Перший (бакалаврський) рівень
193 ОПП "Геодезія та землеустрій" першого (бакалаврського) рівня (проєкт) Пропозиції та зауваження надсилати на адресу [email protected] (гарант Олеся Михайлівна Кульбака)

275.02 ОПП "Транспортно-експедиторська діяльність та логістика" для бакалаврів (зміни до освітніх програм)
Зауваження прошу надати до 25.06.2024 на корпоративну електронну пошту [email protected] (гарант О. Ю. Папахов)
 

263 ОПП “Охорона праці” ННІ ПДАБА (першого (бакалаврського) освітнього рівня)
Зауваження і пропозиції надсилати на адресу [email protected]

275.03 ОПП "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті" для бакалаврів, зміни до освітніх програм (гарант В.В. Малашкін)
Зауваження прошу надати до 25.06.2024 на корпоративну пошту [email protected]

275.02 ОПП "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті" для бакалаврів, зміни до освітніх програм (гарант М.І. Березовий)
Зауваження прошу надати до 25.06.2024 на корпоративну пошту [email protected]

032 ОПП Краєзнавчо-екскурсійна робота (бакалаврський рівень) Зауваження та пропозиції до ОП прохання надсилати на адресу гаранта Лисенко Галини до 20 червня 2024 року включно  [email protected]

Другий (магістерський) рівень
292 ОПП "Міжнародна економіка і бізнес" другий (магістерський) рівень Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка і бізнес» другого (магістерського) рівня спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини. Зауваження та пропозиції  надсилати до 30 червня 2024 року на поштову скриньку гаранта програми [email protected] (Юлія Валеріївна Орловська)

192 ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» другого (магістерського) рівня Освітньо-професійна програма (проєкт) «Автомобільні дороги і аеродроми» другого (магістерського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Зауваження та пропозиції  надсилати до 25 червня 2024 року на поштову скриньку гаранта програми [email protected] (Віктор Володимирович Дем'яненко)

263 ОПП та ОНП “Охорона праці” ННІ ПДАБА (магістр)
Освітньо-професійна та освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня спеціальності 263 "Цивільна безпека" (ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури").
Зауваження і пропозиції надсилати на адресу [email protected]

193 ОПП та ОНП “Геодезія та землеустрій” ННІ ПДАБА (магістр) Освітньо-професійна та освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" (ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури").

За проєктом освітньо-професійної програми 193 «Геодезія та землеустрій» зауваження і пропозиції до ОП відправляти до 16.06.2024 включно на електронну адресу ishutina.hanna@pdaba.edu.ua.

Для освітньо-наукової 193 «Геодезія та землеустрій» зауваження і пропозиції до ОП відправляти до 16.06.2024 включно на електронну адресу kirichek.yurii@pdaba.edu.ua


Третій (освітньо-науковий) рівень
Архів
ОПП "Водопостачання та водовідведення" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Зауваження і пропозиції до ОП відправляти до 10.06.2024 на електронну адресу [email protected]

142 ОПП "Комп'ютерний дизайн і моделювання енергетичних систем" (бакалавр) Зауваження і пропозиції надсилати до 10.06.2024 включно на адресу [email protected]

121 ОПП Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі (бакалаврський рівень).docx Зауваження і пропозиції вносити безпосередньо до файлу у вигляді приміток в режимі рецензування до 25.05.2024 включно

136 ОПП Комплаєнс металургійного виробництва (18.04.2024) Зауваження і пропозиції надсилати до 10.06.2024 включно на адресу [email protected]

123 ОПП Інтелектуальні комп'ютерні системи та мережі (магістерський рівень).docx Зауваження і пропозиції вносити безпосередньо до файлу у вигляді приміток в режимі рецензування до 28.05.2024 включно