Науково-дослідні проєкти і гранти

Український державний університет науки і технологій активно підтримує ініціативи науковців та студентів у проведенні досліджень у різних галузях науки, надаючи фінансову та організаційну підтримку для реалізації їхніх наукових ідей. Науково-дослідні проекти та гранти дозволяють сприяти розвитку наукового потенціалу університету, впроваджувати сучасні підходи та технології у різні сфери життя та діяльності суспільства.

Університетські науково-дослідні проекти та гранти охоплюють різноманітні напрямки досліджень, від фундаментальних до прикладних, та здійснюються у співпраці з іншими науковими установами та партнерами як на національному, так і на міжнародному рівні. Ці проекти сприяють розвитку інноваційних технологій, вирішенню актуальних проблем суспільства та підвищенню престижу університету в наукових колах. Впровадження результатів наукових досліджень у практику сприяє подальшому розвитку науки, техніки та культури наукового дослідження в університетському середовищі.

Науково-дослідні проєкти держбюджетної тематики

Науково-дослідні проєкти міжнародного співробітництва