Академічна доброчесність

Академічна доброчесність є фундаментальним принципом в університетському середовищі. Вона передбачає чесність, цілісність та відповідальність у всіх аспектах навчального, наукового та дослідницького процесів. Студенти, викладачі та дослідники повинні дотримуватися правил цитування та використання джерел, уникати обману, плагіату, самоплагіату та маніпуляції даними. Академічна доброчесність підтримує високі стандарти науки та освіти, сприяє довірі та повазі університетської спільноти, а також забезпечує об’єктивність та достовірність наукових досліджень та академічних досягнень.

В Українському державному університеті науки і технологій академічна доброчесність викладачів, студентів та дослідників ґрунтується на нормативно-правовій базі:

Комісія з етики та доброчесності ННІ ПДАБА