Історія університету

Український державний університет науки і технологій – сучасний університет з давньою історією.

Університет поєднує колективи чотирьох закладів вищої освіти м. Дніпро, які ведуть свій відлік з 1930 року, а окремі наукові школи сягають кінця ХІХ – початку ХХ століття.

За понад 90-річний період нашими колективами підготовлено понад 240 тисяч фахівців для різних галузей економіки: залізничного транспорту, металургії, хімічної промисловості, будівництва та багатьох інших сфер народного господарства України. Затребувані наші фахівці і за закордоном.

Освіта і наука справляють визначальний вплив на розвиток суспільства і держави. Свідченням цього є той вагомий внесок, який зробили наші викладачі, науковці і студенти на таких ключових етапах розвитку країни, як створення провідних галузей важкої промисловості під час індустріалізації 1930-х років, відбудова промислової інфраструктури Дніпровського регіону та загалом України після Другої світової війни, лідерство Дніпропетровщини у багатьох галузях народногосподарського розвитку у 1960-х–1980-х роках.

Ми впевнені, що і нині колектив Українського державного університету науки і технологій здатен подолати виклики часу і зробити свій вагомий внесок у підготовку фахівців для відбудови і масштабної модернізації України та її входження до Європейського Співтовариства демократичних країн.

Колектив кожного ЗВО, який увійшов до складу Українського державного університету науки і технологій, пишається своїми досягненнями і дбає про збереження історії й традицій свого навчального закладу. Докладно з віхами минулого наших колективів можна ознайомитися на сторінках навчально-наукових інститутів:

Віднині історію становлення і розвитку Українського державного університету науки і технологій пишемо разом!

31 березня 2021 р. ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України № 258-р «Про утворення Українського державного університету науки і технологій» (УДУНТ). Статут нового університету було затверджено Міністерством освіти і науки України 25 червня 2021 р. (наказ № 714), введено в дію наказом ректора університету 2 липня 2021 р. Того ж дня ректором університету ухвалено наказ № 02 «Про утворення Українського державного університету науки і технологій».

На цьому етапі до складу новоствореного університету увійшли колективи Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна і Національної металургійної академії України.

11 липня 2023 р. ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України № 620-р «Про реорганізацію державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний університет” та Придніпровської державної академії будівництва та архітектури». Обидва ЗВО увійшли до складу Українського державного університету науки і технологій.

Нині УДУНТ являє собою потужний багатогалузевий заклад освіти і науки як у Дніпровському регіоні, так і загалом в Україні.