Студентська наука

Студентська наука – це важлива складова освітнього процесу, яка дозволяє студентам виявити та реалізувати свій науковий потенціал у різних галузях знань. Студентська наука охоплює широкий спектр дослідницьких проектів, від студентських конференцій та наукових семінарів до публікацій наукових статей та участі у наукових конкурсах.

Український державний університет науки і технологій надає студентам можливості для залучення до наукової діяльності через різноманітні науково-дослідницькі лабораторії, наукові гуртки та студентські наукові товариства. Це сприяє розвитку креативного мислення, аналітичних та комунікативних навичок серед студентів, а також сприяє поглибленню їхніх знань у вибраній галузі. Студентська наука є важливим каналом для обміну ідеями та співпраці між студентами та викладачами, що сприяє створенню відкритого та стимулюючого наукового середовища в університеті.

З метою виявлення талановитих студентів, створення кадрового резерву молодих фахівців питання розвитку та удосконалення студентської науки постійно вирішуються на кафедрах університету.

Сектор науково-дослідної роботи студентів УДУНТ

Відділ науково-дослідної роботи студентів ННІ ПДАБА

Відділ науково-дослідної роботи студентів ННІ УДХТУ

Студентські гуртки

Активні студенти ПДАБА залучаються до студентських наукових гуртків, діяльність яких спрямована на набуття студентами професійних навичок, досвіду одержання знань та навиків через наукові дослідження.

В академії організовано роботу студентських наукових гуртків на кафедрах.

 • Кафедра міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування
  • Гурток «Регіональні соціо-економічні системи в публічному управлінні та державній політиці» (кер. – доц. Кахович О.)
  • Гурток «Міжнародна економіка та бізнес» (кер. – доц. Мащенко С.О.)
 • Кафедра основ архітектури
  • Гурток «З проблем збереження та реконструкції архітектурно-містобудівної спадщини» (проф. Ревський С.Б., доц. Ревський І.С., доц. Чекуров С.М.,
 • Кафедра архітектури
  • Гурток «Енергоефективне будівництво, новітні конструктивні рішення та екоархітектура» (асист. Дьяченко О.С.)
  • Гурток «Екологічні проблеми в архітектурі» (проф. каф. архітектури Захаров Ю.І., проф. каф. архітектури Саньков П.М., доц. каф. ЕіОНС Ткач Н.О., доц. каф. ЕТтаМЕВ Шевцова С.А.)
  • Гурток «Сучасні конструкції в цивільному будівництві» (ст. викл. Тимошенко Л.І.)
  • Гурток «Сталий розвиток міських територій. Креатив та рециклінг» (проф. Разумова О.В.)
  • Гурток «Конструктивні особливості частин будівель доля використання їх у специфічних умовах експлуатації» (доц. Маковецький Б.І.)
  • Гурток «Розвиток соціальної інфраструктури міської забудови» (ст. викл. Литвин О.Є.)
 • Кафедра публічного управління та права
  • Гурток «Правознавець» (кер. – асист. Скачедуб С.)
  • Гурток «Ефективне управління» (кер. – доц. Кахович О.О.)
 • Кафедра архітектурного проектування та містобудування
  • Гурток «Студія просторового моделювання архітектурних об`єктів» (кер ст.-. викл. Подолинний С.І., доц. Цимбалова Т.)
  • Гурток «Майстерня просторового моделювання архітектурних об`єктів» (кер. – доц. Невгомонний Г., асист. Денисенко О.В.)
 • Кафедра нарисної геометрії і графіки
  • Гурток «Конструктор» (кер. – доц. Сопільняк А.М.)
 • Кафедра менеджменту, управління проектами і логістики
  • Гурток «Сучасний менеджмент» (кер. – доц. Черчата А.)
 • Кафедра фізичного виховання та спорту
  • Гурток «Наука у фізичного та спорті» (кер. – доц. Сологубова С.В.)
 • Кафедра охорони праці, цивільної та техногенної безпеки
  • Гурток «Підготовка керівників до дій у надзвичайних ситуаціях» (кер. – проф. Налисько М.М.)
 • Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
  • Гурток «Розробка автоматизованих систем керування технологічними процесами з використанням сучасних технічних засобів» (кер. – доц. Чумак Л.І.)
 • Кафедра українознавства
  • Гурток Інтелектуальний хакатон» (кер. – доц. Бабенко В.А.)
  • Гурток «Клуб любителів українського кіно» (кер. – ст. викл. Волкова С.П.)
  • Гурток «Простір слова» (кер. – доц. Богуславська Л.Г.)
 • Кафедра будівельних і дорожніх машин
  • Гурток «Механік майбутнього» (кер. – проф. Шатов С.В.)
 • Кафедра будівельної і теоретичної механіки та опору матеріалів
  • Гурток “Механіка елементів споруд і математичні методи” (кер. – д. ф.-м. н., проф.  Зеленський А.Г.)
Конференції

Всеукраїнські конференції:

Міжнародні конференції:

Науково-практичні конференції на базі ПДАБА:

 • ІІІ освітній форум академічної спільноти «Готуємо фахівців для відбудови України
 • V науково-практичної конференції молодих вчених «Інтелектуальна власність та просування енергоефективності в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві»
 • круглий стіл «Успішні Європейські практики безвідходності та розвитку циркулярної економіки: перспективи впровадження в Україні»
 • «Сучасні виклики для європейського бізнесу: Безпека, конкуреноспроможність, екологічність» ( в рамках гранту Erasmus+ ) 
 • «Екологічна психологія: проблеми й актуальність»
 • «Філософія та сучасність»,
 • «Актуальні питання психології та етики»  
 • «Формування та роль нових освітніх середовищ, які швидко формуються під впливом соціально-економічних перетворень в умовах сучасних викликів в Україні»
 • «Війна в Україні і зміни економічного розвитку країн світу в сучасних умовах»
 • Студентські наукові конференції до Дня української писемності та мови «Шляхи підвищення особистої культури мовлення» , «Українізація іншомовних термінів», «Україна. Повернення своєї історії»
 • Круглий стіл: Штучний інтелект:його вплив на життя та майбутнє роботи
 • В рамках заходів до Дня науки  «Дні науково-технічної творчості студентів – 2024»
 •  Наукова-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 24-25 квітня 2024.ПДАБА

З метою розвитку практичних навичок у студентів, підвищення якості інженерної та архітектурної освіти, науки і практики, підтримки та реалізації новітніх проектів та ідей юних фахівців на базі ПДАБА  Громадська організація «Спілка інженерів та архітекторів»  за підтримки ПДАБА проводить дебати (06.04.24)

XX Студентська науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в XXI столітті» (на базі кафедри  охорони праці, цивільної та техногенної безпеки ). 17-18 квітня 2024р.

На базі кафедри  охорони праці, цивільної та техногенної безпеки в рамках цієї конференції буде проведено Вузівський  конкурс студентських наукових робіт з напрямку «Безпека життєдіяльності та техногенна безпека» та  « Охорона праці»  

 На базі кафедри нарисної геометрії та графіки ПДАБА 11.05.2024 – вузівський конкурс «PSACEA BIM» по створенню інформаційної моделі будівлі в програмному комплексі REVIT

З метою формування творчого покоління науково активної молоді в галузі матеріалознавства на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) організовано проведення Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Матеріалознавство» у січні-червні 2024 р.» За результатами І (вузівського) туру конкурсу студентських наукових робіт від ПДАБА направили 5 робіт студентів-переможців І туру у базовий заклад вищої освіти України

В 2024 році планується участь студентів та викладачів кафедри Екології та ОНС у наступних конференціях:

 1. Науково-практична конференція «Просування енергоефективності та підготовка фахівців для відбудови України», ПДАБА, м.Дніпро.
 2. ХХ Студентська науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті», ПДАБА, м.Дніпро.
 3. ХХVI Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: Освіта – наука – виробництво – 2024», ХНУ імені В.Н. Каразіна, м.Харьков.
 4. Восьма Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної енергетики», Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький.
 5. XXIII Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер ІІІ тисячоліття», УДУНТ, м.Дніпро.
 6. II Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми сучасності», ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Луцьк.

Участь студентів у Всеукраїнських наукових конференціях:

 • XІV Всеукраїнська конференція молодих вчених «Молоді вчені 2024 − від теорії до практики» (21 березня 2024 р.,  м. Дніпро, Україна)
 • ІІ Дистанційна науково-практична конференція студентів і молодих вчених іноземними мовами  «Наука і техніка: перспективи ХХ1 століття»,  04.04 2024,  ПДАБА
 • Науково-практична конференція «Просування енергоефективності та підготовка фахівців для відбудови України» (13 березня 2024 р.)ПДАБА
 •  Регіональний форум «Найкращі молодіжні практики» (департамент молоді і спорту Дніпропетровської ОДА)
 • Регіональна науково-практична конференція присвячена Всесвітньому дню води (ДДАЕУ, м. Дніпро)
 • XIII Всеукраїнська науково- практична конференція курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці» ЛДУБЖД  (м. Львів)
 • VІІІ Науково-практична конференція «Теорія і практика формування і розвитку дизайну архітектурного середовища: проблеми відновлення архітектурного і міського середовища в Україні» (КНУБА, м. Київ)
 • XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності ( м. Київ)
 • V Всеукраїнська  науково-практична  конференція «Євроінтеграція  екологічної  політики  України»( м.  Одеса,  ОДЕУ)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми гарантування безпеки людини в умовах сучасних викликів» (м. Луцьк , ЛНТУ)
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція «Комплексне використання ресурсів довкілля» (м. Луцьк, ДВНЗ «ДонНТУ»)
 • IV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики» ( м. Львів) 
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Використання й охорона земельних ресурсів та туристично-рекреаційний потенціал територій» ( м. Львів, ЛНУП)
 • ІХ Всеукраїнська студентська науково-методична конференція «Неолімпійський спорт: історія, проблеми управління та система підготовки спортсменів» (м. Дніпро, ПДАФКіС)
 • XX всеукраїнська конференція молодих науковців «Інформатика, Інформаційні Системи та Технології» ( м. Одеса, ПНПУ ім. Ушинського
 • VIIІ Всеукраїнська науково – практична конференція «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» ( м. Дніпро)
 • 13 березня 2024 року Організована участь студентів студентського науково-проєктного гуртка у роботі науково-практичної конференції «Просування енергоефективності та підготовка фахівців для відбудови України».

Участь студентів у Міжнародних конференціях:

 • Міжнародна науково-технічна конференція студентів та молодих учених  «Молода академія-24» ( 23-24 травня 2024 року, УДУНТ,  м. Дніпро)
 • Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, (24-25 квітня, 2024, ПДАБА, м.Дніпро)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології забезпечення параметрів комфорту, енергоефективності і екологічності житлових будівель на основі смарт-технологій» (20−21 лютого 2024 р.)
 • The 4th International scientific and practical conference “Contemporary challenges of society and ways to overcome them” ( January 30 – February 02, 2024) Tallinn, Estonia.
 • VII international scientific and practical conference «Scientific Research: Theoretical Foundations and Practical Applications»          (January 24-26, 2024, Vienna, Austria )
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологістика в процесі управління «зеленим будівництвом» (м. Київ, КНУБА)
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» (м. Кропивницький)
 • XXVIII Міжнародний форум студентів і молодих вчених «Розширюючи обрії» (НТУ «Дніпровська політехніка»). Диплом ІІ ст. за кращу доповідь
 • ХХІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер ІІІ тисячоліття» (м. Дніпро. УДУНТ)
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Людина і Космос» (м. Дніпро, Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова)
 • IV Міжнародна студентська наукова конференція «Тренди та перспективи розвитку мультидисциплінарних досліджень» (м. Луцьк)
 • V Міжнародна студентська наукова конференція «Діджиталізація науки як виклик сьогодення» (м. Суми)
 • Міжнародна науково-практичної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – 2023»: (м. Дніпро,ДНУ ім. О.Гончара, НТУ «Дніпровська політехніка»)
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. м. Харків)
 • VI Міжнародній науково-практичній конференції SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD» (м. Лондон, Британія)
 • Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»( м. Тернопіль, Україна, м. Переворськ, Польща)
 • ІІ міжнародна міждисциплінарна  науково-практична конференція «Відкрита наука України: візійний дискурс в умовах воєнного стану» (м. Ужгород)
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці» (в рамках реалізації проекту Erasmus+) (ДУІТ спільно з ХНУР та ЗВО «МНТУ ім.ак. Ю. Бугая»)
 • ХХVІІ Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті»          (м. Харків, ХНУР)
 • III Міжнародна студентська наукова конференція «Міждисциплінарні наукові дослідження та перспективи їх розвитку» (м. Дніпро)
 • II Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання розвитку галузей науки»                (м. Чернігів)
 • VIII Міжнародний молодіжний конгрес «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (НТУ «Львівська політехніка»)
 • XIII Міжнародна науково-практична конференція “Development trends and improvement of old methods” (м. Варшава. Польща)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура в університетській освіті: світова практика та сучасні тренди» (м. Дніпро. ДДУВС)
 • Міжнародний форум з проблем фізичного виховання та здоров’я молоді в сучасному освітньому середовищі (м. Дніпро, ДДУВС)
 • IІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Концепт науки ХХІ: стратегії, методи та наукові інструменти» (м. Львів)
 • I Міжнародна науково-практична конференція «Current issues of science and integrated technologies» (Мілан, Італія)
 • III Міжнародна науково-практична конференція «SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD» М. Торонто, Канада)
 • IV Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні транспортні технології»    (м. Харків)
 • XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференці здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології»
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії глобальних наукових рішень» (м. Стокгольм, Швеція)
 • ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації та перспективні шляхи розвитку інформаційних технологій» ( м. Черкаси).
 • ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференцяї «Актуальні проблеми економіки, управління та маркетингу в аграрному бізнесі» ( м. Дніпро, ДДАЕУ)
 • IІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки» ( м. Черкаси)
 • ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації та перспективні шляхи розвитку інформаційних технологій» (м.Черкаси)
 • IV Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні транспортні технології», (м. Харків)
 • XIV Міжнародна науково-практична конференція «Worldtrends, realities and accompanying problems of development» (м. Копенгаген, Данія)
 • 1-3 квітня 2024 року Організована участь у II Міжнародній науково-практичній конференції: «PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY SCIENCE: THEORY AND PRACTICE»
Олімпіади і конкурси

Студенти приймали участь у вузівських олімпіадах ПДАБА :

 •  з нарисної геометрії, комп`ютерних наук, інформатики, цивільної безпеки, охорони праці, англійської  мови,  французької  мови,
 •  в конкурсі робіт студентів-архітекторів «Петровський залік»

Планується проведення вузівських олімпіад 2024: з опору матеріалів , теоретичної механіки , будівельної механіки , з нарисної геометрії, комп`ютерних наук, інформатики, цивільної безпеки, охорони праці, англійської  мови,  французької  мови

Студенти приймали участь у конкурсах.

Учасники розробили інноваційні та практичні проекти, що враховують екологічні, соціальні та економічні аспекти з використанням BIM-технологій платформи Revit. Студенти продемонстрували свою здатність до командної роботи. А саме:

 • Міжнародний архітектурний конкурс «Rebuild UA hackaton» (організатор – Канада, м. Торонто) – 4 студенти будівельного та архітектурного факультетів. Відбудова північної Салтівки – району м. Харкова, який постраждав внаслідок російської агресії.
 • Міжнародний конкурс «International Building Design Competition 2023» проводився для всіх студентів вищих навчальних закладів будь-якої країни (організатор – Сінгапур). Створення житлового комплексу для відбудови Маріуполя.
 • Міжнародний архітектурний конкурс «Home After Crisis» (організатор – Нігерія, за підтримки агентства ООН з питань міграції). Створення бюджетних модульних будинків.
 • Міжнародний студентський архітектурно-містобудівний конкурс «Ірпень: обрій майбутнього» «Сity of  IRPIN, the future horizon» (Україна). Розробка концепції відновлення міста Ірпень, створення нової моделі міста майбутнього. Учасники – 2 команди із 12 студентів-архітекторів . 1 команда вийшла у фінал і стала переможцем (ІІ місце) – студенти 4 курсу  Садовий А.. Ярміш К., Петько М., Лисяк С.,Кравчуновська О.,Бондаренко К., керівники  – Суворова Т., Гріманов К. (кафедра дизайну архітектурного середовища)
 • Міжнародний конкурс студентських наукових робіт  International Competition of Students Scientific Works «Black Sea Science Odesa» за участю держав чорноморського басейну (Одеса, Україна) . Серед 103 команд-учасниць посіли 43 місце.
 • Міжнародний конкурс студентських робіт зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» (Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського, м. Кременчуг, Україна) – 8 учасників. Отримали 3 дипломи ІІІ ст.: ст. Сизько В.,  Сидорка В. ,  ст. Паламарчук В. (керівники –  д.т.н., проф. Бєліков А.С.,  к.т.н., доц. Пилипенко О.В. Кафедра БЖД)
 • конкурс студентських робіт в рамках Проєкту EiT Urban Mobility: Summer School and UM training courses for EU&UA participants», «Міська логістика: сьогодення та майбутнє»,            м. Харків . Диплом за ІІІ місце-  ст. Омелич О. (Кафедра девелопменту нерухомості, фінансів, обліку та маркетингу)
 • Всеукраїнський конкурс творчих робіт у номінації «Молодь у системі публічного управління: новітні підходи та перспективи» (м. Київ, Україна) – 2 студенти  архітектурного ф-ту  Михайлова М. , Терентьєва М., (наук. кер. –  доц. кафедра публічного управління та права Кахович О. О.). Отримали Диплом ІІ ст.
 • Всеукраїнський архітектурний  конкурс “Steel Freedom – 2023” (м. Київ, Український Центр Сталевого Будівництва). 8 студентів-фіналістів
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (Україна)
 • ІХ Харківський студентський фестиваль реклами (Україна)
 • Вузівський  етап  Міжнародного мовно-літературного конкурус учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка – 64 студенти (кафедра УДІД)
 • Вузівський  етап  ХХІІІ Міжнародного конкурсу ім. Петра Яцика – 32 студенти (кафедра УДІД)
 • Березень 2024 року 2 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 23\24 навч. рік галузь Науки про Землю «Гідрометеорологія», Одеса, ОДЕКУ.

Міжнародний конкурс International Student Professional Creative Competition “Materials Science” наступні роботи студентів кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів спеціальності 132 матеріалознавство:

 1. Вплив способу виплавки сплаву цирконію ZrlNb на макро-мікроструктуру трубної заготовки. Студент: Анастасія Мосьпан, група ПМ-22мн.
  Керівник: д.т.н., проф. каф. МІОМ Віра ВАХРУШЕВА, к.т.н., доц. Наталія ГРУЗІН.
 2. Моделювання структури та властивостей вуглецевої сталі з використанням теорії фракталів. Студент: Анастасія Кльок, група ПМ-23мп. Керівник: д.т.н., зав. каф. МІОМ Володимир ВОЛЧУК.
 3. Дослідження впливу хімічного складу та структури на механічні властивості чавунних валків марки СПХН. Студент: Москаленко Семен, група ПМ-22мн. Керівник: к.т.н., доц. каф. МІОМ Олег УЗЛОВ.
 4. Модель впливу термічної обробки на якість чавунних валків. Студент: Несвєтова Анастасія, група ПМ-22мн. Керівник: ст. викл. каф. МІОМ Олексій
  ЗАГОРОДНІЙ.
 5. Математична модель прогнозу механічних властивостей. Студент: Юшко Оксана, група ПМ-22мн. Керівник к.т.н., доц. каф. МІОМ Наталія РОМАНОВА.