Вчена рада

Вчена рада університету є ключовим органом, який відповідає за координацію та розвиток наукової діяльності університетського колективу. Вона складається з провідних вчених та викладачів університету, які обираються з числа вчених різних кафедр та факультетів. Вчена рада приймає важливі рішення з питань організації наукових досліджень, затвердження наукових програм, а також встановлення наукових стандартів та критеріїв.

Вчена рада Українського державного університету науки і технологій активно сприяє розвитку науково-дослідницької роботи, стимулюючи ініціативи викладачів та студентів у проведенні досліджень та публікаціях. Вона є форумом для обговорення актуальних проблем і напрямків наукових досліджень, а також сприяє підвищенню рівня наукової експертизи та конкурентоспроможності університету як національного та міжнародного наукового центру.