Наукові підрозділи

Комплексний науковий відділ проблем будівництва в складних інженерно-геологічних умовах займається розробкою проектних рішень з реконструкції будівель і споруд різного призначення, розробкою методів будівництва та захисту будівель в умовах щільної міської забудови та проектів підсилення фундаментів та розробкою методів ін’єкційного закріплення ґрунтових основ, виконання геомоніторингу та спеціальних спостережень гідрогеологічних спостережень. Розробка методів захисту будівель та споруд від динамічних впливів та вібрації в складних геологічних умовах. Результати – розроблені нові технічні рішення зниження вібрації та динамічних коливань будівель та їх окремих елементів на 5 промислових об’єктах.

Інститут з експертизи, проєктування та вишукувань створений для виконання пошукових, геодезичних, проєктно-конструкторських робіт, будівельно-технічної експертизи об’єктів, оціночної діяльності, аналізу фінансово-господарської діяльності, складання бізнес-планів підприємств, визначення збитків. Інститут працює в якості суб’єкта оціночної діяльності відповідно до сертифікату суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України.

Лабораторія досліджень атомних і теплових електростанцій має такий основний напрямок діяльності як надійність та безпека атомних і теплових електростанцій. Практична цінність та  результативність роботи лабораторії полягає в наступному:

  • впровадження результатів сейсмічного моніторингу майданчиків АЕС дозволяє оцінити фактичну сейсмічність району розташування енергоблоків, що забезпечує оцінку безпеки енергетичного обладнання від можливих сейсмічних впливів, оптимізуються фінансові витрати на продовження експлуатації.
  • результати розробок методик оцінки ступеня деградації конструкцій в залежності від відповідальності конструкції, її конструктивних параметрів і стану, а також моделей розрахунків на сейсміку будівель та споруд АЕС, дозволило Державної інспекції ядерного регулювання України прийняти рішення щодо продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС понад проектний період, що забезпечило енергетичну незалежність країни.

Цінність результатів, отриманих ПДАБА для економіки країни полягає в економії значних фінансових витрат на забезпечення надійної безаварійної експлуатації енергоблоків АЕС.

Випробувальна лабораторія проводить:

  • обстеження стану будівельних матеріалів у конструкціях;
  • випробування будівельних матеріалів на відповідність діючим стандартам руйнівними та неруйнівними методами з видачею протоколів випробувань;
  • консультації з використання новітніх будівельних матеріалів;
  • освітні та консультативні послуги в області виробництва та використання матеріалів (для працівників житлово-комунальних господарств та територіальних громад).

Лабораторні випробування будівельних розчинів, бетонів виконуються на підставі Свідоцтва № ПЧ 06-2/1118-2023  від 23.03.2023, чинне до 23.03.2023, видане ДП «Дніпропетровський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації (ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)».