Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради забезпечують науковий керівництво та контроль за дисертаційними дослідженнями. Вони складаються з провідних науковців та експертів у відповідній галузі, які оцінюють якість досліджень, здійснюють науковий нагляд за докторантами та допомагають у формуванні наукової політики університету. Спеціалізовані вчені ради сприяють розвитку наукового потенціалу університету та підвищенню якості наукової роботи.

Д 08.085.02