Наукові видання

Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Галузь науки: економічні.

Фахова реєстрація (категорія “Б”)

Спеціальності: 051 Економіка; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля; 292 Міжнародні економічні відносини.

Засновник видання: ЗВО “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”.

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Український журнал будівництва та архітектури

Фахове наукове періодичне видання з питань будівництва та архітектури та суміжних галузей науки і техніки. Видання включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (технічні науки) за спеціальностями 132 – матеріалознавство, 191 – архітектура та містобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія, 194 – гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 263 – цивільна безпека.

Засновник видання: ЗВО “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”.

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Економічний простір

Галузь науки: економічні.

Фахова реєстрація (категорія «Б»)

Спеціальності: 051 Економіка; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля; 281 Публічне управління та адміністрування; 292 Міжнародні економічні відносини.

Засновник видання: ЗВО “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”.

Періодичність видання: 6 разів на рік.