IV Всеукраїнська науково - практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених

Кафедра управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу Навчально-наукового інституту промислових та бізнес технологій університету запрошує до участі в конференції...

21 листопада, 2023
Новости 4к (1)

IV Всеукраїнська науково - практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ»

23-24 листопада 2023 р. м. Дніпро

Кафедра управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу Навчально-наукового інституту промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій запрошує до участі в конференції здобувачів вищої освіти, молодих учених, викладачів, науковців, практиків для обговорення питань за наступними напрямками:

1. Теоретико-методологічні засади розвитку соціально-економічних систем.

2. Сучасні фінансово-економічні проблеми функціонування та розвитку підприємств, установ та організацій.

3. Актуальні питання управління економічними системами та їх інноваційно-інвестиційного розвитку.

4. Методи та технології обліку, аналізу і аудиту суб’єктів господарської діяльності в сучасних економічних умовах.

5. Стан та перспективи розвитку інформаційного забезпечення фінансової та обліково-аналітичної діяльності підприємств і організацій.

Для участі в конференції необхідно до 20 листопада 2023 року надіслати на e-mail: [email protected]

1. заявку на участь (за формою, що додається);

2. текст доповіді.

Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, надішліть документи повторно.

Оргкомітет електронною поштою обов’язково повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.

Доповіді будуть опубліковані для обговорення 27 листопада у формі електронного збірника матеріалів конференції на сторінці кафедри управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу ННІПБТ УДУНТ (у вкладці “Конференції”) за електронною адресою //nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2015/p1718

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА

 

Програмний комітет:

Божанова О.В., к.е.н., доцент, в.о. декана факультету економіки і менеджменту Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро

Акімова Т.В., к.е.н., доцент, т.в.о. завідувача кафедри управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро

Прохорова В.В., д.е.н., професор, завідувачка кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

Ареф’єва О.В., д.е.н., професор, завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту Національного авіаційного університету, м. Київ

Грицина О.В., к.е.н., доцент, завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського національного університету природокористування, м. Дубляни Львівської обл.

Пашкевич М.С., д.е.н., професор, завідувачка кафедри міжнародних відносин та аудиту НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Канцедал Н.А., к.е.н., доцент, завідувачка кафедри обліку і оподаткування Полтавського державного аграрного університету, м. Полтава

Мушникова С.А., д.е.н., професор, професор кафедри управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська

Форма участі в конференції –– заочна (дистанційна)

Обговорення доповідей буде проводитися шляхом переписки 23-24 листопада по e-mail: [email protected]

За зміст матеріалів відповідальність несуть автори і наукові керівники.

Матеріали мають бути ретельно перевірені за змістом і підготовлені відповідно до норм правопису та орфографії.

Від одного автора приймається не більше трьох статей