В.о. ректора Українського державного університету науки і технологій. 

СУХИЙ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Доктор технічних наук, професор

Член редколегій двох наукових журналів – «Питання хімії та хімічної технології» та «Eastern European Journal of Enterprise Technologies», що входять до наукометричної бази Scopus; член оргкомітетів і учасник низки міжнародних наукових форумів у Франції, Іспанії, Греції та Україні.

Брав участь у реалізації міжнародних та вітчизняних науково-дослідних проектів (Болгарія, Угорщина, Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, грант Президента України).

Доктор технічних наук, професор

У 1998 р. з відзнакою закінчив Національну металургійну академію України та здобув кваліфікацію спеціаліста.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук, у 2014 р. – докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів.

З 2015 р. є членом експертної ради Міністерства освіти і науки України «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства».

У 2018 р. обраний академіком Академії наук вищої школи України (АН ВШ України).

Член двох спеціалізованих вчених рад у ДВНЗ УДХТУ з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: «органічна хімія», «хімія високомолекулярних сполук», «технологія полімерних та композиційних матеріалів».

Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2018 р.).

Займається спортом: багаторазовий чемпіон України та призер Чемпіонату Європи 2012 р. з веслування.

Наукові інтереси:

 • розробка методів синтезу нових полімерних четвертинних амонієвих солей;
 • полімерні нанокомпозити;
 • полімерні електроліти у твердому стані.

Публікації: 168 наукових праць, зокрема 5 монографій, 25 наукових праць, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science, 23 патенти України; співавтор навчальних посібників з грифом МОН.

Контакт:
Телефон: +38 (056) 373 15 44; (056) 793 19 00
E-mail: [email protected]

 

Перший проректор

Радкевич Анатолій Валентинович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, академії Будівництва України, лауреат премії академії Будівництва України імені академіка М.С. Буднікова, відмінник освіти, почесний працівник транспорту України, почесний залізничник України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради, знаком «Залізнична Слава» другого та третього ступеня.

Коло наукових інтересів складають наукові основи розробки організаційно-технологічних рішень відновлення, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд транспортного комплексу. Теоретичні та експериментальні дослідження логістичних процесів в будівельній галузі. Удосконалення та розробка інноваційних технологічних процесів при зведенні об'єктів з монолітним каркасом.

 

 Опубліковані 103 праці, серед яких:

 1. 1. "Оптимальні моделі організації будівельного виробництва". Навчальний посібник. - Запоріжжя: Видавництво "ЗДІА", 2003. – 170 с.
 2. 2. "Модели управления проектами". Учебное пособие. - Запорожье: ГУ "ЗИБМУ", 2004. - 320 с.
  3. "Модели принятия управленческих решений". Монография. Запорожье, 2005 г. - 321 с.
  4. "Системотехнічні аспекти організаційно-технологічних рішень відновлення споруд". Монографія. Дніпропетровськ, 2005 р. - 346 с.
  5. "Організація і технічне забезпечення робіт по відновленню залізничного об’єкта". Навч. посібник. Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2005. - 102 с.
 3. 6. "Основи управління Держспецтрансслужби". Навч.посібник, Дніпропетровськ ДНУЗТ, 2007. - 154 с. (гриф №14/18-Г-1144 від 16.07.2007)
 4. 7. "Обслуговування та ремонт техніки Державної спеціальної служби транспорту". Навч. посібник, Дніпропетровськ ДНУЗТ, 2008. – 290 с. (гриф №14/18-Г-1191 від 27.11.2006)
 5. 8. "Організація зберігання техніки та технічного майна Держспецтрансслужби". Навч. посібник, Дніпропетровськ ДНУЗТ, 2008. – 228 с. (гриф №14/18-Г-133 від 18.01.2008)
 6. 9. "Наукові основи вироблення рішень реалізації складних проектів". Монографія, Дніпропетровськ, 2008. 252 с.
 7. 10. "Державна спеціальна служба транспорту - Історія і сьогодення. Перспектива та пріоритети розвитку". Монографія колективу авторів/ Наук. Ред.. доктор технічних наук, професор А.В. Радкевич – Дн-вськ: Вид-во Маковецький. 2013. – 204 с.
 8. 11. "Управління будівельними проектами". Навчальний посібник. Російською мовою. Для іноземних студентів. 2017. – 205 с.

Телефон: +38-056-371-51-02

E-mail: [email protected]

 

Проректор з наукової роботи

Пройдак Юрій Сергійович

Доктор  технічних наук, професор, лауреат Державної премії в області науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки. За особистий вклад в становлення та розвиток молдавського металургійного заводу нагороджений орденом Пошани.

Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут (1974 інженер-металург). Проректор з наукової роботи Національної металургійної академії України  (з 2001р. по жовтень 2021р.) а з листопада 2021 р. проректор з наукової роботи університету, віце-президент академії наук вищої школи. За вагомий внесок в розвиток вищої освіти присвоєно почесне звання Doctor Honovis Causa ТУ «Ченстоховської політехніки» (Польща) та Національного Університету Республіки Перу (м. Ліма).

Основі напрямки наукової та науково-педагогічної діяльності: теорія процесів модифікування структури металу та управління формуванням вторинних фаз, термодинамічні та кінетичні дослідження процесів кристалізації в електропереплавних процесах, розробка наукових і технологічних засад залучення у металургійне виробництво техногенних матеріалів.

Під його науковим керівництвом підготовлено та захищено 2 докторські та 3 кандидатські дисертації. Опублікував понад 350 наукових робіт, в т.ч. 53 вітчизняних та закордонних авторських свідоцтв та патентів, 4 монографії, 6 підручників. Основні роботи: «Тонколистова сталь», «Металлургия высокомарганцевой стали», «Колесная сталь». Головний редактор журналу «Теорія і практика металургії» та член 4-х редакційних рад науково-технічних журналів.

Публікації на scholar.google.com.ua

Контакти: +38(056) 373-15-27

E-mail: [email protected]

 

Директор навчально-наукового інституту
«Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту»
Українського державного університету науки і технологій.

Капіца Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, член НМР сектору вищої освіти МОН. Куратор НМК «Транспорт та сервіс» сектору вищої освіти НМР МОН. Розробник стандартів вищої освіти за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт».

Коло наукових інтересів: удосконалення систем утримування тягового рухомого складу залізниць; розробка та впровадження неруйнівної системи діагностування рухомого складу залізниць;  розробка енергозаощаджуючих  технологій в промисловості та на транспорті.   

 

Опубліковано біля 200 науково-методичних праць, серед яких:

 1.  
 2. 1. Залізнична станція, як єдиний транспортно-енергетичний вузол / Капіца М.І., Мартишевський М.І., Сербулов О.Ю. // Залізничний транспорт України. – 2018. - №1. – С.66-71.
 3. 2. Michail Kapitsa, Vasiliy Laguta, Yuriy Kozik, «Selecting the Parameters of The Diagnosis of Frame Insulation Condition in Electrical Machines of Locomotives», International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) p.110-114
 4. 3. M. I. Kapitsa, O. M. Hnennyi, D. V. Bobyr, EFFICIENCY OF MODERNIZATION OF WHEEL-MOTOR BLOCKS (WMB) USING ANTI-FRICTION TRACTION MOTOR SUPPORT BEARINGS (TMSB). Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport , 2018, 4(76), р.111-124
 5. 4. Капица М.И., Лагута В.В., Козик Ю.Г. Оценка остаточного ресурса корпусной изоляции ТЭД методом классификации ее состояний. // Науково – технічний журнал. Інформаційно – керуючі системи на залізничному транспорті. Харків: УкрДАЗТ, 2018. – Вип.4(додатково) – С. 11 - 12
 6. 5. «Блок когенерації» - генератор електричної і теплової енергії з біомаси / Капіца М.І., Куклін Л.Ю.. Горячкін  В.М. // Залізничний транспорт України. – 2019. №1. – С. 25 – 35.
 7. 6. Модели режимов диагностирования тягового подвижного состава с заменой комплектующих изделий / М. И. Капица, В. В. Лагута //Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. - 2013. - № 5. - С. 56-62.
 8. 7. Підвищення об’єктивності оцінки транспортної роботи тягового рухомого складу залізниць / Капіца М.І., Мартишевський М.І., Гончаров О.М. // Залізничний транспорт України. – 2019. - №4. – С.13-19
 9. 8. Mikhail Kapitsa,Evgen Mikhailov, Sergii Kliuiev, Stanislav Semenov and Maksim Kovtanets. Study of rail vehicles movement characteristics improvement in curves using fuzzy logic mechatronic systems. MATEC Web of Conferences 294, 03019 (2019) 2nd International Scientific and Practical Conference “Energy-Optimal Technologies, Logistic and Safety on Transport” (EOT-2019).  РР. 1-7.  //doi.org/10.1051/matecconf/201929403019
 10. 9. Kapitsa, M. Classification of Quality Conditions of a Traction Motor Frame Insulation of Locomotives [Electronic resource] / Michail Kapitsa, Vasiliy Laguta, Yuriy Kozik // MATEC Web of Conferences. – 2019. – Vol. 294 : 2nd International Scientific and Practical Conference “Energy-Optimal Technologies, Logistic and Safety on Transport” (EOT-2019). – P. 1–7. – Access Mode: //www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/43/matecconf_eot18_03002.pdf (21.10.2019). – DOI: 10.1051/matecconf/201929403002.
 11. 10. M.I. KAPITSA, T.S. HRYSHECHKINA  RATIONAL RECOVERY MODEL OF DEPOT PROCESSING EQUIPMENT AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Вип.. №4 (52). – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім.. акад.. В. Лазаряна, 2014. - C. 60 – 67

 

Телефон: +38-056-373-15-17; (056) 793 19 01

E-mail: [email protected]

 

Директор навчально-наукового інституту
«Інститут промислових і бізнес технологій»
Українського державного університету науки і технологій. 

Величко Олександр Григорович.

Член-кореспондент Національної Академії наук України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АН Вищої школи України, академік АІН України, заслужений працівник народної освіти України, нагороджений орденами "За заслуги" 3-го, 2-го та 1-го ступеня.

Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут (1974, інженер-металург). Ректор Національної металургійної академії України (2001 - 2021). Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: дослідження фундаментальних основ виробництва сталі в конвертерах, розробка практичних рекомендацій з його удосконалення; впровадження актуальних методів управління навчальним процесом із застосуванням інформаційних технологій. Опублікував більше 500 наукових праць, у т.ч. 50 винаходів, 6 підручників, у т.ч. "Внепечная обработка стали", "Бескоксовая металлургия железа", "Сталеплавильне виробництво" та ін., 3 монографії, у т.ч. "Высоконадежное металлургическое оборудование в ресурсосберегающих технологиях".

Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.

Член державної акредитаційної комісії МОН та колегії державної інспекції навчальних закладів. Голова експертної ради з матеріалознавства і архітектури Міністерства освіти і науки України, член секції "Металургія" комітету з Державних премій в галузі науки і техніки.

Публікації на scholar.google.com.ua

Контакт:
Телефон: +38 (056) 745 31 56
E-mail: [email protected]