Промислове та цивільне будівництво

101 Екологія

Увага!!! Виберітьодну дисциплінуз кожного пакетуна наступнийнавчальнийрік (1 курс)

 
1 курс

№ пакета

Курс/ Семестр

Цикл дисциплін

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1/2

Цикл загальної підготовки

Комп’ютерна графіка

5

екзамен

Графіка

Нарисна геометрія
Інженерна графіка

Увага!!! Виберітьодну дисциплінуз кожного пакетуна наступнийнавчальнийрік (2 курс) 

 
2 курс

№ пакета

Курс/Семестр

Цикл дисциплін

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2/1

Цикл загальної підготовки

Ландшафтний дизайн та основи ґрунтознавства

4

екзамен

Мости та тунелі

Ґрунтознавство та основи механіки ґрунтів
Основи прикладної механіки ґрунтів

2

2/1

Цикл професійної підготовки

Аналітична хімія

6

екзамен

Хімії та інженерної екології

Фізико-хімічні методи аналізу
Сучасні методи аналізу та тестування

3

2/1

Цикл професійної підготовки

Хімічні основи екологічних процесів

4,5

екзамен

Хімії та інженерної екології

Загальні основи органічної то колоїдної хімії
Фізична та колоїдна хімія

4

2/2

Цикл загальної підготовки

Філософія

4

екзамен

Філософія та соціологія

Проект людини в філософії
Філософська антропологія

5

2/2

Цикл загальної підготовки

Інженерна геологія, гідрогеологія та основи геоморфології

5

залік

Мости та тунелі

Основи загальної, інженерної та екологічної геології
Геологія з основами геоморфології

6

2/2

Цикл загальної підготовки

Ландшафтний дизайн та основи ґрунтознавства

4

залік

Мости та тунелі

Ґрунтознавство та основи механіки ґрунтів
Основи прикладної механіки ґрунтів

7

2/2

Цикл професійної підготовки

Аналітична хімія

3

залік

Хімії та інженерної екології

Фізико-хімічні методи аналізу
Сучасні методи аналізу та тестування

5

2/2

Цикл професійної підготовки

Хімічні основи екологічних процесів

4,5

екзамен

Хімії та інженерної екології

Загальні основи органічної то колоїдної хімії
Фізична та колоїдна хімія

Увага!!! Виберітьодну дисциплінуз кожного пакетуна наступнийнавчальнийрік (3 курс)  

 
3 курс

№ пакета

Курс/ Семестр

Цикл дисциплін

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

3/2

Цикл професійної підготовки

Екологічні аспекти військової діяльності

5

залік

Хімії та інженерної екології

Радіоекологія
Екологія катастроф

2

3/2

Цикл професійної підготовки

Екологічні аспекти перевезення небезпечних вантажів

6

екзамен

Хімії та інженерної екології

Європейська політика у сфері безпеки перевезення вантажів
Логістика та безпека на транспорти

Увага!!! Виберітьодну дисциплінуз кожного пакетуна наступнийнавчальнийрік (4 курс) 

 
4 курс

№ пакета

Курс/ Семестр

Цикл дисциплін

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

4/1

Цикл загальної підготовки

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Валеологія та безпека життєдіяльності
Цивільний захист

2

4/1

Цикл професійної підготовки

Захист навколишнього природного середовища від дії фізичних та енергетичних факторів

5

екзамен

Хімії та інженерної екології

Фізична екологія
Моделювання та прогнозування фізичних параметрів довкілля

3

4/2

Цикл професійної підготовки

Захист навколишнього природного середовища від дії фізичних та енергетичних факторів

5

екзамен

Хімії та інженерної екології

Фізична екологія
Моделювання та прогнозування фізичних параметрів довкілля

Увага!!! Виберітьодну дисциплінуз кожного пакетуна наступнийнавчальнийрік (1 курс,  ОС "магістр") 

 
1 курс, ОС "магістр"

№ пакета

Курс/Семестр

Цикл дисциплін

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1/1

Цикл загальної підготовки

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Безпека виробничих процесів
Небезпеки сучасного світу

2

1/1

Цикл професійної підготовки

Оцінка впливу на навколишнє середовище

6

екзамен

Хіміі та інженерної екології

Оцінка екологічного ризику планованої діяльності
Стратегія еколого-економічної діяльності

3

1/2

Цикл професійної підготовки

Хімія навколишнього середовища

3

залік

Хіміі та інженерної екології

Сучасні методи управління якістю навколишнього середовища
Енвайронментологія

4

1/2

Цикл професійної підготовки

Експлуатація природозахисних систем

8

екзамен

Хіміі та інженерної екології

Промислово-транспортна екологія
Екологічні аспекти водокористування промислових підприємств

Увага!!! Виберітьодну дисциплінуз кожного пакетуна наступнийнавчальнийрік (2 курс,  ОС "магістр") 

 
2 курс,  ОС "магістр"

№ пакета

Курс/ Семестр

Цикл дисциплін

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2/1

Цикл загальної підготовки

Інтелектуальна власність

3

залік

Облік та оподаткування

Інноваційний розвиток підприємств
Управління змінами на транспорті

2

2/1

Цикл загальної підготовки

Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності

3

залік

Комп'ютерні інформаційні технології

 

Введення в "Інтернет речей" і "Кібербезпеку"
Програмування та моделювання у системі MATLAB

3

2/1

Цикл професійної підготовки

Геоінформаційні системи в екології

6

екзамен

Хіміі та інженерної екології

Прогнозування процесів в інженерних системах
Автоматизовані системи управління якістю навколишнього середовища