Установчі документи та положення

Стратегічний план розвитку Українського державного університету науки і технологій

Статут Українського державного університету науки і технологій

Положення про вчену раду Українського державного університету науки і технологій

Положення про ректорат Українського державного університету науки і технологій

Типове положення про факультет Українського державного університету науки і технологій

Типове положення про кафедру Українського державного університету науки і технологій

Положення про навчально-науковий інститут "Інститут промислових та бізнес технолгій" Українського державного університету науки і технологій

Положення про навчально-науковий інститут "Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту" Українського державного університету науки і технологій

Положення про Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти Українського державного університету науки і технологій

Положення про відділ з організації виховної роботи зі студентами Українського державного університету науки і технологій

Положення про раду якості освітньої діяльності УДУНТ

Кодекс академічної доброчесності

Положення про кафедру систем якості, стандартизації та метрології УДУНТ

Колективний договір Українського державного університету науки і технологій (з додатками)

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про інклюзивне навчання в університеті 

Положення про робочу програму навчальної дисципліни УДУНТ

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії в Українському державному університеті науки і технологій

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Українському державному університеті науки і технологій

Положення про вiддiл науково-технiчної iнформацiї науково-дослiдної частини Українського державного унiверситету науки i технологiй

Положення про атестацію наукових працівників УДУНТ

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних, педагогічних працівників Українського державного університету науки і технологій

Положення про студентське самоврядування УДУНТ

Тимчасовий порядок використання облікового запису електронної пошти, що має доменне ім'я Українського державного університету науки і технологій

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Українського державного університету науки і технологій

Порядок організації та визнання результатів підвищення кваліфікації

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ