Економіко-гуманітарний

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
2 курс
№ пакету
Курс (семестр)
Шифр дисципліни
Назва дисципліни
Кредит ЄКТС
Форма підсумкового контролю
Кафедра
1
2(2)
Цикл загальної підготовки
Філософія
4
екзамен
Філософія та українознавство
Проект людини в філософії
Філософська антропологія
2
2(2)
Цикл професійної підготовки
4
залік
Філологія та переклад

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)

 
3 курс
№ пакету
Курс (семестр)
Шифр дисципліни
Назва дисципліни
Кредит ЄКТС
Форма підсумкового контролю
Кафедра
1
3(1)
Цикл професійної підготовки
4
екзамен
Філологія та переклад
2
3(2)
Цикл професійної підготовки
4
залік, КР
Філологія та переклад
3
3(2)
Цикл професійної підготовки
4
залік
Філологія та переклад
4
3(1)
Цикл загальної підготовки
Основи екології та безпеки життєдіяльності
4
залік
Безпека життєдіяльності
Основи загальної екології
Валеологія та безпека життєдіяльності
5
3(1)
Цикл професійної підготовки
3
залік
Філософія та соціологія
6
3(2)
Цикл професійної підготовки
4
залік
Філологія та переклад

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)

 
4 курс
№ пакету
Курс (семестр)
Шифр дисципліни
Назва дисципліни
Кредит ЄКТС
Форма підсумкового контролю
Кафедра
1
4(1)
Цикл професійної підготовки
3
екзамен
Філологія та переклад
2
4(2)
Цикл загальної підготовки
Основи охорони праці
3
залік
Безпека життєдіяльності
Основи ергономіки на транспорті
Електробезпека та екологічна безпека
Цивільний захист
3
4(1)
Цикл професійної підготовки
3
залік
Філологія та переклад
4
4(1)
Цикл професійної підготовки
4
залік
Філологія та переклад
5
4(2)
Цикл професійної підготовки
3
залік
Філологія та переклад

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ОС "Магістр")

 
1 курс, ОС "Магістр"

№ пакету

Курс (семестр)

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1
1(1)
Цикл загальної підготовки
3
екзамен
Безпека життєдіяльності
2
1(1)
Цикл професійної підготовки
6
екзамен
Філологія та переклад
3
1(2)
Цикл професійної підготовки
3
екзамен
Філологія та переклад
4
1(2)
Цикл професійної підготовки
6
екзамен
Філологія та переклад

 

 

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ОС "Магістр")

 
2 курс, ОС "Магістр"

№ пакету

Курс (семестр)

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1
2(1)
Цикл загальної підготовки
3
залік
Філологія та переклад
2
2(1)
Цикл загальної підготовки
3
залік
Електронні обчислювальні машини