Промислове та цивільне будівництво

192 Водопостачання та водовідведення

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
2 курс
№ пакетаКурс/
семестр
Шифр дисципліниНазва дисципліниКредит ЄКТСФорма підсумкового контролюКафедра
22 (3)Цикл загальної підготовкиВища математика (спец. розділи)4ЗалікВища математика
Застосування математичного пакету Maple для розв’язання інженерних задач
Спец. глави вищої математики та їх застосування
32 (2)Цикл загальної підготовкиФілософія4екзаменФілософія та соціологія
Проєкт людини в філософії
Філософська антропологія
32 (2)Цикл загальної підготовкиОснови екології та безпека життєдіяльності4залікБезпека життєдіяльності
Основи загальної екології
Валеологія та безпека життєдіяльності
42/4(3/5)Цикл професійної підготовкиСанітарно-гігієнічні основи водокористування7Залік (Екзамен)Гідравліка та водопостачання
Проектування полігонів для відходів
Показники якості природних вод

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)

 
3 курс
№ пакетаКурс/
семестр
Шифр дисципліниНазва дисципліниКредит ЄКТСФорма підсумкового контролюКафедра
13/5Цикл загальної підготовкиМеханіка грунтів5ЗалікМости та тунелі
Інженерна геологія
Геологія
23/5Цикл професійної підготовкиЕксплуатація та автоматизація систем водопостачання та водовідведення3ЗалікГідравліка та водопостачання
Захист атмосфери при міграції токсичних речовин
Експлуатація гідротехнічних споруд
33/6Цикл професійної підготовкиОснови проектування систем водопостачання3ЗалікГідравліка та водопостачання
Інженерні мережі
Основні споруди на системах водопостачання
43/6(4/7, 4/8)Цикл професійної підготовкиТехніка водокористування9Залік(Залік,
Залік)
Гідравліка та водопостачання
Водокористування на залізничному транспорті
Технології захисту водного середовища
53/6 (4/7)Цикл професійної підготовкиЕкологічна безпека6Екзамен (Залік)Гідравліка та водопостачання
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Технології захисту довкілля

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс) 

 
4 курс
№ пакетаКурс/
семестр
Шифр дисципліниНазва дисципліниКредит ЄКТСФорма підсумкового контролюКафедра
14/7Цикл професійної підготовкиОснови проектування дренажних систем3ЕкзаменГідравліка та водопостачання
Комунальнє господарство
Основи проектування дощової каналізації
224/72Цикл професійної підготовкиБудівництво гідротехнічних споруд3ЗалікГідравліка та водопостачання
Гідротехнічні споруди
Водозабірні споруди
34 (8)Цикл загальної підготовкиОснови охорони праці3залікБезпека життєдіяльності
Основи ергономіки на транспорті
Цивільний захист
44/8Цикл професійної підготовкиЧисельні методи в задачах гідродинаміки3ЗалікГідравліка та водопостачання
Моделі оцінки стану довкілля
Математичнє моделювання
54/8Цикл професійної підготовкиУправління водними ресурсами3ЗалікГідравліка та водопостачання
Водні ресурси
Захист підземних вод від техногенного навантаження

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ОС "Магістр") 

 
1 курс, ОС "Магістр"
№ пакетаКурс/
семестр
Шифр дисципліниНазва дисципліниКредит ЄКТСФорма підсумкового контролюКафедра
11 (1)Цикл загальної підготовкиОхорона праці в галузі та цивільний захист3екзаменБезпека життєдіяльності
Профілактика і локалізація техногенних аварій і катастроф
Безпека виробничих процесів
21/1Цикл професійної підготовкиЗахист територій від підтоплення3ЗалікГідравліка та водопостачання
Захист атмосфери від забруднення при міграції токсичних речовин
Захист  будівель від проникнення небезпечних речовин
31/2Цикл професійної підготовкиОхорона природного середовища від забруднення промисловими підприємствами5ЕкзаменГідравліка та водопостачання
Методи оцінки техногенних ризиків
Ліквідація наслідків аварій на транспорті
41/2Цикл професійної підготовкиСталий розвиток галузі6ЗалікГідравліка та водопостачання
Захист водних об'єктів
Охорона поверхневих вод від антропогенного забруднення

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ОС "Магістр") 

 
2 курс, ОС "Магістр"
№ пакетаКурс/ семестрШифр дисципліниНазва дисципліниКредит ЄКТСФорма підсумкового контролюКафедра
12 (1)Цикл загальної підготовкиІнтелектуальна власність3залікОблік і оподаткування
Інноваційний розвиток підприємств
Управління змінами на транспорті
22 (1)Цикл загальної підготовкиІнформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності4залікКомп’ютерні інформаційні технології
Введення в "Інтернет Речей" і "Кібербезпеку"
Програмування та моделювання у системі MATLAB