Управління енергетичними та економічними процесами

141 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії