Управління процесами перевезень

275.02 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ  на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
2 курс

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Філософія

4

екзамен

Філософія та соціологія

Філософська антропологія
Проект людини в філософії

2

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Теорія ймовірностей та математична статистика

5

екзамен

Вища математика

Використання сучасних методів багатовимірного стат.аналізу
Застосування математичного пакету Maple для розв’язання інженерних задач

3

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Основи менеджменту та маркетингу

4

залік

Економіка та менеджмент

Основи підприємницької діяльності
Міжнародна економіка
Управління матеріально-технічним забезпеченням

4

2 (2)

Цикл
загальної підготовки

Логіка

3

залік

Філософія та соціологія

Основи конфліктології
Основи психології управління
Політологія
Соціологія

5

2 (2)

Цикл професійної підготовки

Електротехніка

3

залік

Електротехніка та електромеханіка

Транспортна енергетика
Електромеханіка транспортних систем

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)

 
4 курс

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

4 (1)

Цикл
загальної підготовки

Основи теорії систем і управління

4

залік

Транспортні вузли

Статистичні методи аналізу транспортних систем
Основи теорії управління та організації баз даних

2

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Організація міжнародних перевезень

4

залік

УЕР

Сучасні технології перевезень в межах міжнародної транспортної мережі
Технологічні аспекти міжнародних перевезень

3

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Оперативне керування роботою залізничної станції

3

залік

УЕР

Технологія і організація залізничних перевезень
Функціональна діяльність залізничних станцій

4

4 (2)

Цикл
загальної підготовки

Основи охорони праці

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Основи ергономіки на транспорті
Електробезпека та екологічна безпека
Цивільний захист

5

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Промисловий транспорт

3

залік

Транспортні вузли

Інтероперабельність транспортних систем
Підприємства автомобільного транспорту
Основи організації морських перевезень

6

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Генеральний план транспортних вузлів

3

екзамен

Транспортні вузли

Генплан і транспорт промислових підприємств
Концептуальні основи інтеграції залізниць України до міжнародної транспортної системи

7

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Митне оформлення вантажів

3

залік

УЕР

Принципи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Митні технології на транспорті

8

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Транспортне право

3

залік

Безпека життєдіяльності

Основи підприємницького права
Основи договірного права
Попередження на аналіз наслідків транспортних подій

9

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Безпека руху на залізничному транспорті

3

екзамен

УЕР

Безпека при складуванні та зберіганні вантажів
Система управління безпекою руху на залізничному транспорті

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ  на базі ОС «молодший спеціаліст»

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1-й рік навчання (2-й курс))

 
1-й рік навчання (2-й курс))

№ пакету

Рік навчання/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

Філософія

4

екзамен

Філософія та соціологія

Філософська антропологія
Проект людини в філософії

2

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

Основи менеджменту та маркетингу

4

залік

Економіка та менеджмент

Основи підприємницької діяльності
Міжнародна економіка
Управління матеріально-технічним забезпеченням

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2-й рік навчання (3-й курс))

 
2-й рік навчання (3-й курс))

№ пакету

Рік навчання/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Теорія ймовірностей та математична статистика

5

екзамен

Вища математика

Структурне моделювання складних систем
Теорія масового обслуговування

2

2 (2)

Цикл професійної підготовки

Транспортні тарифи

4

залік

УЕР

Комерційна експлуатація на транспорті
Транспортно-територіальні комплекси

3

2 (2)

Цикл професійної підготовки

Технічні засоби організації та регулювання руху на залізничному транспорті

4

залік

Автоматика та телекомунікації

Інформаційно-керуючі та телекомунікаційні системи залізничної автоматики
Автоматика, телемеханіка та зв'язок на залізничному транспорті

4

2 (2)

Цикл професійної підготовки

Виробнича практика (магістральний залізничний транспорт)

4

залік

Транспортні вузли,
УЕР

Виробнича практика (залізничний транспорт незагального користування)
Виробнича практика (транспортно-експедиторські залізничні компанії)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3-й рік навчання (4-й курс))

 
3-й рік навчання (4-й курс)

№ пакету

Рік навчання/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

3 (1)

Цикл
загальної підготовки

Основи теорії систем і управління

4

залік

Транспортні вузли

Статистичні методи аналізу транспортних систем
Основи теорії управління та організації баз даних

2

3 (1)

Цикл професійної підготовки

Організація міжнародних перевезень

4

залік

УЕР

Сучасні технології перевезень в межах міжнародної транспортної мережі
Технологічні аспекти міжнародних перевезень

3

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Промисловий транспорт

3

залік

Транспортні вузли

Інтероперабельність транспортних систем
Підприємства автомобільного транспорту
Основи організації морських перевезень

4

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Генеральний план транспортних вузлів

3

екзамен

Транспортні вузли

Генплан і транспорт промислових підприємств
Концептуальні основи інтеграції залізниць України до міжнародної транспортної системи

5

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Транспортне право

3

залік

Безпека життєдіяльності

Основи підприємницького права
Основи договірного права
Попередження на аналіз наслідків транспортних подій

6

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Безпека руху на залізничному транспорті

3

екзамен

УЕР

Безпека при складуванні та зберіганні вантажів
Система управління безпекою руху на залізничному транспорті

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ОС "Магістр")

 
1 курс, ОС "Магістр"

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

Економіко-математичні моделі транспортних систем

3

залік

Транспортні вузли

Економіко-математичні моделі та методи оцінки ефективності перевезень.
Економіко-математичні моделі взаємодії видів транспорту.

2

1 (1)

Цикл професійної підготовки

Пропускна та провізна спроможність залізниць

3

залік

УЕР

Транспортно-експедиторська діяльність
Маршрутизація перевезень вантажів

3

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Управління ризиками на залізничному транспорті

4

залік

Транспортні вузли

Ризик-кризове проектування транспортних систем
Нові виклики для ризик-кризового управління в логістичних системах

4

1(2)

Цикл професійної підготовки

Управлінська практика (магістральний залізничний транспорт)

4

залік

Транспортні вузли,
УЕР

Управлінська практика (залізничний транспорт незагального користування)
Управлінська практика (транспортно-експедиторські залізничні компанії)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ОС "Магістр") 

 
2 курс, ОС "Магістр"

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Інтелектуальна власність

3

залік

Облік і оподаткування

Інноваційний розвиток підприємств
Управління змінами на транспорті

2

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності

3

залік

КІТ

Введення у "Інтернет речей" і "Кібербезпеку"
Програмування та моделювання у системі MATLAB

3

2 (1)

Цикл професійної підготовки

Теорія маневрової роботи на станціях

3

залік

УЕР

Удосконалення пасажирського сервісу
Мультимодальні пасажирські перевезення