Управління енергетичними та економічними процесами

Вибіркові дисципліни для спеціалізації 141  Електротехнічні системи електроспоживання

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
2 курс

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)

 
3 курс
№ пакетаКурс/семестрШифр дисципліни Назва дисципліниКредит ЕКТСФорма підсумкового контролюКафедра
13(1)Цикл загальної підготовкиОснови екології та безпека життєдіяльності4залік

Безпека життєдіяльності

Основи загальної екології
Валеологія та безпека життєдіяльності
23(1,2)Цикл професійної підготовкиКонтактна мережа6залік, екзаменІнтелектуальні системи електропостачання
Спеціальні лінії передачі електричної енергії
Каналізація ел.ен. електрорухомого складу
33(2)Цикл професійної підготовкиЕлектрична частина станцій та підстанцій3залікІнтелектуальні системи електропостачання
Схемотехніка пристроїв передачі ел.енергії
Електрообладнання тягового забезпечення
43(2)Цикл професійної підготовкиПротикорозійний захист суміжних споруджень3залікІнтелектуальні системи електропостачання
Вплив систем тягового ел.постачання постійного струму на суміжні спорудження

Гальванічний вплив пристроїв ел.постачання

53(2)Цикл професійної підготовкиЕлектропостачання електричного транспорту10екзаменІнтелектуальні системи електропостачання
Ен.забезпечення інфраст-ри трансп.систем
Системи живлення електрофікованих залізниць

 Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)

 
4 курс
№ пакетаКурс/семестрШифр дисципліни Назва дисципліниКредит ЕКТСФорма підсумкового контролюКафедра
14(1)Цикл загальної підготовкиОснови охорони праці3екзаменБезпека життєдіяльності
Основи ергономіки на транспорті
Електробезпека та екологічна безпека
24(1)Цикл професійної підготовкиЕлектрична частина станцій та підстанцій3екзаменІнтелектуальні системи електропостачання
Схемотехніка пристроїв передачі ел.енергії
Електрообладнання тягового забезпечення
34(1)Цикл професійної підготовкиЕлектропостачання електричного транспорту5екзаменІнтелектуальні системи електропостачання
Ен.забезпечення інфраст-ри трансп.систем
Системи живлення електрофікованих залізниць
44(1,2)Цикл професійної підготовкиАвтоматизація систем електропостачання6залік, екзаменІнтелектуальні системи електропостачання
Інтел.системи керування пристроями ел.постач.
Інформаційні технології керування ел.ен.
54(1)Цикл професійної підготовкиПерехідні процеси в енергетичних системах6залікІнтелектуальні системи електропостачання
Релейний захист
Стійкість систем електрозабезпечення
64(2)Цикл професійної підготовкиТехнічне обслуговування пристроїв ел.постач.3залікІнтелектуальні системи електропостачання
Діагностування електрообладнання
Надійність пристроїв електропостачання

 Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ОС "Магістр") 

 
1 курс ОС "Магістр"
№ пакетаКурс/семестрШифр дисципліни Назва дисципліниКредит ЕКТСФорма підсумкового контролюКафедра
11(1)Цикл загальної підготовкиОхорона праці в галузі та цивільний захист3екзаменБезпека життєдіяльності
Профілактика і локалізація техногенних аварій і катастроф
Безпека виробничих процесів
21(1)Цикл професійної підготовкиАвтоматизація систем електропостачання6екзаменІнтелектуальні системи електропостачання
Оперативно-диспетчерське керування енергетичних об'єктів
Телемеханічні системи та комплекси
31(2)Цикл професійної підготовкиМоніторинг та керування якістю ел.енергії3екзаменІнтелектуальні системи електропостачання
Гнучкі системи передачі електроенергії
Гібридні системи електропостачання
41(2)Цикл професійної підготовкиМатематичне моделювання систем і процесів3залікІнтелектуальні системи електропостачання
Стійкість енергетичних систем
Надійність систем електропостачання

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ОС "Магістр") 

 
2 курс ОС "Магістр"
№ пакетаКурс/семестрШифр дисципліни Назва дисципліниКредит ЕКТСФорма підсумкового контролюКафедра
12(1)Цикл загальної підготовкиІнтелектуальна власність3залікОблік та оподаткування
Інноваційний розвиток підприємств
Управління змінами на транспорті
22(1)Цикл загальної підготовкиІнформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності3залікКомп’ютерні інформаційні технології
Введення в "Інтернет Речей" та "Кібербезпеку"
Програмування та моделювання у системі Matlab
32(1)Цикл професійної підготовкиЕл.постачання високошвидкісних магістралей3залікІнтелектуальні системи електропостачання
Розподілені системи тягового електропостачання
Перспективні системи тягового ел.постачання