Організація будівництва та експлуатації доріг

Вибіркові дисципліни для 273 Залізничні споруди та колійне господарство

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс)

 
1 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (2)

Цикл загальної підготовки

Геодезична практика

4

залік

Будівельне виробництво та геодезія

Геодезичні вишукування під будівництво
Геодезичні вишукування залізничної колії

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
2 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (1)

Цикл загальної підготовки

Вища математика (спец. розділи)

4

залік

Вища математика

Застосування математичного пакету Maple для розвязання інженерних задач
Спец. глави вищої математики та їх застосування
Використання сучасних методів багатовимірного статистичного аналізу в інженерних задачах

2

2 (1)

Цикл професійної підготовки

Матеріалознавство та технологія матеріалів

6

екзамен

Архітектурне проектування, землеустрій та будівельні матеріали

 

Кадастр та відведення землі під будівництво
Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд

3

2 (1)

Цикл професійної підготовки

Інженерна геологія

3

залік

Мости та тунелі

Геологія з основами геоморфології
Геологія і гідрогеологія

4

2 (2)

Цикл загальної підготовки

Філософія

4

екзамен

Філософія та соціологія

Проект людини в філософії
Філософська антропологія

5

2 (2)

Цикл професійної підготовки

Механіка грунтів,основи та фундаменти

3

екзамен

Мости та тунелі

Механіка ґрунтів та основи геотехніки
Прикладна механіка ґрунтів

6

2 (2)

Цикл професійної підготовки

Загально-залізнична практика

3

залік

Колія та колійне господарство

Проектування і будівництво доріг

Практика роботи проектних установах
Практика роботи дистанцій колії

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс) 

 
3 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

3 (1)

Цикл загальної підготовки

Основи екології та безпека життєдіяльності

4

залік

Безпека життєдіяльності

Валеологія та безпека життєдіяльності
Основи загальної екології
Екологія людини

2

3 (1)

Цикл професійної підготовки

Будова та експлуатація штучних споруд залізниць

4

екзамен

Мости та тунелі

Штучні споруди в транспортній інфраструктурі
Транспортні технології при експлуатації штучних споруд

3

3 (2)

Цикл загальної підготовки

Основи охорони праці

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Основи ергономіки на транспорті
Електробезпека та екологічна безпека
Цивільний захист

4

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Будівлі та будівельні конструкції

3

залік

Будівельне виробництво та геодезія

 

Будівлі та будівельні конструкції на залізничному транспорті
Будівельні об’єкти на транспорті

5

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Надійність та технічна діагностика

5

екзамен

Колія та колійне господарство

Невизначеність вимірювань в колійному господарстві
Управління ризиками в колійному господарстві

6

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Виробнича практика

4

залік

Колія та колійне господарство

Проектування і будівництво доріг

Практика роботи проектно-вишукувальних відділів
Практика роботи відділів експлуатації

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс) 

 
4 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Взаємозаміна, стандартизація та технічні вимірювання

3

залік

Проектування і будівництво доріг

Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання
Метрологія на залізничному транспорті

2

4 (2)

Цикл професійної підготовки

АСУ в залізничному господарстві

3

залік

Колія та колійне господарство

Системи управління на залізничному транспорті
Керування підсистемою колійного господарства

3

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Системи автоматизованого проектування доріг

5

залік

Проектування і будівництво доріг

Сучасні інформаційні технології у проектуванні залізниць
Сучасні системи автоматизованого проектування

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ОС "Магістратура") 

 
1 курс, ОС "Магістратура"

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл загальної підготовки

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Профілактика і локалізація техногенних аварій і катастроф
Безпека виробничих процесів

2

1 (1)

Цикл професійної підготовки

Конструкції стрілочних переводів в особливих умовах (Minor 1)

4

залік

Колія та колійне господарство

Управління будівництвом(Minor 2)

4

залік

Проектування і будівництво доріг

3

1 (1)

Цикл професійної підготовки

Системи діагностики залізничної колії (Minor 1)

4

залік

Колія та колійне господарство

Сучасні методи зйомки та розрахунків плану залізничної колії(Minor 2)

4

залік

Проектування і будівництво доріг

4

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Технологічні процеси ремонтно-колійних робіт(Minor 1)

5

екзамен

Колія та колійне господарство

Будівництво залізниць(Minor 2)

5

екзамен

Проектування і будівництво доріг

5

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Сучасні інформаційні технології в колійному господарстві (Minor 1)

4

екзамен

Колія та колійне господарство

Ресурсозбереження та новітні технології у проектуванні і будівництві доріг(Minor 2)

4

екзамен

Проектування і будівництво доріг

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ОС "Магістратура") 

 
2 курс, ОС "Магістратура"

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (1)

Цикл загальної підготовки

Інтелектуальна власність

3

залік

Облік і оподаткування

Інноваційний розвиток підприємств
Управління змінами на транспорті

2

2 (1)

Цикл загальної підготовки

Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності

3

залік

Комп’ютерні інформаційні технології

Введення в "Інтернет Речей" і "Кібербезпеку"
Прорамування та моделювання у системі MATLAB

3

2 (1)

Цикл професійної підготовки

Теоретичні та практичні положення безпеки руху поїздів(Minor 1)

5

залік

Колія та колійне господарство

Сучасні інформаційні технології в проектуванні та будівництві доріг(Minor 2)

5

залік

Проектування і будівництво доріг