Комп'ютерних технологій і систем

Перелік вибіркових дисципліни для спеціальності "121 Інженерія програмного забезпечення "  наведено в:

  • ОПП Інженерія програмного забезпечення (ОС Бакалавр) - перейти;
  • ОПП Аналіз великих даних та прикладне програмування (ОС Бакалавр) - перейти;
  • ОПП Інженерія програмного забезпечення (ОС Магістр) - перейти;
  • ОПП Вебпрограмування та комп'ютерний дизайн (ОС Магістр) - перейти.

Силабуси дисциплін - перейти