Комп'ютерних технологій і систем

Вибіркові дисципліни для спеціалізації 121 Інженерія програмного забепечення 

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс)

 
1 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл загальної підготовки

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

4

залік

Прикладна математика

Методи математичного програмування

2

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Дискретні структури

4

екзамен

Прикладна математика

Алгоритми обчислювальних процесів

КІТ

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
2 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (2)

Цикл загальної підготовки

Філософія

4

екзамен

Філософія та соціологія

Проект людини в філософії
Філософська антропологія

2

2 (1)

Цикл професійної підготовки

Групова динаміка і комунікації

3

залік

КІТ

Спеціалізовані мови програмування

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)

 
3 курс

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)

 
4 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

4 (1)

Цикл загальної підготовки

Основи екології та безпека життєдіяльності

4

залік

Безпека життєдія­льності

 

Основи загальної екології
Валеологія та безпека життєдіяльності
Екологія людини

2

4 (2)

Цикл загальної підготовки

Основи охорони праці

3

залік

Безпека життєдія­льності

 

Основи ергономіки на транспорті
Електробезпека та екологічна безпека
Цивільний захист

3

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Безпека програм та даних

4

екзамен

КІТ

Економіка програмного забезпечення

4

залік

Програмне забезпечення інтелектуальних систем

4

залік

Основи Web-дизайну

4

екзамен

Дослідження операцій інтелектуальних транспортних систем

8

залік

4

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Менеджмент проектів програмного забезпечення

4

залік

КІТ

Основи стандартизації програмних систем

3

залік

Інтелектуальні системи аналізу даних

4

залік

Системний аналіз і управління проектами

7

залік

Технології колективної розробки

4

залік

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ос "магістр")

 
1 курс, ос "магістр"

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл загальної підготовки

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

екзамен

Безпека життєдія­льності

 

Профілактіка і локалізація техногенних аварій і катастроф
Безпека виробничих процесів
Небезпеки сучасного світу

2

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Розробка багатоплатформеного програмного забезпечення

3

залік

КІТ

Інтелектуальне прогнозування процесів залізничного транспорту

3

залік

Інформаційні системи на залізничному транспорті

6

залік

3

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Сучасні проблеми керування

3

екзамен

КІТ

Інтернет-технології

4

залік

Машинні методи розпізнавання образів та ідентифікації

6

екзамен

Інфраструктура, телематика та інформаційні технології ІТС залізничного транспорту

6

екзамен

ЕОМ

Геоінформаційні системи і технології  позиціонування в ІТС залізничного транспорту

6

екзамен

4

1 (2),

2 (1)

Цикл професійної підготовки

Інтелектуальні інформаційні системи та технології транспорту

8

залік

КІТ

 

 

 

Компонентне і розподілене програмування

8

залік

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ос "магістр")

 
2 курс, ос "магістр"

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл загальної підготовки

Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності

3

залік

КІТ

Комп'ютерна графіка в науковій та викладацькій діяльності
Середовище документування в науковій та викладацькій діяльності

2

1 (1)

Цикл загальної підготовки

Інтелектуальна власність

3

залік

 

Іноваційний розвиток підприємств
Управління змінами на транспорті

3

1 (2),

2 (1)

Цикл професійної підготовки

Комп"ютерна обробка експериментальних даних

3

залік

КІТ

Безпека  інтелектуальних транспортних систем

4

екзамен

ЕОМ

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, доктор філософії, 122 Комп'ютерні науки)

 
1 курс, доктор філософії

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (2)

Цикл загальної підготовки

Іноземна мова за професійним спрямуванням

3

залік

 

Друга іноземна мова
Ділове спілкування іноземною мовою

2

1 (2)

Цикл загальної підготовки

Інтелектуальна власність

3

залік

 

Економічна оцінка інвестицій
Основи інноваційних технологій

3

1 (1)

Цикл професійної підготовки

Інформаційні системи обробки даних та комп'ютерне моделювання

4

залік

КІТ

Безпека інформаційних технологій і систем

ЕОМ

4

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Синергетичні методи моделювання складних систем

4

залік

КІТ

Мережеві технології

ЕОМ