ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НПП УДУНТ

Зауваження та пропозиції приймаються до 23.06.2023 двома способами:

Пропозиції та зауваження приймаються до 15.06.2023 на електронну пошту [email protected]


ОПП "Транспортні технології на автомобільному транспорті" (ОС «Магістр»)

Зауваження прошу надати до 25.06.23 на пошту [email protected] 


ОПП «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» (ОС «Бакалавр»)

Пропозиції та зауваження приймаються до 26.06.23


Проект освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Логістика та ризик-кризове управління на транспорті»

Пропозиції та зауваження приймаються до 18.06.2023 на електронну пошту [email protected].


Освітньо-професійна програма «Системи керування рухом поїздів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт»

Пропозиції та зауваження приймаються до 15.06.2023 на електронну адресу [email protected] 


Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення" ОС Бакалавр за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" 

Пропозиції та зауваження приймаються до 03.06.2023. на поштову скриньку [email protected]


Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення" ОС Магістр за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" 

Пропозиції та зауваження приймаються до 03.06.2023


Положення про підготовку навчальних і навчально-методичних видань

Зауваження і пропозиції вносити безпосередньо до файлу за вказаним посиланням у вигляді приміток в режимі рецензування


136 ОПП «КОМПЛАЄНС МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА»

Пропозиції та зауваження надсилати до 20.05.2023 р. на поштову скриньку [email protected]


192 ОПП Відновлення та будівництво штучних споруд на об`єктах національної транспортної системи 

Зауваження та коментарі прохання надсилати до 10.04.2023 р за посиланням


192 ОПП Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення 

Зауваження та коментарі прохання надсилати до 10.04.2023 р за посиланням


133 ОПП Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби 

Зауваження та коментарі прохання надсилати до 10.04.2023 р за посиланням


273 ОПП Відновлення та будівництво об`єктів національної транспортної системи 

Зауваження та коментарі прохання надсилати до 10.04.2023 р за посиланням


275.02 ОПП 2023 Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті 

Зауваження та коментарі прохання надсилати до 10.04.2023 р за посиланням


Освітня програма «Веб-програмування та  комп’ютерний дизайн»

Зауваження та коментарі прохання надсилати до 23.03.2023 р за посиланням (завантажити)


Освітня програма «Аналіз великих даних та прикладне програмування»

Зауваження та коментарі прохання надсилати до 23.03.2023 р за посиланням (завантажити)


Положення про групу сприяння академічної доброчесності

Пропозиції та зауваження прохання надсилати до 20.03.2023 р на електронну адресу [email protected]


Проект положення про здобуття ДФЗО в університеті

Пропозиції та зауваження прохання надсилати до 19.03.2023 р на електронну адресу [email protected]


Положення про порядок підготовки докторів філософії 

Зауваження та пропозиції надсилати до 25.02.2023 року на ел.адресу [email protected]


ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

Зауваження та пропозиції надсилати до 15.01.2023 на адресу [email protected]


Положення про підготовку навчальних і навчально-методичних видань

Зауваження і пропозиції надсилати до 01.12.22 р. на адресу [email protected]


ПОЛОЖЕННЯ про науково-технічну раду Українського державного університету науки і технологій

Зауваження і пропозиції надсилати до 21.10.2022 за адресою [email protected] 


ПОЛОЖЕННЯ про організацію діяльності наукових шкіл Українського державного університету науки і технологій

Зауваження і пропозиції надсилати до 21.10.2022 за адресою [email protected] 


Положення про політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу  на 2022-23 н.р.- завантажити

Пропозиції надсилати до 10.10.22 р. на адресу [email protected]


Положення про порядок організації та проведення лекцій в УДУНТ

Зауваження і пропозиції надсилати до 15.09.22 р. на адресу [email protected]


Положення про раду працедавців та експертні ради працедавців 

Зауваження і пропозиції надсилати до 30.07.2022 на адресу [email protected]


Порядок виявлення та встановлення фактів порушення акад. доброчесності УДУНТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 30.07.2022 на єл.адресу - ([email protected])


Кодекс академічної доброчесності УДУНТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 30.07.2022  на адресу - ([email protected])


Положення про конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників УДУНТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 19.05.2022 на адресу відділу кадрового складу ([email protected])


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 

Зауваження і пропозиції вносити безпосередньо до файлу за вказаним посиланням у вигляді приміток в режимі рецензування.
Примітки: для цього потрібно зайти у свій обліковий запис корпоративної електронної пошти.

 

Архів

 
Введено в дію

 

 
Освітні  програми