Промислове та цивільне будівництво

183 Захист довкілля та техногенна безпека

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
2 курс
№ пакетаКурс/
семестр
Шифр дисципліниНазва дисципліниКредит ЄКТСФорма підсумкового контролюКафедра
12 (1)Цикл загальної підготовкиВища математика (спец. глави)4залікВища математика
Застосування математичного пакету Maple для розв’язання інженерних задач
Спец. глави вищої математики та їх застосування
32 (2)Цикл загальної підготовкиФілософія4екзаменФілософія та соціологія
Проєкт людини в філософії
Філософська антропологія
32 (2)Цикл загальної підготовкиОснови екології та безпека життєдіяльності4залікБезпека життєдіяльності
Основи загальної екології
Валеологія та безпека життєдіяльності
42/4(3/5)Цикл професійної підготовкиСанітарно-гігієнічні основи водокористування7Залік (Екзамен)Гідравліка та водопостачання
Проектування полігонів для відходів
Показники якості природних вод

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс) 

 
3 курс
№ пакетаКурс/
семестр
Шифр дисципліниНазва дисципліниКредит ЄКТСФорма підсумкового контролюКафедра
13/5Цикл загальної підготовкиТехнології захисту ґрунтів і надр5ЗалікМости та тунелі
Захист ґрунтів і надр
Гідроекологія
23/5Цикл професійної підготовкиЗахист територій від підтоплення3ЗалікГідравліка та водопостачання
Технології захисту від підтоплення
Експлуатація гідротехнічних споруд
33/6Цикл професійної підготовкиТехнології захисту атмосферного повітря3ЗалікГідравліка та водопостачання
Інженерні засоби захисту атмосферного повітря
Засоби захисту атмосферного повітря
43/6(4/7, 4/8)Цикл професійної підготовкиТехнології захисту водного середовища 9

Залік

Гідравліка та водопостачання
Водокористування на залізничному транспорті
Техніка водокористування
53/6 (4/7)Цикл професійної підготовкиЕкологічна безпека6Екзамен (Залік)Гідравліка та водопостачання
Техногенна безпека
Технології захисту довкілля

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс) 

 
4 курс
№ пакетаКурс/
семестр
Шифр дисципліниНазва дисципліниКредит ЄКТСФорма підсумкового контролюКафедра
14/7Цикл професійної підготовкиЗахист акваторії морі від забруднення3ЕкзаменГідравліка та водопостачання
Технології захисту акваторії морів від забруднення
Проектування систем захисту від забруднення
24/7Цикл професійної підготовкиГідротехнічні споруди3ЗалікГідравліка та водопостачання
Будівництво гідротехнічних споруд
Водозабірні споруди
34 (8)Цикл загальної підготовкиОснови охорони праці3залікБезпека життєдіяльності
Основи ергономіки на транспорті
Цивільний захист
44/8Цикл професійної підготовкиМоделі оцінки стану довкілля3ЗалікГідравліка та водопостачання
Чисельні методи в задачах гідродинаміки
Математичне моделювання
54/8Цикл професійної підготовкиЗахист довкілля на об'єктах оборонного комплексу3ЗалікГідравліка та водопостачання
Водні ресурси їх охорона від забруднення
Захист довкілля  від техногенного навантаження