Ліцензування - процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності (ст. 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Університет провадить освітню діяльність згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти (затверджено МОН від 20.07.2016 р.) та  Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (наказ МОН від 25.07.2019 № 946-л).

Ліцензований обсяг і контингент студентів станом на 01.10.2021

Читати далі...

Порядок запровадження пропозиції щодо поширення/звуження освітньої діяльності з підготовки фахівців освітніх ступенів "бакалавр", "магістр", "доктор філософії"

Читати далі...

Міністерство освіти і науки внесло зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

Читати далі...

Матеріально-технічне забезпечення

Читати далі...

Кадровий склад університету  2021-22 н. р.

Читати далі...