Університет запрошує на навчання! Презентація спеціальностей

Освітньо-професійна програма «Електротехнічні системи електроспоживання» (бакалаврський рівень вищої освіти)Освітньо-професійна програма «Енергетичні та електромеханічні системи на транспорті» (магістерський рівень вищої освіти)

6 липня, 2022
Новости 4к

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
«ДНІПРОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНФРАСТРУКТУРИ І ТРАНСПОРТУ»


КАФЕДРА  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИТЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
 

Кафедра «Інтелектуальні системи енергопостачання» Українського державного університету науки і технологій проводить підготовку фахівців бакалаврського рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Електротехнічні системи електроспоживання» та магістерського рівня за освітньо-професійною програмою «Енергетичні та електромеханічні системи на транспорті».

 

 

Навчання студентів першого (бакалаврського) рівня освіти за освітньою  «Електротехнічні системи електроспоживання» дозволяє осягнути всі існуючі напрямки в електроенергетиці і реалізувати свої таланти та навички в найбільш підходящому та цікавому для здобувача контексті, бо вона являється універсальною.

 

Нові тренди в електроенергетичній галузі, особливо у відновлюваній енергетиці, щорічно створюють тисячі робочих місць, а на ринку праці наявний серйозний дефіцит кваліфікованих кадрів.

 

 

 

Отримання освіти на кафедрі «Інтелектуальні системи енергопостачання» за освітньою програмою «Електротехнічні системи електроспоживання» дозволяє отримати ґрунтовні знання для:

  • адміністрування роботи електроенергетичних об’єктів;
  • керування процесами генерації, передачі, розподілу та споживання електричної енергії;
  • проектування електроенергетичних об’єктів напругою 0,4 – 750 кВ;
  • експлуатування електроенергетичної інфраструктури (електростанції, лінії електропередачі, підстанції, спеціалізоване електрообладнання;
  • обстеження, аналізу функціонування електроенергетичних об’єктів та розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності їх роботи.

 

 

Суттєвий акцент в ході навчання здійснюється на вивчення IT-технологій та спеціалізованого програмного (Software) та апаратного (Hardware) забезпечення, що дозволяє відповідати трендам глибокої цифровізації електроенергетичних об’єктів та інтеграції із Smart-системами на основі штучного інтелекта.

 

Опанування технічних особливостей сучасного енергетичного обладнання дозволяє нашим випускникам працювати в IT-сфері, яка дуже стрімко розвивається і потребує процесно-орієнтованих фахівців і аналітиків. І такий трансфер можливий завдяки високому рівню технічної підготовки та володінню англійської мови.

Результатами навчання за наявними освітніми програмами є можливість вже на 3-4 курсі працевлаштуватися в енергетичні компанії з іноземним капіталом, які працюють на ринки Європейського Союзу, Центральної та Південної Америки.

Навчання студентів другого (магістерського) рівня освіти за освітньою програмою «Енергетичні та електромеханічні системи на транспорті» дозволяє в повній мірі осягнути все розмаїття енергетичних об’єктів України та Європи і тим самим підняти свою експертність в енергетичній галузі на новий, вищий рівень.

 

Відомо, що українська енергетична система є унікальною і вкрай складною -  її значна частина безпосередньо пов'язана із залізничним та міським електричним транспортом, від електричних підстанцій якого здійснюється живлення переважної кількості великих міст країни.

Унікальність освітньої програми «Енергетичні та електромеханічні системи на транспорті»  полягає у впровадженні в навчальний процес дисциплін, які безпосередньо стосуються особливостей експлуатації енергетичних та електротехнічних систем транспорту, тягового електрообладнання енергетичного комплексу, а також устаткування з частотним електроприводом та мікропроцесорним керуванням для підприємств транспорту.

Наукова складова освітньої програми ґрунтується на багаторічному досвіді виконання науково-дослідних робіт пов’язаних з транспортною тематикою, взаємним впливом електричного транспорту та електромереж енергосистеми країни, зокрема, щодо підвищення енергоефективності, надійності, стійкості роботи системи тягового енергопостачання електрорухомого складу.

Сучасні енергетичні об’єкти представляють собою складні технологічні системи, режими роботи яких в умовах діджиталізації описуються значними обсягами цифрових даних, які треба вміти аналізувати та інтерпретувати. В процесі підготовки фахівців ми робимо акцент на використання хмарних систем обробки та аналізу даних на базі концепції Big Data. Студенти вивчають принципи та отримують навички роботи з транзакційними базами даних (Microsoft SQL, PostgreSQL), виконують розробку дашбордів для BI-аналітики (Qlik), знайомляться з основами WEB-дизайну (HTML, CSS, PHP, JS).

 

Презентація спеціальностей:

Буклет

 

Контактна інформація:

Посилання на сайт кафедри

49010, Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, офіс 334, 1301

Телефони для довідок:

0662061687;

0981240982