Всеукраїнська науково-технічна конференція

27 жовтня 2023 року на базі УДУНТ відбулася всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених «Наука і сталий розвиток транспорту»....

1 листопада, 2023
Новости 4к

27 жовтня 2023 року на базі УДУНТ відбулася всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених «Наука і сталий розвиток транспорту». Створено збірник тез, який складається із трьох томів: понад 500 доповідей студентів і молодих учених Українського державного університету науки і технологій (м. Дніпро), а також провідних ЗВО України - Одеська державна академія будівництва та архітектури (м. Одеса), Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів), Дніпровський державний аграрно-економічний університет (м .Дніпро), Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро), Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро)

У збірнику розглянуті питання раціонального використання енергетичних ресурсів, створення нових та удосконалення існуючих технологічних процесів, матеріалів, екологічних та економічних проблем сучасного виробництва для забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.