Університет запрошує на навчання! Презентація спеціальностей

Спеціальність – 192 Будівництво та цивільна інженеріяОсвітньо-професійна програма – Автомобільні дороги і аеродроми

1 червня, 2022
Новости 4к

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
«ДНІПРОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНФРАСТРУКТУРИ І ТРАНСПОРТУ»


Спеціальність – 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма– Автомобільні дороги і аеродроми

 

Освітні ступені випускників:

Бакалавр, Магістр.

 

Можливості працевлаштування:

Основними замовниками випускників кафедри й роботодавцями є організації пов'язані з вишукуваннями, проектуванням і будівництвом на транспорті. Випускники спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми» працевлаштовуються у структурні підрозділи Укравтодора, Укрзалізниці, у проектні організації «Дніпродіпротранс», «Київдіпротранс», будівельні організації Дніпра та інші підприємства обласних центрів України.

 

Щоб швидко їздити, потрібні хороші дороги та такі, щоб забезпечили безпеку руху, комфорт пасажирам та найменший вплив на навколишнє середовище. Для цього необхідно розробити проект, збудувати автодорогу та періодично її оздоровлювати, тобто проводити ремонтні роботи.

Як ви зрозуміли, всі проблеми повинні вирішуватись в комплексі – від проектування до будівництва й експлуатації автомобільних доріг. Від правильного рішення виграють всі: транспортна галузь, автоперевізники, суспільство й екологія.

Всьому, вище сказаному, можна навчитись на факультеті «Організація будівництва та експлуатації доріг» Українського державного університету науки і технологій, обравши освітню програму «Автомобільні дороги і аеродроми».

 

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ТИМ, ХТО ОБИРАЄ ДЛЯ СЕБЕ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ І АЕРОДРОМИ»?

Автомобільна дорога – комплекс функціонально-пов'язаних конструктивних елементів та інженерних споруд, що забезпечує безперервний і безпечний рух автомобілів та інших транспортних засобів з встановленими швидкостями, навантаженнями і габаритами, а також ділянки земель, надані для розміщення цього комплексу.

Аеродром (від грец. аеро – повітря і дром – дорога) – земельна ділянка зі спорудами та обладнанням, що забезпечують зліт, посадку, розміщення та обслуговування літаків.

 

  

Автодорога має одну чи декілька смуг для проїзду автотранспорту, аеродром обладнаний однією або декількома злітно-посадочними смугами. Як бачимо, у автодоріг і аеродромів багато спільного, а тому ці два поняття об’єднані в одну спеціальність.

В будівництві автодоріг і аеродромів самий відповідальний етап – інженерні вишукування: зйомка плану, трасування з використанням , топографічна зйомка сучасними електронними тахеометрами, комп’ютерні технології проектування на базі геоінформаційної системи (ГІС), розбивка траси автодороги на місцевості тощо.

 

 

 

Саме тому студенти вище названої спеціальності вивчають такі дисципліни як:

 • „Інженерна геодезія”,
 • „Інженерна геологія”,
 • „Планування міст і транспорт”,
 • „Будівельне матеріалознавство”,
 • „Будівельні конструкції” та ін.

 

На основі матеріалів зйомки (супутникова зйомка, геодезична зйомка, топографічні карти) на практичних заняттях студенти виконують побудову цифрової моделі місцевості, вибирають напрямок і положення траси автодороги.

Студенти отримують необхідні знання для проектування, будівництва, експлуатації і реконструкції автодоріг, аеродромів, будівельних об’єктів і систем, а також знання в області новітніх та  створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції автомобільних шляхів і аеродромів з урахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля.

 

 

Будівництво автомобільних доріг потребує значних фінансових і трудових ресурсів, тому студент повинен знати, наскільки важливо під час розробки проекту вибрати оптимальний варіант. Для цього використовують спеціальні системи автоматизованого проектування траси автомобільних доріг (система Сredo, Autodesk AvtoCAD Civil 3D та ін.)

 

 

Правильно вибрати основні параметри проектування автодоріг (крутизну підйому, радіуси кривих в плані), скласти раціональний поздовжній профіль і план траси автодороги дозволять знання, отримані при вивченні таких дисциплін як:

 • „Проектування автомобільних доріг і аеродромів”,
 • „Проектування та будівництво автомобільних доріг у залізничних вузлах та станціях”,
 • „Розв’язки та перехрещення автомобільних доріг” тощо.

 

Автомагістралі та швидкісні автодороги не повинні мати перетинів в одному рівні з автомобільними дорогами та залізницями. А тому одне з основних завдань студентів навчитись проектувати й будувати перетини в різних рівнях.

З цією метою застосовуються . Це досить складні інженерні споруди, які виконуються за схемою, наприклад, повного або неповного листа конюшини.

 

 

 

Сучасна автомобільна дорога чи аеродром представляють собою цілий комплекс інженерних споруд. Одним з найважливіших елементів такого комплексу є земляне полотно – фундамент всієї конструкції.

При улаштуванні земляного полотна виконуються такі земляні роботи як розробка виїмок та відсипання насипів. Для цього використовують новітні технологічні процеси та технології роботи землерийно-транспортної техніки – екскаваторних, скреперних, бульдозерних комплексів.

 

 

 

Для укладання проміжних шарів дорожнього покриття, а також цементо- і асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг і злітно-посадкових смуг аеродромів використовують комплекти високопродуктивних машин, наприклад, ДС-100, ДС-110 з автоматизованою системою керування.

Особлива увага приділяється улаштуванню дорожнього покриття. Укладання асфальтобетону виконують спеціальними машинами.

 

 

Знання з організації будівельних робіт і експлуатації автодоріг і аеродромів студенти отримують при вивченні таких дисциплін:

 • „Вступ до будівельної справи”,
 • „Будівництво автодоріг і аеродромів”,
 • „Експлуатація автодоріг і аеродромів”,
 • „Організація та планування будівництва”,
 • „Проектування капітального ремонту та реконструкції доріг”,
 • „Надійність дорожніх споруд”,
 • „Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті”,
 • „Економіко-математичні методи проектування автодоріг”,
 • „Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автодоріг і аеродромів” та ін.

 

Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними навиками.

Студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах і дорожніх організаціях Укравтодору.

Бажаємо всім, хто обрав «Автомобільні дороги і аеродроми», успішного навчання і захисту дипломних проектів „на відмінно”!

 

 

 

Контактна інформація:

Випускаюча кафедра: «Транспортна інфраструктура»

Завідуючий кафедрою: доктор технічних наук, професор, Тютькін Олексій Леонідович

Секція: «Проектування і будівництво доріг»,
кімната 3410, тел. (056) 373-15-48.