Конкурс на заміщення посад наукових працівників Кафедри військової підготовки

Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій (Україна, 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, буд. 2) оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників:

 1. Старшого наукового співробітника, науково дослідної лабораторії кафедри (для здійснення заходів з науково – технічної діяльності на кафедрі) – 1 штатна одиниця; яка буде вакантною (з 01 липня 2024 року).
 2. Наукового співробітника, науково дослідної лабораторії кафедри, (для здійснення заходів з науково – технічної діяльності на кафедрі) – 1 штатна одиниця; яка буде вакантною (з 01 липня 2024 року).

Вимоги до учасників конкурсу:

 1. Кандидати на посади старшого наукового співробітника, наукового співробітника повинні бути громадянами України та вільно володіти державною мовою.
 2. Кандидати на посади старшого наукового співробітника, повинні мати:
  • науковий ступінь та/або вчене звання, стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму, за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту (Збройних Силах України) не менше 10 років на офіцерських посадах;
  • особи без наукових ступенів і вчених звань, які мають освітній ступінь магістра (або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, мають результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму або досвід проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту (Збройних Силах України) не менше 10 років на офіцерських посадах;
  • висококваліфіковані фахівці з Держспецтрансслужби (Збройних Сил України), військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають ступінь вищої освіти магістра (або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за відповідною спеціальністю і здійснюють наукову діяльність та мають результати наукової діяльності, стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, не менше 10 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років, досвід проходження військової служби не менше 10 років на офіцерських посадах.
 1. Кандидати на посади наукового співробітника, повинні мати: науковий ступінь та/або вчене звання, стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, мають результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму; за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту (Збройних Силах України) не менше 5 років на офіцерських посадах;
  особи без наукових ступенів і вчених звань, які мають освітній ступінь магістра (або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, мають результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму або досвід проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту (Збройних Силах України) не менше 5 років на офіцерських посадах;
 2. Висококваліфіковані фахівці з Держспецтрансслужби (ЗС України), військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають ступінь вищої освіти магістра (або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за відповідною спеціальністю і здійснюють наукову діяльність та мають результати наукової діяльності, стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років.

Перелік необхідних документів, що подаються особисто або надсилаються поштою для участі в конкурсі:

 1. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:
 • письмову заяву на ім’я начальника кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту про участь у конкурсі, написану власноруч, встановленого зразка;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку встановленого зразка (послужний список);
 • копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;
 • перелік наукових праць, опублікованих у відповідних виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.
 1. Кандидати, які працюють у науковому підрозділі кафедри (науково дослідній лабораторії кафедри) Держспецтрансслужби, в якій оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі. Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).
 2. У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, які надіслані кандидатом поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.
 3. Строк подання документів – до 25 травня 2024 року.
 4. Документи надсилаються на адресу кафедри: м. Дніпро вул. Лазаряна 2, 49010.

Особа уповноважена для роз’яснень щодо проведення конкурсу –
заступник начальника кафедри полковник Северин Олександр Петрович,
тел.(097) 242-99-39