123 ОПП Інтелектуальні комп’ютерні системи та мережі (магістерський рівень).docx

Зауваження і пропозиції вносити безпосередньо до файлу у вигляді приміток в режимі рецензування до 28.05.2024 включно