121 ОПП Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі (бакалаврський рівень).docx

Зауваження і пропозиції вносити безпосередньо до файлу у вигляді приміток в режимі рецензування до 25.05.2024 включно