Будівництво, архітектура та інфраструктура

Вибіркові дисципліни для 192 Автомобільні дороги і аеродроми

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс)

 
1 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл загальної підготовки

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Профілактика і локалізація техногенних аварій і катастроф
Безпека виробничих процесів

2

1 (1)

Цикл професійної підготовки

Конструкції стрілочних переводів в особливих умовах (Minor 1)

4

залік

Колія та колійне господарство

Управління будівництвом(Minor 2)

4

залік

Проектування і будівництво доріг

3

1 (1)

Цикл професійної підготовки

Системи діагностики залізничної колії (Minor 1)

4

залік

Колія та колійне господарство

Сучасні методи зйомки та розрахунків плану залізничної колії(Minor 2)

4

залік

Проектування і будівництво доріг

4

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Технологічні процеси ремонтно-колійних робіт(Minor 1)

5

екзамен

Колія та колійне господарство

Будівництво залізниць(Minor 2)

5

екзамен

Проектування і будівництво доріг

5

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Сучасні інформаційні технології в колійному господарстві (Minor 1)

4

екзамен

Колія та колійне господарство

Ресурсозбереження та новітні технології у проектуванні і будівництві доріг(Minor 2)

4

екзамен

Проектування і будівництво доріг

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
2 курс

№ пакета

Курс (семестр)

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

 1. 1

2 (1)

Цикл загальної підготовки

Вища математика (спец. розділи)

4

залік

Вища математика

Застосування математичного пакету Maple  для розв’язання інженерних задач
Спец. глави вищої математики та їх застосування
 1. 2

2 (2)

Цикл загальної підготовки

Філософія

4

екзамен

Філософія та соціологія

Проєкт людини в філософії
Філософська антропологія
 1. 3

2 (2)

Цикл загальної підготовки

Основи екології та безпека життедіяльності

4

залік

Безпека життєдіяльності

Основи загальної екології
Валеологія та безпека життєдіяльності
 1. 4

2 (2)

Цикл професійної підготовки

Інженерна геологія

4

залік

Мости та тунелі

Геологія з основами геоморфології
Геологія і гідрогеологія

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)

 
3 курс

№ пакета

Курс (семестр)

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

 1. 1

3 (1, 2)

Цикл загальної підготовки

Будівельна техніка

7

залік/екзамен

Будівельне виробництво та геодезія

Технічне забезпечення будівництва штучних споруд
Спеціальна будівельна техніка
 1. 2

3 (1)

Цикл загальної підготовки

Будівельна механіка

4

залік

Теоретична та будівельна механіка

Сучасна будівельна механіка споруд
Динаміка та стійкість транспортних споруд
 1. 3

3 (1)

Цикл професійної підготовки

Гідравліка

4

залік

Гідравліка та водопостачання

Гідрологія
Гідрометрія
 1. 4

3 (1)

Цикл професійної підготовки

Грунтознавство та механіка грунтів

4

екзамен

Мости та тунелі

Механіка ґрунтів та основи геотехніки
Прикладна механіка ґрунтів
 1. 5

3 (1)

Цикл професійної підготовки

Планування міст, транспорт і шляхи сполучення

3

залік

Колія та колійне господарство

Загальний курс транспорту
Проектування доріг у залізничних вузлах
 1. 6

3 (2)

Цикл загальної підготовки

Основи охорони праці

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Основи ергономіки на транспорті
Цивільний захист
 1. 7

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті

4

залік

Архітектурне проектування, землеустрій та будівельні матеріали

Утримання та реконструкція інженерних споруд на транспорті
Підвищення довговічності конструкцій транспортних споруд

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)

 
4 курс

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ОС Магістр)

 
1 курс, ОС Магістр

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ОС Магістр)

 
2 курс, ОС Магістр