Транспортна інфраструктура

Опитування: Освітня програма "Мости і транспорті тунелі" очима випускників факультету

Про кафедру

В зв’язку із реструктуризацією університету на базі кафедр «Мости та тунелі», «Колія та колійне господарство» та «Проектування та будівництво доріг» створено нову кафедру «Транспортна інфраструктура», завідувачем якої обрано д.т.н., професора О. Л. Тютькіна.

Кафедра є випусковою по декількох спеціальностях.

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітньо-професійна програма: «Мости і транспортні тунелі» за першим (бакалаврським) рівнем.

Освітньо-професійна програма: «Мости і транспортні тунелі» за другим (магістерським) рівнем.

Освітньо-професійна програма: «Автомобільні дороги» за другим (магістерським) рівнем.

Освітньо-наукова програма «Будівництво та цивільна інженерія» за третім (доктор філософії) рівнем.

 

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Освітньо-професійна програма: «Залізничні споруди та колійне господарство» за першим (бакалаврським) рівнем.

Освітньо-професійна програма: «Залізничні споруди та колійне господарство» за другим (магістерським) рівнем.

Освітньо-професійна програма: «Інфраструктура високошвидкісного залізничного транспорту» за другим (магістерським) рівнем.

 

Випускники є фахівцями широкого профілю для роботи в закладах вищої освіти, на підприємствах транспорту та у будь-яких галузях промисловості, в організаціях з проєктування, розрахунку, будівництва, ремонту та експлуатації залізниць та автомобільних доріг, мостів, тунелів, метрополітенів, та штучних споруд, об’єктів транспортного будівництва та інфраструктури високошвидкісного залізничного транспорту.

Основні напрями навчальної та наукової діяльності:
 - проєктування, розрахунок, будівництво, експлуатація, реконструкція і ремонт залізниць та автомобільних доріг, мостів, тунелів, метрополітенів,  та штучних споруд, об’єктів транспортного будівництва;
 - дослідження нових конструкцій мостів і транспортних тунелів; вивчення конструкції та основ проєктування залізничної колії та стрілочних переводів, розробка технологічних процесів ремонтів колії, розрахунки стійкості та міцності земляного полотна, розрахунки улаштування безстикової колії, вивчення нормативних вимог утримання та експлуатації колії та її споруд, вивчення вимог ПТЕ та правил безпеки руху поїздів та правил виконання ремонтно-колійних робіт/

 

При кафедрі функціонують три галузевих науково-дослідних лабораторії.

Галузева науково-дослідна лабораторія штучних споруд (ГНДЛ ШС) є провідною з питань проєктування, розрахунку та технічного супроводу будівництва мостів та штучних споруд на транспорті.

Основні наукові напрямки ГНДЛ ШС: 1. Теоретичні основи розрахунку напружено-деформованого стану будівельних конструкцій, будівель і споруд; задачі динаміки, стійкості штучних споруд. 2. Взаємодія транспортних засобів з елементами будівельних конструкцій. 3. Застосування ресурсозберігаючих технологій при проєктуванні автодорожніх, залізничних мостів. 4. Обстеження та випробування залізничних та автодорожніх мостів різних систем, що експлуатуються. 5. Визначення вантажопідйомності металевих та залізобетонних прогонових будов.

Галузева науково-дослідна лабораторія механіки ґрунтів (ГНДЛ МГ) є провідною з питань розробки методів розрахунку земляного полотна та підземних споруд, а також із контролю якості ґрунтів та визначення їх фізико-механічних властивостей.

Основні наукові напрямки ГНДЛ МГ: 1. Розробка методів стійкості укосів залізничних насипів, основ і фундаментів, інженерних споруд залізниць і автомобільних доріг. 2. Розробка методики розрахунків і способів укріплення земляного полотна та штучних споруд залізниць на підроблених територіях. 3. Контроль якості ущільнення ґрунтів методами динамічного зондування і акустичним, дослідження стійкості тунельних конструкцій і розробка методів їх гідроізоляції. 4. Розробка технологій закріплення основ і фундаментів транспортних споруд. 5. Розробка методів розрахунків стійкості земляного полотна та інженерних споруд на основі комп’ютерних технологій.

Сферою наукової роботи секції «Колія та колійне господарство» являються питання улаштування та утримання залізничної колії, удосконалення конструкції її елементів, питання взаємодії колії й рухомого складу, вдосконалення конструкції стрілочних переводів, укладання плітей безстикової колії на мостах, стійкості відкосів земляного полотна, оцінки зносостійкості рейок та елементів стрілочних переводів. Наукова діяльність кафедри базується на дослідженнях Колієвипробувальної галузевої науково-дослідної лабораторії, що є її складовою. Згідно наказу Міністерства транспорту та зв'язку України № 154 від 25.03.2010 р. Колієвипробувальна галузева науково-дослідна лабораторія призначена головною науковою організацією в Україні з питань впливу на колію й стрілочні переводи.

Навчання з проєктування здійснюється з використанням новітніх технологій та сучасних комп’ютерних програм. На кафедрі приділяється багато уваги комп'ютеризації навчального процесу та науково-дослідній роботі студентів. Кафедра має ряд власних програмних продуктів спеціального призначення. Викладачами кафедри самостійно або у складі авторських колективів створені підручники та навчальні посібники з організації будівництва та експлуатації мостів, розрахунків колії на стійкість, взаємодії колії і рухомого складу, стрілочних переводів та земляного полотна, надійності роботи залізничної колії.

Студенти можуть користуватися бібліотекою з декількома читальними залами, безкоштовним Wi-Fi, спортивним комплексом із басейном, поліклінікою.

Студенти з інших міст забезпечуються гуртожитком (навчально-науковий центр «Мости і тунелі» має власний гуртожиток №5).

На 3 та 5 курсах проводиться виробнича практика на підприємствах, що будують і реконструюють залізниці та автомобільні дороги, мости, тунелі та метрополітени.

Студенти мають змогу стажуватися за кордоном (Польща, Словаччина, Франція та ін.) з подальшим можливим працевлаштуванням.

Випускники завжди з теплотою відгукуються про роки навчання в університеті.

Щорічно кафедра є організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту».

Раз в два роки проходить міжнародна конференція, що єднає фахівців з мосто- та тунелебудівництва – «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика».

 

Починаючи з 2011 року кафедрою випускається науковий журнал «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика», Включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (технічні спеціальності – 192).

 

Наші контакти:

  • завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
    Тютькін Олексій Леонідович

+38 (056) 373-15-53

[email protected]