Будівництво, архітектура та інфраструктура

Факультет « Будівництво, Архітектура та інфраструктура»

 

Про спеціальності факультету :

Факультет готує фахівців широкого профілю для всіх виробничих галузей України.

 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів здійснюється за наступними освітньо-професійними програмами (ОПП):

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія :

 • ОПП «Промислове та цивільне будівництво»;
 • ОПП «Архітектурне проєктування будівель і споруд»;
 • ОПП «Водопостачання та водовідведення»;
 • ОПП «Мости і транспортні тунелі»;
 • ОПП «Автомобільні дороги».

Спеціальність 273 Залізничний транспорт:

 • ОПП «Залізничні споруди та колійне господарство»

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища:

 • ОПП «Захист довкілля та техногенна безпека»

 

ОПП «Промислове і цивільне будівництво» (спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія)

   Багатопрофільна освітня програма "Промислове і цивільне будівництво", дає можливість випускникам вирішувати найважливіші задачі, які встають перед капітальним будівництвом - зниження матеріаломісткості продукції, економного використання сировини, енергоресурсів, металу, цементу і інших матеріалів, зниження вартості будівництва будівель і споруд; підвищення рівня індустріалізації будівельного виробництва і скорочення капіталовкладень на одиницю введення в дію потужностей.

   Завдання,які може вирішувати випускник: інженерна підготовка будівництва; зведення промислових та цивільних об’єктів; конструювання будівельних елементів та систем; проектування об’єктів та їх будівництво; інформаційне забезпечення та супроводження будівництва; практичне керівництво будівництвом; матеріально-технівчне забезпечення будівництва; інноваційні впровадження в будівельних технологіях; інвестиційна підготовка та супровід проектів.

   Високий рівень фундаментальної і спеціальної підготовки дає можливість нашим випускникам виконувати роботу організаторів і технологів будівельного виробництва, бути архітекторами, проектувальниками (будівель та споруд), інженерами з нагляду за будівництвом, дослідниками і випробувачами будівельних конструкцій будівель і споруд, працювати у області економіки і планування будівництва, на сучасному рівні вирішувати питання безпеки життєдіяльності.

ОПП «Архітектурне проєктування будівель і споруд» (спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія)

   Метою освітньої програми «Архітектурне проєктування будівель і споруд» є формування у здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» комплексу знань, умінь та навичок для професійної діяльності в галузі будівництва та цивільної інженерії, виробничо-технічних, конструкторських, архітектурно-дизайнерських бюро, у проектних установах. Особливу увагу приділено здатності здійснювати розроблення архітектурно-конструкторської частини проєктної документації, дизайну приміщень і ландшафту територій, здійснювати технічний і авторський нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт і дизайну, розроблення окремих розділів (частин) проєкту, забезпечення відповідності проєктних рішень і документації, що розробляється, стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам з проєктування та будівництва, забезпечувати виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проєктів виконання архітектурно-будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних робіт під час будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення будинків, будівель, споруд промислового, цивільного та транспортного призначення, вокзальних комплексів або їх частин.

   В ході оволодіння професією за освітньою програмою «Архітектурне проєктування будівель і споруд», ви навчитеся: виконувати геодезичні і геологічні вишукування для будівництва, виконувати архітектурного проєктування об’єктів промислового, громадського, цивільного і транспортного будівництва з використанням сучасних енергоефективних будівельних матеріалів, проектувати інженерні мережі і транспортні розв’язки, виконувати дизайн міських територій і інтер’єрів, оцінювати екологічні, економічні та організаційно-технологічні ризики в будівництві, враховувати наявність місцевих природних ресурсів та економічно обґрунтовувати прийняті проєктні рішення, вміти кваліфіковано підготувати завдання на проєктування, вміти використовувати системні і будівельні комп’ютерно-інформаційні технології при вирішенні проєктно-конструкторських та виробничих задач з проєктування, будівництва, утримання та реконструкції будівель і споруд різного призначення за спеціалізацією “Архітектурне проєктування будівель і споруд” працюють в різних сферах архітектури та будівництва. Здійснюють архітектурне моделювання у сучасних автоматизованих комплексах; ландшафтний дизайн населених пунктів. Виконують відповідальні архітектурні проєкти громадських і житлових будівель, а також споруд транспортного призначення. Мають можливість працювати дизайнерами інтер’єрів та фасадних систем. Забезпечують інноваційний архітектурний підхід до вибору сучасних екологічних та ернергоефективних оздоблювальних і конструктивних матеріалів при новому будівництві, реконструкції, реставрації будівель і споруд.

 

ОПП «Водопостачання і водовідведення» (спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія)

   Водопостачання і водовідведення займають важливе місце серед багатьох галузей сучасної техніки, направлених на підвищення рівня життя людей, впорядкування населених пунктів і розвитку промисловості.

   Для забезпечення всього живого на нашій планеті чистій і приємною на смак питною водою інженер з водопостачання повинен уміти розрахувати, запроектувати складний комплекс споруд для видалення стічних вод з джерела, очищення і знезараження її і представлення споживачам.

   Виробничі процеси на підприємствах всіх галузей нашої промисловості також супроводжуються витратами великої кількості води. Вимоги до якості цієї води специфічні, іноді дуже високі. Від правильної організації водопостачання промислового підприємства часто залежить якість і собівартість продукції і це має велике економічне значення. Інженер "Водопостачання і водовідведення" повинен уміти вирішувати задачі водопостачання промислових об'єктів, аквапарків, раціонально організувати замкнуті цикли, системи водокористування.

   Скидання використаної води проводиться, звичайно, в природне середовище і щоб не завдати їй непоправної шкоди, інженер цієї професії повинен уміти створити не менш складний комплекс споруд, водовідведень, для видалення стічних вод, їх очищенню і знезараженню. За час навчання в університеті у студента формуються глибокі знання як по фундаментальних, так і спеціальним дисциплінах, які допоможуть їм працювати будівельниками з водопостачання та водовідведення, технологами очисних станцій, в проектних організаціях, науково-дослідних інститутах, інженерами-екологами, в інспекціях по охороні водних ресурсів.

 

ОПП «Мости і транспортні тунелі» (спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія)

   Університет вже понад дев’яносто років готує фахівців за освітньою програмою «Мости і транспортні тунелі». Студенти за цією програмою отримують фундаментальну теоретичну та практичну підготовку. Мости та тунелі є одними із самих найскладніших видів інженерних споруд, що поєднують у собі найкращі досягнення будівельного та архітектурного мистецтва. Безперервне зростання великих міст гостро ставить проблему розвитку міського транспорту. Розв’язання цієї проблеми можливо тільки шляхом будівництва шляхопроводів та метрополітенів. Потребується будівництво значного числа транспортних тунелів для залізниць та автошляхів, гідротехнічних та комунальних тунелів для широкого використання підземного простору в великих містах України.

   Проектують та будують всі ці складні споруди випускники нашого університету, а рівень підготовки фахівців відповідає сучасним вимогам. Навчальні дисципліни, які вивчають студенти, формують випускників не тільки,я к кваліфікованих фахівців, а і як різностороннє освічених та культурних людей. Приділяється належна увага освоєнню та застосуванню комп’ютерних технологій (BIM-технологій) при проектуванні та управлінні будівництвом мостів, тунелів та інших штучних споруд. Студенти вивчають сучасні норми проектування і будівництва транспортних споруд, отримують ґрунтовну підготовку з економіки будівництва, беруть участь у науковій роботі кафедр, наукових гуртків, семінарів, конференцій з питань мосто- та тунелебудування, а також поточного утримання штучних споруд.

   Випускники отримують розподілення на: всі дистанції колії Укрзалізниці; мостовипробувальні станції Укрзалізниці, одинадцять мостозагонів Мостобуду; підрозділи корпорації "Золоті ворота"; "Мастер - Профи";"МАСТ-БУД"; заводи залізобетонних та металевих мостових конструкцій; проектні організації по проектуванню мостів, тунелів та метрополітенів; підрозділи Метробуду (Київметробуд, Дніпрометробуд, Харківметробуд); науково-дослідні інститути; вищі навчальні заклади тощо.

 

ОПП «Автомобільні дороги» (спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія)

   Відомо, що для забезпечення ефективного розвитку економіки держави та зміцнення її обороноздатності вкрай важливим є будівництво та утримання автомобільних доріг. Також повинні забезпечуватися питання безпеки руху, комфорту пасажирів та найменшого впливу на навколишнє середовище. А для цього необхідно розробити проект, збудувати дорогу та періодично виконувати ремонтні роботи.

   Автомобільна дорога – це комплекс конструктивних елементів та інженерних споруд, що забезпечують безпечний рух автомобілів із встановленими швидкостями. Найвідповідальніший етап - інженерні вишукування для вибору траси майбутньої автодороги. На основі матеріалів зйомки (супутникова та геодезична зйомка, топографічні карти) на практичних заняттях студенти вибирають напрямок і положення траси автодороги. Автомагістралі та швидкісні автодороги не повинні мати перетинів у одному рівні з автомобільними дорогами та залізницями. Тому одне з основних завдань студентів – навчитися проектувати й будувати перетини в різних рівнях.

   Випускники освітньої програми «Автомобільні дороги» працевлаштовуються в структурні підрозділи Укравтодора, Укрзалізниці, у проектні організації, будівельні компанії та інші підприємства обласних центрів України.

 

ОПП «Залізничні споруди та колійне господарство» (Спеціальність 273 Залізничний транспорт)

   Випускники освітньої програми «Залізничні споруди та колійне господарство» отримують теоретичні знання та практичні навички з розробки проектів залізничної колії магістрального та промислового транспорту, організації будівництва й експлуатації залізничних споруд, забезпечення їх надійності та довговічності.

   Після успішного закінчення підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на підставі рішення атестаційної комісії на факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітнім рівнем «магістр».

   Широка спеціалізація майбутніх випускників забезпечується фундаментальною загальнотеоретичною підготовкою, глибоким вивченням спеціальних дисциплін, а також практичною підготовкою. Після закінчення першого курсу студенти проходять навчальну практику з геодезії, другий курс закінчується геологічною практикою, після третього та четвертого —–виробничою.

   На старших курсах студенти вивчають: вишукування, проектування і будівництво доріг; устрій, поточне утримання та ремонт залізничної колії магістрального та промислового транспорту; автоматизовані системи управління та сучасні інформаційні технології; будівельні, колійні машини та механізми; будівельні конструкції, мости, тунелі та інші дисципліни.

   Всі студенти отримують навички роботи з новітньою обчислювальною технікою, володіють основами менеджменту та маркетингу, що необхідно для роботи в сучасних умовах.

   Випускники отримують розподілення на: всі дистанції колії Укрзалізниці; промислові підприємства підпорядковані Міністерству інфраструктури України; заводи залізобетонних та металевих конструкцій; проектні організації по проектуванню залізниць та відповідних споруд; науково-дослідні інститути; вищі навчальні заклади тощо.

 

ОПП «Захист довкілля та техногенна безпека»

   Характерною особливістю навчання є здобуття комплексу знань для проведення досліджень, розрахунків, проектування, оцінки небезпеки й ризиків в техногенній сфері та створення систем захисту довкілля.

   Студенти під час навчання здобувають наступні професійні знання: комп’ютерне моделювання та моніторинг надзвичайних ситуацій; математичні моделі оцінки стану довкілля; прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище й людину; технології захисту атмосферного повітря та водного середовища; інженерний захист підземних вод та акваторії моря від техногенного навантаження; захист довкілля на об’єктах оборонного комплексу; технології захисту довкілля при транспортуванні та аварійних ситуаціях з небезпечними вантажами; проектування полігонів для відходів; захист територій від підтоплення; забезпечення екологічної та промислової безпеки.

   Випускники здатні вирішувати спеціалізовані задачі й практичні проблеми захисту довкілля при аваріях на транспорті, підприємствах оборонного комплексу держави, гірничо-металургійних об’єктах і підприємствах хімічної промисловості, а також захисту населення у разі надзвичайних ситуацій. Це забезпечує формування нової генерації дієвих і ефективних кадрів, лідерів у сфері забезпечення якості довкілля/. Особливий акцент у навчанні зроблено на формування навичок застосування сучасних комп’ютерних технологій, методів вимірювань та здатності студента до інноваційної діяльності.

 

Студентське самоврядування

   Студентська рада – це один з органів студентського самоврядування, який не тільки працює в напряму організації дозвілля та культурно-масових заходів факультету, але і надає практичну допомогу студентам та приділяє увагу виховній роботі з ними, а саме на факультеті працює контроль успішності навчання, засобами самоврядування налагоджено підтримання дисципліни в гуртожитку і спортивної зацікавленості студентів.

   Активістами факультету «Будівництво, архітектура та інфраструктура» є студенти, які прагнуть до активної участі в студентському житті та самоврядуванні, розвитку організаторських навичок і лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці і максимальної самореалізації, сповнені нових ідей і організаторських якостей. Завжди красиві, веселі, дружні, успішні у навчанні, створюють майбутнє, зберігають минуле і живуть сьогоденням факультету і університету!

Студентський актив факультету «Будівництво, архітектура та інфраструктура»

Ольга Осадча
голова студентської ради факультету,
 

Анастасія Зарожевська
голова первинної профспілкової організації факультету,
 

   Студентська Рада факультету відстоює позицію студентського колективу на засіданнях Вченої Ради факультету, працює зі студентами та викладачами з проблемних питань навчального процесу, контролює навчання відстаючих студентів, спілкується з батьками студентів, організовує екскурсії, заходи художньої самодіяльності, спортивні змагання, наукові студентські конференції, клопоче про заохочення кращих студентів факультету.

 

Дозвілля студентів

   В університеті для студентів створені всі умови не тільки для успішного освоєння обраної спеціальності, але й для всебічного творчого та культурного розвитку студентської молоді. Серед студентів підтримується націленість на здоровий та активний спосіб життя. В цьому напрямку значна увага на факультеті «Будівництво, архітектура та інфраструктура» приділяється виховній роботі зі студентами та організації їх дозвілля. При цьому гармонійне поєднання сучасних технологій в організації навчального процесу і виховної роботи, дозволяють сформувати фахівця з широким інженерним та культурним світоглядом, який здатний швидко адаптуватись до вимог сучасності та успішно вирішувати поставлені завдання в різних галузях професійної діяльності.

 

   Виховна робота на факультеті спрямована на всебічний та гармонійний розвиток студентської молоді і здійснюється постійно викладачами та кураторами академічних груп, деканатом. Студенти факультету постійно залучаються і приймають активну участь у різноманітних культурних, наукових, мистецьких та спортивних заходах.

   Студентський колектив нашого факультету – це одна велика, міцна та дружна родина, де кожний має підтримку друзів та можливість для власного розвитку, і цей позитивний дух студентського товариства та дружби залишається з кожним нашим випускником на все життя.

 

Спортивне життя факультету

   На факультеті значна увага приділяється популяризації здорового способу життя та всебічному фізичному розвитку студентської молоді. З цією метою студенти факультету активно залучаються до занять різними видами спорту у спортивних секціях університету.

   До обов’язків голови спортклубу факультету належить:

 • співпраця з кафедрою фізичного виховання, організація студентських марафонів на різні дистанції;
 • проведення чемпіонатів з різних видів спорту (футболу, баскетболу, волейболу, бадмінтону, шахів, настільного тенісу та ін.);
 • організація відпочинку на природі, проведення міжвузівські змагань, зустрічей тощо;
 • надання допомоги у підготовці заходів, присвячених Всесвітньому дню здоров’я.
 •  

Художня самодіяльність

   Одним з напрямків виховної роботи на факультеті є розвиток творчих здібностей студентів. Значна кількість студентів факультету займається хореографією, вокалом, музикою, театральним мистецтвом в творчих гуртках університету. На протязі багатьох років творчий колектив факультету є переможцем та призером в конкурсах художньої самодіяльності «Студентська весна» та «Шанс».

   Вдалі виступи студентського колективу у 2012 році

   Переможці «Студентська весна – 2013»

   «Шанс-2014» та конкурс «Містер ДІІТ»

   Колектив сучасного танцю «SPLASH»

   Яскраві, молоді, талановиті!

   Художня самодіяльність факультету – яскраве, емоційне і красиве шоу талановитої молоді! Під керівництвом активу факультету зацікавлені студенти проявляють свої таланти при організації і участі у концертах, присвячених визначним святам, допомагають у проведенні культурно-масових та розважальних заходів як на факультеті, так і в університеті. Активісти факультету організовують та проводять різноманітних творчі конкурсів: «Ура! Я – Студент!», «Шанс», «Студентська весна» та багато інших заходів.

 

Наукова робота студентів на факультеті

   Науково обдарована молодь має можливість проявляти свої таланти приймаю участь у різноманітних конкурсах наукових робіт на рівні університету, міста, області, країни, є можливість приймати участь у міжнародних грантах, олімпіадах, проходити додаткові курси та отримувати сертифікати міжнародного зразка по BIM – технологіям (Revit, AutoCad тощо).

   Наукові досягнення студентів факультету

   Міжнародні сертифікати студентів про володіння BIM – технологіями

   Кожен рік традиційно в університеті проводиться науково-технічна конференція студентів та молодих вчених. Студенти, магістранти і аспіранти приймають активну участь у цьому заході. Свої або сумісні с науковими керівниками доповіді, презентації або наукові розробки вони з інтересом представляють на наукових конференціях, які проводяться по підсекціям кафедр факультету.

   Учасники 76-ї науково-технічної конференції підсекція «Будівлі та будівельні матеріали»

 

Організація екскурсій та культурних заходів

   Всебічний розвиток студентів та формування у них широкого культурного і професійного світогляду на факультеті підтримується шляхом організації різноманітних екскурсій до промислових підприємств галузі, відвідування театрів, музеїв міста та інших цікавих місць Дніпра та України. Безпосередню участь в організації таких заходів приймають завідувачі і провідні викладачі кафедр факультету, керівники академічних груп.

   Відвідування групою студентів факультету АЕС у м. Запоріжжя

   Екскурсія викладачів і студентів на підприємство «Інтерпайп»

 

Студентський актив факультету

Осадча Ольга 

Зарожевська Анастасія