Будівництво, архітектура та інфраструктура

Деканат факультету

  • Краснюк Андрій Віталійович

    Краснюк Андрій Віталійович
    Кандидат технічних наук, доцент

Історія факультету «Будівництво, архітектура та інфраструктура»

 

   Історично склалося, що першим факультетом університету, який почав готувати інженерів-будівельників зі спеціальностей «Вишукування, проектування і будівництво залізниць», «Будівництво мостів», «Реконструкція, ремонт і утримання залізничної колії», , «Цивільні споруди (будівлі)» з 1930 року був «Будівельний» факультет.

   До другої світової війни цей факультет очолювали доценти М. І.Воронков, В. М. Мещеряков, Г. А. Чумаченко.

   За період з 1930 по 1940 рр. факультетом було підготовлено 1509 інженерів-будівельників, що складало 49% від загальної кількості випускників університету (на той час Інституту інженерів транспорту) .

   В період з 1941 р. по 1944 р. факультет був евакуйований у Новосибірськ, де працював на правах цивільного відділення Новосибірського інституту військових інженерів залізничного транспорту.

   У зв’язку із збільшенням запиту держави на інженерів –будівельників з 1944 року факультет розширився та паралельно стало існувати 2 факультети будівельного напрямку, а саме:

  • Факультет «Будівництво залізниць» (нова назва «Організація будівництва та експлуатації доріг»);
  • Факультет «Мости і тунелі»

   А згодом, у зв’язку із зростаючим попитом Української республіки на інженерів-будівельників цивільного напрямку ці два факультети надали кадрову підтримку та допомогли заснувати в університеті з 1955 року факультет «Промислове та цивільне будівництво».

   Тому слід окремо розглянути історичний процес розвитку кожного з цих трьох факультетів та віддати дань пам’яті та поваги всім керівникам, які зробили значний внесок в розвиток цих факультетів і забезпечили сприятливі умови при підготовці інженері, спеціалістів, бакалаврів та магістрів.

 

Історія розвитку факультету "Мости та тунелі"

   Як було відмічено вище, історія розвитку цього факультету починається з 1930 року.

   Першим начальником факультету під назвою «Мости та тунелі» з 1944 року був призначений доцент Воронков Микола Іванович.

   Воронков М.І. закінчив Київський політехнічний інститут, працював на кафедрі "Мости", приймав участь в переведенні кафедри "Мости" в Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту. Воронков М.І. із 1944 до 1951 року виконував обов’язки начальника факультету і завідуючого кафедри "Мости та конструкції". Потім очолював кафедри "Мости", "Будівельні конструкції", працював проректором, завідуючим кафедри "Залізобетонні конструкції" Дніпропетровського інженерно - будівельного інституту.

   З 1951 до 1954 року і з 1961 до 1964 року деканом факультету працював доцент Снітко Гнат Дмитрович.

   Свій творчий шлях Снітко Г.Д. почав, працюючи на заводі металевих конструкцій після закінчення Дніпропетровського інженерно - будівельного інституту. Із 1954 року Снітко Г.Д. займав посаду асистента кафедри "Мости", а пізніше зайняв пост доцента кафедри "Мости". Доцент Снітко Г.Д. був талановитим педагогом, відомим вченим із області металевих конструкцій. З 1954 до 1958 року Снітко Г.Д. працював в одному із політехнічних інститутів Китайської Народної Республіки.

   Деканом факультету "Мости та тунелі" у 1954 - 1958 р.р. був випускник ДІІТу із спеціальності "Мости і тунелі" професор Бондар Микола Герасимович.

   Учень академіка В. Лазаряна, професор Бондар М.Г. вніс великий вклад в розвиток факультету, поставив і розвинув школу динаміки мостів, вніс значний вклад в розвиток нелінійної механіки. Під його керівництвом підготовлено більше 60-ти кандидатів і докторів наук. Він ввів у навчальні плани дисципліни:

  • "Динаміка мостів";
  • "Взаємодія мостів і рухомого складу".

   Під його керівництвом студенти виконували дипломні проекти на актуальні теми будівельної механіки і теорії нелінійних коливань. В 1979 році професор Бондар М.Г. обраний академіком академії наук УРСР.

   З 1958 до 1961 року на посту декана був Горбатов Сергій Петрович.

   Горбатов С.П. закінчив ДІІТ в 1939 році за спеціальністю "Мости та транспортні тунелі". В 1942 - 1946 рр. командував батальйоном мостовідновлювального загону ГУ ВВВ НКПС. З 1946 до 1956 року Горботов С.П. головний інженер НВП - 444, начальник НВП - 438, начальник треста "Мостобуд". З 1956 року Горбатов С.П. працює в ДІІТі, доцент кафедри "Мости", декан факультету "Мости та тунелі", завідуючий кафедрою "Будівельне виробництво".

   В період з 1964 до 1987 року деканом факультету "Мости та тунелі" працював доцент Хохлов Анатолій Андрійович.

   Після закінчення МІІТу із спеціальності "Мости та транспортні тунелі" в 1944 році Хохлов А.А. - інженер технічної частини МП - 416, старший інженер технічного відділу Управління Мостобуд №2, начальник технічного відділу, головний інженер МП - 416, головний інженер Управління будівництва моста №1 через р. Дніпро біля Дніпропетровська. З 1956 до 1992 року - доцент кафедри "Мости". Хохлов А.А. вніс значний внесок в розвиток факультету - в роки розквіту мостобудівельної справи прийом та випуск спеціалістів складав 125 чоловік.

   З 1987 по 2023 рік деканом факультету працював доцент кафедри «Мости» Попович Микола Михайлович.

   Доцент Попович М.М. у 1965 році закінчив наш університет ( на той час Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту) за спеціальністю «Мости і транспортні тунелі». З 1966 по 1968 р. працював за спеціальністю старшим інженером лабораторії зварки при Воронезькому мостовому заводі науково-дослідного інституту транспортного будівництва. З 1968 почав працювати в нашому університеті. За час роботи вніс значний внесок в розвиток освіти та науки факультету. Разом з співробітниками наукової лабораторії обстежено більше 400 мостів та введено в експлуатацію десятки великих та позакласних мостів. Його основні напрямки наукових досліджень є теорія нелінійних коливань, статична та динамічна робота мостів. Доцентом Поповичем М.М. опубліковано понад 80 наукових робіт, він є автором та співавтором нормативних документів із поточного утримання мостів, класифікації прогонових будов мостів, а також ним опубліковано більше 20 методичних розробок, які плідно використовують студенти в навчальному процесі.

   З лютого 2023 р. ННЦ «Мости та транспортні тунелі» реорганізовано та введено до складу нового факультету «Будівництво, архітектура та інфраструктура».

 

Історія розвитку факультету "Організація будівництва та експлуатації доріг "

   Історія розвитку цього факультету теж розпочинається з 1930 року.

   Першим начальником факультету під назвою «Будівництво залізниць» з 1934 року був Чумаченко Г.А.

   За перші десять років існування випуск студентів на факультеті склав більше 1500 чоловік, близько половини від усього випуску інженерів інституту (проектувальники, будівельники та колійники, мостовики, будівельники цивільних споруд).

   У 1941 р. факультет був евакуйований у Новосибірськ, де працював на правах цивільного відділення Новосибірського інституту військових інженерів залізничного транспорту. Обов’язки деканів у ті роки виконували доценти І. Ф. Ісаков, А. Г. Гальченко, В. І.Борцов.

   У 1944 р., коли університет (на той час Інститут інженерів транспорту) переїхав у Дніпропетровськ, у зв’язку із значним попитом на інженерів-будівельників було засновано паралельно ще один факультет «Мости та тунелі».

   Деканом факультету «Будівництво залізниць» у цей період був професор С. В. Амелін, який працював на цій посаді до кінця 1950 р.

   Із 1950 до 1961 р. факультет очолював доцент П. І. Колесников. У цей період з факультету була виділена спеціальність «Цивільні споруди» і засновано у 1955 р. факультет «Промислове та цивільне будівництво».

   У період перебудови вищої освіти прийом на факультет «Будівництво залізниць» був значно скорочений. Так, у 1960 р. на факультеті навчалося 386 студентів. Навчальний процес максимально наблизився до виробництва. Була організована студентська колійна машинна станція, де студенти після першого курсу проходили довготривалу виробничу практику. Упродовж 1961–1964 рр. деканом факультету працював доцент Є. М. Губенко.

   У 70–80-х рр. розпочалось зростання прийому на факультет. Контингент студентів досяг майже 1000 чоловік. Широко поєднувалось проведення виробничої практики з роботою в студентських загонах. Деканами за цей період були доценти В. У. Гоц, Ю.Д. Волошко, Є. М. Губенко, І. П. Корженевич.

   З 1992 р. факультет носить назву «Організація будівництва доріг та експлуатація колії». Очолив факультет доцент В. П. Гнатенко, який займав цю посаду до 2019 рку.

   Доцент Гнатенко Василь Павлович в 1970 році закінчив з відзнакою наш університет ( на той час Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту) за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство». З 1971 по 1972 працював за спеціальністю у Придніпровській залізниці. З 1972 року розпочав працювати в нашому університеті. Доцент Гнатенко В.П. зробив значний внесок в розвиток факультету як в освітньому, так і науковому напрямі. Його науковими інтересами є дослідження взаємодії колії та рухомого складу. В.П. Гнатенко – член Транспортної академії України, має відомчі нагороди залізничного транспорту, а також нагрудні знаки «Почесний залізничник», «Відмінник освіти України» і «Петро Могила».

   З 2019 р. у відповідності до діючого на той час законодавства факультет реорганізовано у Навчально-науковий центр «Організація будівництва та експлуатації доріг». Директором призначено доцента кафедри «Колія та колійне господарство» Олексія Васильовича Губаря.

   Доцент Губар О.В. активно продовжив справу розвитку ННЦ «Організація будівництва та експлуатації доріг» в освітньому та науковому напрямах. Підтримує впровадження дистанційних технологій у навчальний процес, удосконалює застосування останніх досягнень у науці при проведенні навчального процесу, сприяє патріотичному вихованню студентів за всіма спеціальностями. До наукових інтересів доцента Губаря О.В. відносяться транспортна інфраструктура, залізнична колія, безпека руху поїздів, взаємодія рухомого складу та колії, рейки та рейкові скріплення.

   З лютого 2023 р. ННЦ «Організація будівництва та експлуатації доріг». Реорганізовано та введено до складу нового факультету «Будівництво, архітектура та інфраструктура».

 

Історія розвитку факультету "Промислове та цивільне будівництво"

   Першим деканом факультету був призначений доцент кафедри “Мости і тунелі” канд. техн. наук Микола Іванович Воронков, який збільшив факультет до 3-х курсів і в 1957 році перейшов на іншу роботу.

   Воронков Микола Іванович

   (1955-1957 – термін роботи на посаді декана)

   У 1957 році факультет очолив доцент кафедри “Будівельне виробництво” кандидат технічних наук Леонід Петрович Єгоров, який займав цю посаду до 1959 р. і здійснив перший випуск інженерів-будівельників.

   Єгоров Леонід Петрович

(1957-1959– термін роботи на посаді декана )

   Високий рівень дисципліни, відповідальність за виконання дорученої справи, любов студентів до обраної спеціальності, залучення до наукової роботи – ось не повний перелік питань, які з успіхом вирішувалися призначеним в 1959 році деканом факультету доцентом кафедри “Будівельні конструкції” канд. техн. наук Вікентієм Васильовичем Тимошенком.

   Тимошенко Вікентій Васильович

   (1959-1965– термін роботи на посаді декана)

   За відносно невеликий термін перебування на посаді В.В.Тимошенко вивів факультет на високий рівень з багатьох показників студентського життя – успішності, спорту, художньої самодіяльності, студентського самоврядування, участі в студентських будівельних загонах, в роботі по збиранню врожаю тощо. В 1965 році В.В.Тимошенко перейшов на посаду доцента кафедри залізобетонних конструкцій Київського інженерно-будівельного інституту. Впродовж наступних років Вікентій Васильович залишався бажаним гостем на факультеті, якому присвятив шість років активної діяльності.

   В 1965 році посаду декана займає старший викладач кафедри економіки транспорту Віктор Георгійович Сидоров. В.Г.Сидоров активно працював в напрямі збереження традицій факультету. Йому вдалося зберегти високий рівень успішності.

   Сидоров Віктор Георгійович

   (1965-1974 – термін роботи на посаді декана)

   Значна увага приділялась виконанню науково-дослідної роботи колективами кафедр факультету, а це в свою чергу сприяло підвищенню кваліфікації викладачів. Успішно захистили кандидатські дисертації Сидоров В.Г., Денішенко Ю.М., Заіченко І.Р., Кучкін Ю.Я. Захистив докторську дисертацію і став першим професором на факультеті Лауреат Державної премії Сахновський М.М. Студенти факультету приймали активну участь в роботі студентського конструкторського бюро, силами якого запроектована реконструкція низки існуючих будівель (навчальний корпус, їдальня, гуртожиток) та нових об’єктів – плавальний басейн, опори для освітлення стадіону, база відпочинку в с. Орловщина.

   Студенти факультету ПЦБ їздили в студентські будівельні загони на будівництво Байкало-Амурської магістралі. Факультет став ініціатором заклику –“свій дім своїми руками”. Це означало, що ремонт студентських гуртожитків виконувався руками студентів.

   В 1974 році деканом факультету був обраний доцент кафедри “Теоретична механіка” канд. техн. наук Валерій Полікарпович Орленко.

   Орленко Валерій Полікарпович

   (1974-1987 – термін роботи на посаді декана)

   За час роботи на посаді В.П.Орленка колектив студентів поступово збільшувався і згодом перевищив 500 чоловік. На кафедрах та в лабораторіях факультету працювали понад 60 співробітників. До складу факультету входили шість кафедр: конструкцій, будівельного виробництва, будівельних матеріалів, будівель, політичної економії, гідравліки та водопостачання. В 1984 році на факультеті була започаткована спеціальність “Раціональне використання водних ресурсів та знешкодження промислових стоків”, яка трансформувалась в спеціальність “Водопостачання та водовідведення”.

   Активна науково-дослідна робота кафедр, зв’язки з виробництвом сприяли збільшенню кількості захистів дисертацій.

   Необхідно зазначити, що до науково-дослідної роботи активно залучались студенти, що, безумовно, позитивно впливало на якість підготовки за спеціальністю.

   В.П. Орленко вніс великий вклад в становлення факультету і залишив посаду декана в 1987 році.

   В 1987 році деканом факультету став доцент кафедри “Будівлі і будівельні матеріали” Олександр Павлович Ковальов, яку він очолював з 1981 року. За час перебування на посаді декана О.П. Ковальову вдалося організувати роботу таким чином, що основні показники роботи факультету покращилися. Як і раніше студенти активно працювали, виконуючи календарний план самостійної роботи, приймали активну участь в культурному, спортивному житті факультету та побуті. Під керівництвом Олександра Павловича працювало кафедральне студентське конструкторське бюро, завдяки якому понад 90 % дипломних проектів були реальними, якщо не повністю, то частково впроваджувалися у виробництві.

   Ковальов Олександр Павлович

   (1987-1989 – термін роботи на посаді декана)

   Робота доцента О.П. Ковальова за розробку проектів реконструкцій малих вокзалів та інших споруд Молдавської залізниці, яка проводилася з допомогою студентського науково-дослідного загону, була відзначена срібною медаллю комітету Всесоюзної виставки досягнень народного господарства.

   Ковальов Олександр Павлович нагороджений Знаком Почесний Залізничник. За керівництво студентським будівельним загоном і участь у будівництві споруд у місті Коларово (Чехословаччина) - орденом імені Юліуса Фучика.

   Олександр Павлович увійшов в історію ДІІТу як провідний архітектор. За його проектами був побудований колишній редакційно-видавничий корпус, спортивно-оздоровчий табір, геодезичний полігон інституту на річці Самарі, спортивні споруди, ряд гуртожитків та житлових будинків на території студентського містечка. Також при його участі велася добудова «старого» навчального корпусу, вносилися зміни в ході будівництва Палацу культури.

  З початку 1990 року деканом факультету був призначений доцент кафедри “Будівельні конструкції” канд. техн. наук Іван Іванович Кирпа. І.І. Кирпа спрямував свою роботу на подальший розвиток традицій факультету.

   Кирпа Іван Іванович

   (1989-2006 – термін роботи на посаді декана)

   Наукова робота кафедр факультету тісно пов’язана з залізницями та підприємствами Укрзалізниці. За результатами госпдоговірних та науково-дослідних робіт опрацьовані рекомендації з ефективного рішення підсилень будівельних конструкцій будівель та інженерних споруд локомотивного депо Придніпровської залізниці, заводів ДТРЗ, ДЄВЗ, ДВРЗ, Дніпродзержинського вагонобудівного заводу.

   Набули визнання роботи з поліпшення якості і технології виробництва залізобетонних напірних віброгідропресованих труб, обґрунтування режимів ущільнення бетонів залізобетонних виробів, використання повторних продуктів промисловості, вирішення актуальних питань ремонту та реставрації підводних частин гідротехнічних споруд. Результати наукових досліджень з проблем будівництва та екології прийняті на рівні міжнародних конференцій.

   З середини 2006 року деканом факультету був призначений доцент Краснюк Андрій Віталійович.

   Краснюк Андрій Віталійович

   (з 2006 р. по січень 2023 р. – термін роботи на посаді декана)

   Доцент Краснюк А.В. спрямував свою роботу на подальший розвиток традицій факультету як у педагогічній так і у науковій діяльності. Приділяється особлива увага впровадженню сучасних технологій у навчанні (викладання за допомогою мультимедійного обладнання, впровадження систем автоматизованого проєктування та систем дистанційного навчання ), а також розвитку наукової діяльності. За час роботи в нашому університеті з 1998 р. доцент Краснюк А.В. прийняв участь у виконанні 27 науково-дослідних робіт, які виконувались на замовлення Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці, а також різних залізниць України. Сфера наукових інтересів: розробка теоретичних та практичних основ використання полімерних матеріалів у будівництві; розробка ефективних та економічних теплоізоляційних матеріалів; сучасні технології ремонту будівель та споруд; проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту; удосконалення архітектурних рішень при проєктуванні будівель і споруд. Краснюк А.В також приймав активну участь в організації будівництва соціального житла на території університету, де знайшли своє впровадження наукові здобутки університету, а студенти могли наочно спостерігати за процесом реалізації архітектурно-проєктних та технологічних рішень під час будівництва житлового будинку.

   З лютого 2023 р. факультет «Промислове та цивільне будівництво» реорганізовано та введено до складу нового факультету «Будівництво, архітектура та інфраструктура», а виконання обов’язків декана новоствореного факультету покладено на доцента Краснюка А.В..