Електротехніка та електромеханіка

Історія кафедри

Кафедра "Електротехніка та електромеханіка" створена на базі кафедр: "Електричні машини та перетворювачі", "Автоматизований електропривод" та "Теоретичні основи електротехніки".

Кафедра "Теоретичні основи електротехніки" є ровесницею ДІІТу, почавши своє існування з кабінетів електротехніки при електротехнічному факультеті, створеному 28 жовтня 1930 року. Кафедра "Електричні машини та перетворювачі" (ЕМП) була організована у 1964 році, відокремившись від кафедри енергопостачання. У навчальному процесі склалося три напрямки: електричні машини, перетворювальна електронна техніка, автоматизація виробничих процесів. Кафедра вела навчальний процес на факультетах: мости та тунелі, електрифікація залізниць, механічному, будівництво залізниць, цивільне будівництво, заочному та вечірньому.

У зв'язку з освоєнням нових спеціальностей на вказаних факультетах викладачі та співробітники кафедри підготували необхідну методичну літературу, організували нові навчальні лабораторії (по електронній та іонній техніці, електротехнічним матеріалам, автоматизації виробничих процесів). Ряд навчальних лабораторій були модернізовані з створенням нових робочих місць. Основний напрямок наукових досліджень у шестидисятих роках - розробка реакторного обладнання для електрифікованих залізниць.

У 1970 році на посаду завідуючого кафедрою "ЕМП" був обраний доцент, к.т.н. Безрученко В.М., який до цього працював головним конструктором Дніпропетровського електровозобудівного заводу. З цього часу колектив кафедри активно включився у науково-дослідну роботу по вдосконаленню електрорухомого складу. Було виконано ряд наукових робіт по дослідженню та створенню нових типів тягових двигунів для тягових агрегатів для відкритих гірничих розробок, дослідженню умов та оптимального використання кабельного монтажу електрорухомого складу (ЕРС).

В кінці 70-х років значно розширились площі навчальних лабораторій, що дозволило поставити ряд нових лабораторних робіт. Зокрема на сучасному рівні була обладнана нова лабораторія по електричним машинам в ауд. 2304, 2305, 2310, 2311, 125.

В аудиторіях 2310, 2311 створені навчальні лабораторії по сучасній напівпровідниковій техніці та систем керування автоматизованими електроприводами.

Протягом всього часу існування кафедра виконувала важливі науково-дослідні роботи з проблем уніфікації, підвищення надійності та сертифікації електричного обладнання діючого рухомого складу залізниць, розробки елементів привода (тягові та допоміжні машини українських електровозів ДЕ1, ДС3). Керівники вказаних робіт д.т.н. Дубинець Л.В., к.т.н. Безрученко В.М. Професор Безрученко В.М. постійно працює у міжвідомчій комісії по електровозам, які випускаються на електровозобудівному заводі (м. Дніпропетровськ). Результати наукових досліджень втілюються також на Придніпровській залізниці, НВК "Хартрон-Експрес" (м. Харків).

Під керівництвом та при безпосередній участі Безрученка В.М. проведені розрахунки декількох типів тягових двигунів для електрорухомого складу. Дослідні зразки двигунів виготовлені на Смілянському електромеханічному заводі. Випробування цих двигунів, які проведені на заводі - виготовлювачу та на Новочеркаському електровозобудівному заводі підтвердили високу якість розрахункових робіт.

Робітники кафедри були нагороджені знаком "Почесний залізничник" та лауреату державної премії в галузі науки та техніки.

У 1979 році Безрученко В.М. видав підручник по електричним машинам для транспортних технікумів, друге видання цього підручника вийшло у 1987 році. У цей же час були видані навчальний посібник "Тягові двигуни електровозів", автор Безрученко В.М., а також підручник "Електрорухомий склад промислового рухомого складу", автори Безрученко В.М., Браташ В.О., Петрович Л.В. У світі нових вимог часу були перероблені методичні вказівки по усім дисциплінам. Активну участь у цій роботі приймали Безрученко В.М., Дубинець Л.В. та інші викладачі.

В кінці семидесятих на початку восьмидесятих років в наукових дослідженнях кафедри склалося три напрямки досліджень для рухомого складу залізниць: в галузі електричних машин (керівник Безрученко В.М.), в галузі перетворювальної техніки (керівник Музикін В.А.), в галузі низьковольтної комутаційної апаратури (керівник Дубинець Л.В.).

У 1982 році завідуючим кафедрою ЕМП було обрано доцента, к.т.н. Дубинця Л.В., який працює в ДІІТ з 1971р, а до цього працював начальником моторвагонного депо Фастів Південно-Західної залізниці.

Значна кількість обладнання у навчальних лабораторіях була оновлена. Було придбано та змонтовано типове обладнання для лабораторії по напівпровідниковій техніці в ауд. 2310, 2311, зокрема типові лабораторні місця по електроніці виробництва Львівського та Московського заводів, по мікропроцесорній техніці Ризького та Харківського заводів.

В ауд. 125 встановлено сучасне напівпровідникове джерело живлення. Силами працівників кафедри під керівництвом доц. Кедрі М.М. та зав. лабораторією Залесова М.Ю. збудована та обладнана навчальна лабораторія 4306-а по автоматиці промислового виробництва. В ауд. 521 організовано комп'ютерний клас.

Відповідним чином обновлювалось методичне забезпечення навчального процесу. На базі наукових досліджень кафедри у 1991 році Дубинець Л.В., а у 1995 році Гаврилюк В.І. захистили докторські дисертації.

З 1992 року на базі кафедри ЕМП була створена кафедра автоматизованого електропривода, яка розпочала підготовку фахівців по спеціальності 8.05.07.02. "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод".

Підготовка фахівців вказаниз напрямків зумовлена необхідністю мати спеціально підготовлених спеціалістів в галузі ремонту, експлуатації та проектування обладнання локомотивних та вагонних депо, заводів по ремонту рухомого складу залізниць. Раніш підготовку відповідних фахівців вузи залізничного транспорту не вели. Тому відповідні посади (інженер по обладнанню, головні механіки та інші) на практиці займали фахівці без спеціальної підготовки. Організація підготовки фахівців по електроприводу викликала необхідність значної переробки навчального процесу з точки зору викладання навчальних дисциплін, методичного та матеріально-технічного забезпечення.

За всіма профілюючим дисциплінам підготовлені та видані українською мовою методичні вказівки по виконанню лабораторних, практичних занять та курсовому проектуванню. З 1997 року на кафедрі відкрита аспірантура.

Підготовлені та видані з грифом МОН такі посібники:
1) В.М. Безрученко та інші. "Тягові електричні машини електрорухомого складу", 2003 р.
2) Л.В. Дубинець та інші. "Тягові електричні апарати контактні", 2002 р.
3) Л.В. Дубинець та інші. "Електричні машини (трансф-ри, асинхронні машини)", 2004 р, Л.В. Дубинець та ін."Електричні машини" (синхронні машини, машини постійного струму)", 2007 р.
4) М.О. Костін та інші. "Теоретичні основи електротехніки" у 3-х томах, 2006 р.

 

Дозвілля студентів

Життя студентів широко пов'язане з життям самого університету. Кожного року проходять такі заходи як "Шанс","Студенська Весна", турнір з футболу "Кубок Ректора".Окрім цього викладачі університету залюбки організують екскурсії до різних виробничих установ - "ДТРЗ", "ДЗБО", "ЗЕРЗ", "Інтерпайп".

Студенська Весна та Кубок Ректора 2016 р.

Команда-учасниця Студенської весни

 

Наші дівчата не тільки вміюсть готувати,а ще і добре співають

 

Вирішальний момент

 

Радість від голу