Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Університету оголошує прийом за державним замовленням на підготовку військових фахівців для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра – 6 рівень Національної рамки кваліфікації вищої освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій здійснює підготовку громадян України для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Державній спеціальній службі транспорту, органах військових сполучень Збройних Сил України.

Термін навчання 3 роки 10 місяців. Схема підготовки “курсант”. 

Перелік освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання:

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Освітня програма:

Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби

Підготовка фахівців з проектування, виробництва, експлуатації та ремонту залізничної, автомобільної та інженерної техніки.

Кваліфікація випускника:
Бакалавр з галузевого машинобудування за освітньою програмою Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби, офіцер тактичного рівня

Первинна посада випускника:
Командир взводу підрозділів Держспецтрансслужби, заступник командира роти


192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітня програма:

Відновлення та будівництво штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи.

Підготовка фахівців з проектування, розрахунку, будівництва, експлуатації, ремонту та реконструкції, дослідження процесів нормальної експлуатаційної роботи мостів і транспортних тунелів та відновлення штучних споруд ( мостів, тунелів ) та інших об’єктів інфраструктури.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії за освітньою програмою Відновлення та будівництво штучних споруд на об’єтах національної траспортної системи, офіцер тактичного рівня.
Первинна посада випускника: Командир взводу підрозділів Держспецтрансслужби, заступник командира роти.


192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітня програма:

Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення.

Підготовка фахівців з організації будівництва та експлуатації будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення, способів організації робіт та основ управління і застосування спеціальних підрозділів під час виконання завдань за призначенням, в організації технічного забезпечення будівництва та експлуатації об’єктів, ремонту, обліку та зберіганні озброєння та спеціальної техніки і технічних засобів.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії за освітньою програмою Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення, офіцер тактичного рівня.
Первинна посада випускника:
Командир взводу підрозділів Держспецтрансслужби, заступник командира роти.


275.02 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ( ЗА ВИДАМИ )

Освітня програма:

Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті.

Підготовка фахівців з комплексом знань, умінь, навичок для професійної діяльності в галузі транспортних технологій, здатних застосовувати передові принципи та методи управління на залізничному транспорті в інтересах Міністерства Оборони України та Збройних сил України.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр з транспортних технологій за освітньою програмою Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті, офіцер тактичного рівня
Первинна посада випускника: Помічник військового коменданта комендатури військових сполучень залізничної станції


273 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Освітня програма:

Відновлення та будівництво об’єктів національної транспортної системи.

Підготовка фахівців з організації відновлення та будівництва залізничної колії, військових автомобільних доріг та малих штучних споруд.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр залізничного транспорту за освітньою програмою Відновлення та будівництво об’єктів національної траспортної системи, офіцер тактичного рівня
Первинна посада випускника:
Командир взводу підрозділів Держспецтрансслужби, заступник командира роти


На перший курс кафедри військової підготовки приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра або вищу освіту, віком від 17 до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, та які не мають військових звань офіцерського складу.

Для конкурсного відбору на навчання на всі спеціальності зараховуються бали:

НМТ 2023 року або НМТ 2022 року,

або ЗНО 2020-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь яких комбінаціях).

або вступного випробування, яке передбачає очне оцінювання знань вступника з трьох конкурсних предметів (з української мови, математики та або історії України, або іноземної мови, або фізики, або хімії)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Додатки

ПЕРЕЛІК акредитованих (не акредитованих) освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання, за ступенем вищої освіти «бакалавр»

ПЕРЕЛІК вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів

Т А Б Л И Ц Я нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки для кандидатів на навчання на кафедрі військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту

Співвідношення оцінки фізичної підготовки до рейтинг-бала кандидатів для навчання у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ЗФПВО, у тому числі і за програмою підготовки офіцерів запасу

Переведення оцінки рівня фізичної підготовленості в шкалу 100-200 балів

ТАБЛИЦІ переведення тестових балів національного мультипредметного тесту до шкали 100-200

ЗГОДА на укладення контракту про навчання на кафедрі військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби Українського державного університету науки і технологій неповнолітньою особою

Заява

Рапорт

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ПЕРЕЛІК акредитованих (не акредитованих) освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання, за ступенем вищої освіти «бакалавр»
за рахунок видатків Державного бюджету

Шифр та найменування галузі знаньКод та найменування спеціальностіНазва освітньо-професійної програмиТерміни навчанняЛіцензований обсяг
денна форма навчаннязаочна форма навчання
13 Механічна інженерія133 Галузеве машинобудуванняЕксплуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби3 р 10 м20
19 Архітектура та будівництво192 Будівництво та цивільна інженеріяВідновлення та будівництво штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи3 р 10 м10
19 Архітектура та будівництво192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення3 р 10 м10
27 Транспорт273 Залізничний транспортВідновлення та будівництво об’єктів національної транспортної системи3 р 10 м20
27 Транспорт275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті3 р 10 м20

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ

Етапи вступної кампаніїТермін проведення
Початок прийому документів від кандидатів до вступу з числа цивільної молоді  до районного (місцевого) ТЦК та СП за місцем проживання01 січня 2023 року
Закінчення прийому документів від кандидатів до вступу з числа цивільної молоді до районного (місцевого) ТЦК та СП за місцем проживання01 липня 2023 року
Терміни подачі рапортів на вступ за підпорядкованістю військовослужбовців Держспецтрансслужби, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського і старшинського складу01 січня по 01 травня 2023 року
Початок прийому заяв, особових справ та документів  від кандидатів відбірковою комісією кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспортуЗа надходженням з ТЦК та СП та військових частин
Прибуття вступників на реєстрацію та подачі оригіналів документів до кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту19 липня 2023 року
Завершення прийому оригіналів документів (особових справ) від кандидатів на навчання на кафедрі військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспортуДо 18:00 20 липня 2023 року
Проведення вступних випробувань та  конкурсного відбору20 по 30 липня 2023 року
Оприлюднення рейтингових списків вступниківдо 10.00 31 липня 2023 року
Термін виконання вступниками вимог до зарахуваннядо 18:00 30 липня 2023 року
Термін зарахування вступниківдо 18:00 31 липня 2023 року
Виключення заяв зарахованих кандидатів з конкурсів на місця державного замовлення в інших ЗВО через державне підприємство Інфоресурсдо 17:00 1 серпня 2023 року

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

E-mail:  [email protected]

Контактні телефони:

Відповідальний секретар відбіркової комісії:

підполковник ГЕРНИЧ Микола Володимирович

+38 093 874 33 55

[email protected]

Технічні секретарі:
підполковник Гончарова Олена Володимирівна +38 050 171 66 33, [email protected]
капітан Проноза Ігор Юрійович +38 093 653 81 71, [email protected]

+38 096 982 94 41, +38 066 407 57 00

Порядок роботи відбіркової комісії:

Понеділок – П’ятниця
Початок роботи – 08:00.
Кінець роботи – 18:00.
Перерва на обід – 12:00-13:00.