Будівельне виробництво та геодезія

rrКафедра є випусковою. Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня підготовки.

Навчання передбачає формування у здобувачів комплексу знань, умінь та навичок для професійної та наукової діяльності в галузі будівництва та цивільної інженерії, а саме виробничо-технічних, конструкторських, експлуатаційних службах підприємств, у проектних, науково-дослідних установах і навчальних закладах.

Основними напрямками навчальної та наукової діяльності кафедри є:

 • наукові основи розвитку матеріально-технічної бази будівельної галузі за рахунок оптимізації потоків ресурсного забезпечення;

 • будівельна логістика;

 • дослідження організаційно-технологічної надійності фасадних систем;

 • дослідження та удосконалення організаційно-технічних рішень влаштування монолітних каркасів будинків та споруд;

 • наукові основи відновлення об’єктів, будівель та споруд;

 • обстеження сталевих силосів для зберігання зерна та надання рекомендацій для покращення їх роботи;

 • обстеження залізобетонних конструкцій перекриттів громадських будівель;

 • дослідження організаційно-технологічної надійності сучасних покрівельних систем.

Складовою частиною навчального процесу є виробнича практика професійного спрямування, яка проходить в умовах суб’єктів реального будівельного виробництва. Основною метою практики є поглиблення та закріплення знань, набутих протягом навчання, розвиток навичок самостійного вирішення практичних завдань, пов'язаних із спеціальністю, та набуття досвіду практичної роботи, що є важливим етапом підготовки фахівців ОС «бакалавр» та «магістр» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».

Укладанням договорів в рамках програми Erasmus KA1 забезпечена Міжнародна кредитна мобільність за освітньою програмою «Промислове і цивільне будівництво» на базі Технолого-гуманітарного університету імені Казимира Пуласького (м. Радом, Польща) та Силезського технічного університету (м. Катовіце, Польща).

 

Основні спеціальні дисципліни:

 

 • Автоматизація проектування в будівництві

 • Будівельна техніка

 • Будівельні конструкції

 • Економіка будівництва

 • Залізобетонні та кам’яні конструкції

 • Конструкції з дерева та пластмаси

 • Металеві конструкції

 • Організація будівництва

 • Основи геодезії

 • Технологія будівельного виробництва

 • Управління проектами в будівництві

 

Завдання, які може вирішувати випускник.

У штаті організацій замовника:

 • відведення земельної ділянки під будівництво, розробка та отримання всієї необхідної містобудівної документації з отриманням дозволів на проектування та будівництво об’єктів;

 • організація виконання проектно-кошторисної документації, її узгодження, експертиза та затвердження;

 • організація будівництва об’єктів, контроль якості будівельно-монтажних робіт, їх фінансування та введення завершених будівництвом об’єктів в експлуатацію.

 

У штаті проектних фірм:

 • розробка проектно-кошторисної документації об’єктів, яка включає всі необхідні розділи з архітектури, конструкцій, теплопостачання та вентиляції, водопостачання та водовідведення, кошторисів та інших необхідних розділів, а також контроль за її реалізацією будівельними підрядними організаціями.

У штаті підрядної організації, яка виконую будівництво об’єктів:

 • розробка проектів виконання робіт зі зведення будівель та споруд;

 • інженерна підготовка будівництва;

 • керування процесом зведення промислових та цивільних об’єктів;

 • матеріально-технічне забезпечення будівництва;

 • інноваційні впровадження в будівельних технологіях;

 • впровадження заходів щодо модернізації будівництва та вдосконаленню технологічних операцій.

 

 

Перспективи працевлаштування.

Випускники можуть працювати в різних сферах будівництва:

 • розробка всього комплекту проектно-кошторисної документації, який включає всі розділи з архітектури, конструкцій, інженерії, кошторисів та інших, застосовуючи сучасні методи проектування та розрахунків з використанням ефективних програмних комплексів, якими забезпечені проектні фірми;

 • організація процесу будівництва службою замовника, його фінансування та контроль якості;

 • експертиза проектів;

 • організація процесу будівництва підрядником з використанням ефективних засобів механізації та автоматизації виробництва.

Високий рівень фундаментальної і спеціалізованої фахової підготовки дає можливість нашим випускникам займати первинні та, після напрацювання практичного досвіду, наступні посади:

 • Начальник кошторисно-договірного відділу;

 • Начальник відділу з підготовки будівництва;

 • Виконавець робіт;

 • Голова будівельного кооперативу;

 • Керуючий спеціаліст в системі житлово-комунального господарства;

 • Директор (керівник) малого будівельного підприємства;

 • Головний будівельник;

 • Головний інженер;

 • Керуючий трестом;

 • Начальник (керівник) будівельної організації;

 • Начальник відділу збуту (маркетингу);

 • Начальник відділу (управління) капітального будівництва;

 • Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт;

 • Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень;

 • Начальник проектно-кошторисного бюро;

 • Економіст з договірних та претензійних робіт;

 • Інженер-будівельник;

 • Інженер з нагляду за будівництвом;

 • Інженер з організації та нормування праці;

 • Будівельний експерт/інженер-проектувальник з кошторисної документації;

 • Інженер проектувальник з будівельних технологій та інші посади в будівельній галузі.

Випускники можуть успішно працювати в системі «Замовника», «Підрядника», державних органах влади, банківських установах та інших підприємствах, пов’язаних з фінансуванням будівництва, контролю за використанням коштів у будівництві та якості будівництва. Місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • державні, комунальні організації та управління різних рівнів;

 • дослідницькі та проектні фірми;

 • будівельні фірми;

 • адміністративні установи самоврядування;

 • заклади освіти та науково-дослідні організації.

Кафедра розташована на першому та четвертому поверхах навчального корпусу університету. За кафедрою закріплені 26 кімнат загальною площею 1360,4 м2.