• Боднар Борис Євгенович
  Боднар Борис Євгенович

  Завідувач кафедрою, доктор технічних наук, професор

  Дисципліни: Гідравлічні передачі локомотивів.

 • Капіца Михайло Іванович
  Капіца Михайло Іванович

  Доктор технічних наук, професор

  Дисципліни: Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство; Експлуатація транспортних засобів; Загальний курс залізниць; Безпека руху та експлуатація ВШЗТ; Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів.

 • Бобир Дмитро Валерійович
  Бобир Дмитро Валерійович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Дисципліни: Надійність та технічна діагностика рухомого складу; АСУ в локомотивному господарстві; Теорія та конструкція локомотивів; Гідравлічні передачі локомотивів; Сертифікація, експлуатація та обслуговування рухомого складу ВШМ.

 • Боднар Євген Борисович
  Боднар Євген Борисович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Дисципліни: Рухомий склад ВШМ; Електричне обладнання локомотивів; Системи діагностування та технологія ремонту локомотивів.

 • Мартишевський Михайло Іванович
  Мартишевський Михайло Іванович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Дисципліни: Двигуни внутрішнього згоряння; Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів; ТСІ для локомотивів: енергозабезпечення, технічне обслуговування та аналіз відповідності; Управління персоналом, сервіс і бізнес на транспорті; Соціально - економічні аспекти, економічне та фінансове моделювання ВШМ.

 • Очкасов Олександр Борисович
  Очкасов Олександр Борисович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Дисципліни: Математичне забезпечення проектування та експлуатації ВШРС; Основи електроніки та автоматики транспортних засобів; САПР в локомотивному господарстві; Організація та планування виробництва; Математичні методи та моделі в спеціальних задачах; Автоматизація та мікропроцесорне управління системами ТРС; ТСІ для локомотивів: енергозабезпечення, технічне обслуговування та аналіз відповідності.

 • Сердюк Володимир Никандрович
  Сердюк Володимир Никандрович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Дисципліни: Автоматизація та мікропроцесорне управління системами ТРС; Бортові системи управління та безпеки; Теорія локомотивної тяги; Рухомий склад та тяга поїздів; Електричне обладнання локомотивів; Методологія інженерної діяльності.

 • Кислий Дмитро Миколайович
  Кислий Дмитро Миколайович

  Доцент

  Дисципліни: Електричне обладнання локомотивів; Рухомий склад залізничного транспорту; Теорія та конструкція локомотивів; Транспортні засоби (рухомий склад); Ресурсозберігаючі технології; Організація руху та диспетчерське керування рухом поїздів на ВШМ; Пасажирські та вокзальні комплекси ВШМ; Ресурсозбереження та екологічна безпека в локомотивному господарстві; Основи електроніки та автоматики транспортних засобів; Автоматизація та мікропроцесорне управління системами ТРС; Експлуатація транспортних засобів.

 • Колодій Наталія Іванівна
  Колодій Наталія Іванівна

  Асистент

  Дисципліни: Організація та планування виробництва; Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство.

 • Токарчук Віталій Яковлевич
  Токарчук Віталій Яковлевич

  Асистент

  Дисципліни: Двигуни внутрішнього згоряння; Рухомий склад залізничного транспорту; Теорія та конструкція локомотивів; Технологія ремонту локомотивів; Загальний курс залізниць; Системи діагностування та технологія ремонту локомотивів.

 • Колодій Людмила Вікторовна
  Колодій Людмила Вікторовна

  Старший лаборант

  Дисципліни: Теорія та конструкція локомотивів; Загальний курс залізниць; Транспорті засоби (РС).