Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

В державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу, а також у державних цільових фондах в обов’язковому порядку утворюються (визначаються) самостійні та функціонально незалежні структурні підрозділи (особи), на які покладаються функції із запобігання та виявлення корупції.


Уповноважений відділ з питань запобігання та виявлення корупції створений відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"


До основних завдань Уповноваженого відділу належить:

1) організація проведення антикорупційних заходів та контроль за виконанням антикорупційного законодавства;
2) організація роботи з управління корупційними ризиками у діяльності університету;
3) надання методичної та консультаційної допомоги стосовно антикорупційного законодавства;
4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню;
5) перевірка стану подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки їх неподання чи несвоєчасного подання;
6) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
7) забезпечення захисту працівників-викривачів, які повідомили про порушення вимог антикорупційного законодавства, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця;
8) інформування ректора університету, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення антикорупційного законодавства.


Національне агентство здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів.