UA

Випускникам університету!

Випускники, які бажають працювати у структурних підрозділах ПАТ «Українська залізниця» після закінчення університету можуть звернутися за інформацією щодо вакантних місць до відділу кадрів служб або структурних підрозділів у відповідності до отриманої спеціальності.

За додатковою консультацією звертатися до відділу зв’язків з виробництвом (каб.210).

Інтернет вакансії

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Інформація про видачу посвідчень підвищення кваліфікації (стажування)

П.І.Б Місце роботи Посади Форма підвищення кваліфікації Вид підвищення кваліфікації Тема Обсяг Номер посвідчення Дата видачі
Більська Ольга Володимирівна Запорізький класичний приватний університет Професор кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Безвідривна Стажування Ознайомлення з сучасними методами викладання економіки та менеджменту на кафедрі, освітніми професійними програмами та робочими навчальними програмами підготовки спеціалістів для галузей національної економіки 8 кредитів ЄКТС 9240 годин) 44002 26.05.2020
Кузнецов Віталій Миколайович ДНУЗТ Завідувач кафедрою «Вища математика» безвідривна стажування «Операційне числення. Теорія поля» (дистанційне навчання) 6 кредитів ЄКТС (180 годин) 92001 12.05.2020
Звонарьова Ольга Віталіївна ДНУЗТ Доцент безвідривна стажування «Теорія ймовірностей та елементи математичної статистики» (дистанційне навчання) 6 кредитів ЄКТС (180 годин) 92002 12.05.2020
Михайлова Тетяна Федорівна ДНУЗТ Завідувач Кафедрою «Прикладна математика» безвідривна стажування «Комп’ютерна дискретна математика» (дистанційне навчання) 6 кредитів ЄКТС (180 годин) 53001 12.05.2020
Зінченко Галина Борисівна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спецдисциплін Без відриву від виробництва Стажування Сучасні методи прогнозування в екології Один кредит ЄКТС (30 годин) 64001 01.04.2020
Дехтяр Людмила Миколаївна ДВНЗ «Дніпровських коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» викладач спеціальних дисциплін ЦК «Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць» безвідривна стажування «Економіка і планування електропостачання залізниць» 1 кредит ЄКТС (30 годин) 44001 21.02.2020
Левченко Сергій Андрійович Запорізький національний університет Доцент Без відриву від місця роботи Стажування Організація ринкових відносин в енергетиці 6 кредити ЄКТС 22001 17.02.2020
Коваленко Любов Рафаїлівна Запорізький національний університет Доцент Без відриву від місця роботи Стажування Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання спеціальних дисциплин 6 кредити ЄКТС 22002 17.02.2020
Коваленко Олександр Іванович Запорізький національний університет Доцент Без відриву від місця роботи Стажування Роль навчальної дисципліни у формуванні професійних компетенцій фахівця інженерної освіти 6 кредити ЄКТС 22003 17.02.2020
Серьогіна Т.В. Кафедра права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президенті України К.держ. уп., доцент Без відриву від місця роботи Стажування 1. Ознайомлення зі структурою та змістом індивідуальних планів роботи викладачів, а також навчально-методичними документами, методичними розробками, опорними конспектами лекцій. 2.Вивчення інноваційних методів проведення занять. 3.відвідування занять провідних викладачів. 6 кредити ЄКТС 76001 10.02.2020
Лимар А.П. Кафедра права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президенті України К.і.н., доцент Без відриву від місця роботи Стажування 1.Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням кафедри українознавства. 2.Відвідування занять провідних викладачів кафедри. 3.Ознайомлення з основними напрямками та формами організації наукової роботи кафедри. 6 кредити ЄКТС 76002 10.02.2020
Прокопенко Л.Л. Кафедра права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президенті України Д.держ уп., професор, завідувач кафедри Без відриву від місця роботи Стажування 1.Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням кафедри українознавства. 2.Відвідування занять провідних викладачів кафедри. 3.Ознайомлення з основними напрямками та формами організації наукової роботи кафедри. 6 кредити ЄКТС 76003 10.02.2020
Михайлова Тетяна Федорівна ДНУЗТ завідувач Кафедрою «Прикладна математика» безвідривна стажування «Комп’ютерна дискретна математика» (дистанційне навчання) 6 кредитів ЄКТС (180 годин) № 53001 12.05.2020
Кузнецов Віталій Миколайович ДНУЗТ Завідувач кафедрою «Вища математика» безвідривна стажування «Операційне числення. Теорія поля» (дистанційне навчання) 6 кредитів ЄКТС (180 годин) №92001 12.05.2020
Звонарьова Ольга Віталіївна ДНУЗТ Доцент безвідривна стажування «Теорія ймовірностей та елементи математичної статистики» (дистанційне навчання) 6 кредитів ЄКТС (180 годин) №92002 12.05.2020
Кургузов Микола Миколайович ДНУЗТ імені академіка В.Лазаряна кафедра ІСЕ Зав.лабораторії кафедри ІСЕ Без відриву від основної роботи Стажування Ознайомлення з методикою проведення робіт та наукових досліджень на лабораторному устаткуванню кафедри 180 годин 6 кредитів ЄКТС 24002 31.08.2020
Носач Ельвіра Анатоліївна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач предметної комісії «Охорона праці, виробниче навчання, електротехнічні та загально технічні дисципліни» Без відриву від основної роботи Дистанційне Ознайомлення з методами викладання електротехніки в умовах дистанційного навчання 105 год/3,5 ECTS 24001 21.04.2020
Носач Ельвіра Анатоліївна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач предметної комісії «Охорона праці, виробниче навчання, електротехнічні та загально технічні дисципліни» Без відриву від основної роботи Дистанційне Ознайомлення з методами викладання дисципліни «Опір матеріалів», «Теоретична механіка» та з матеріалами дистанційного навчання означених дисциплін 90 годин/3 кредита 27001 17.04.2020
Нетеса Микола Іванович ДІІТ, Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія» Завідувач кафедри , професор семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Банніков Дмитро Олегович ДІІТ, Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія» Професор семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Радкевич Анатолій Валентинович ДІІТ, Ректорат Проректор з науково – педагогічної, економічної роботи, перспективного та інноваційного розвитку семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY(PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Нікіфорова Наталія Анатоліївна ДІІТ, Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія Доцент семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY(PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Косячевська Світлана Миколаївна ДІІТ, Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія Доцент семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY(PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Нетеса Андрій Миколайович ДІІТ, Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія Доцент семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY(PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Краснощок Сергій Леонідович ДІІТ, Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія Асистент семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY(PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Акімов Іван Васильович НУ Запорізька політехніка кафедра «Композіційні материали, хімія та технології» доцент безвідривна стажування «Металеві волокнисті композити, дисперсно-зміц. композитні материали, вуглець-вуглецеві композиційні материали» 6 кредитів ЄКТС (180 годин) № 33004 25.11.2020
Башлій Сергій Вікторович Запорізький національний університет доцент безвідривна стажування Електротехнологічні установки та енергоефективність. Системи обліку та керування в електроенергетиці 6 кредитів ЄКТС (180 годин) № 22004 02.12.2020
Михайлова Вікторія Вадимівна Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури Викладач спеціальних дисциплін Без відриву від основної роботи Стажування Сучасні методи викладання технічних дисциплін з використанням інформаційних технологій в освітньому процесі 4 кредити 120 годин 31001 06.11.2020
Озерова Ольга Олексіївна Миколаївськи коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ Викладач, завідувачка навчально-виробничої практики Дистанційна Стажування Методика викладання спеціальних дисциплін та розробки методичного забезпечення 120 41001 16.11.20
Спільник Михайло Анатолійович ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» доцент кафедри будівельних та дорожних машин безвідривна стажування Розробка пропозицій з удосконалення робочого обладнання будівельних машин; ознайомлення з навчально-методичним забезпечення дисциплін «Машини для земляних робіт», «Основи автомати-зованого проектування машин»; ознайомлення з тематикою і організацією наукової роботи зі студентами. 180 33001 27.11.2020
Теліпко Леонід Петрович Дніпровський державний технічний університет доцент кафедри «Теоретичної та прикладної механіки» безвідривна стажування ознайомлення з навчально-методичним та матеріальним забезпеченням дисциплін «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин»; аналіз напрямів, тематики і результатів науково-дослідних робіт та запозичення позитивного досвіду. 180 33002 30.11.2020
Романюк Олександр Дмитрович Дніпровський державний технічний університет доцент кафедри «Теоретичної та прикладної механіки» безвідривна стажування ознайомлення з навчально-методичним та матеріальним забезпеченням кафедри; ознайомлення з досвідом впровадження в навчальний процес мультимедійних технічних засобів навчання. 180 33003 30.11.2020
Семенець Сергій Миколайович Державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Доцент безвідривна від виробництва стажування Розробка методичних вказівок до виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектура та проектування ПЗ» 180 91001 14.12.2020
Бугай Ірина Михайлівна Миколаївськи коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ Викладач вищої категорії, методист, голова циклової комісії Транспортні технології (на залізничному транспорті) Дистанційна Стажування Методики викладання дисципліни «Організація руху поїздів». 30 41101 11.02.21
Озерова Ольга Олексіївна Миколаївськи коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ Викладач, завідувачка навчально-виробничої практики Дистанційна Стажування Методики викладання дисциплін: системи регулювання руху поїздів, технології, інженерна графіка. 30 41102 11.02.21
Каптановська Олена Миколаївна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач предметної комісії «Охорона праці, виробниче навчання, електротехнічн і та загально технічні дисципліни» Без відриву від основної роботи Дистанційне Ознайомлення з методами викладання електротехнік и в умовах дистанційного навчання 105 год / 3,5 ECTS 24003 18.11.2020
Бугай Ірина Михайлівна Миколаївськи коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ Викладач вищої кате-горії, мето-дист, голова циклової комісії Транспортні технології (на залізничному транспорті) Дистанційна Стажування Методики викладання дисципліни «Організація руху поїздів» 30 41101 11.02.21
Озерова Ольга Олексіївна Миколаївськи коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ Викладач, завідувачка навчально-виробничої практики Дистанційна Стажування Методики викладання дисциплін: системи регулювання руху поїздів, технології, інженерна графіка 30 41102 11.02.21
Данилова Тетяна Валентинівна ДВНЗ ПДАБА,кафедра «Планування і організація виробництва» доцент стажування безвідривний Організація будівництва в умовах щільної міської забудови 6 кредитів ЄКТС (180 год.) 62101 05.03.21
Заяць Євген Іванович ДВНЗ ПДАБА,кафедра «Планування і організація виробництва» професор стажування безвідривний Організація висотного будівництва в умовах щільної міської забудови 6 кредитів ЄКТС (180 год.) 62102 05.03.21
Павлов Федір Іванович ДВНЗ ПДАБА,кафедра «Планування і організація виробництва» доцент стажування безвідривний Організація планування та управління будівельного виробництва 6 кредитів ЄКТС (180 год.) 62103 05.03.21
Юдина Оксана Миколаївна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спецдисциплин, спеціаліст перщої категорії Дистанційна Стажування Особливості функціонування та технічного обслуговування сучасних систем станційної автоматики 4 кредити ЄКТС 120 94101 10.03.21
Шевченко Євгенія Григорівна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спецдисциплин, спеціаліст вищої категорії Дистанційна Стажування Особливості функціонування та технічного обслуговування рейкових кіл на новій елементній базі 4 кредити ЄКТС 120 94102 10.03.21
Шарапова Тетяна Анатоліївна Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету доцент кафедри загально-освітніх дисциплін очна, заочна, дистанційна стажування за програмою підвищення кваліфікації Ознайомлення з методикою та методологією викладання хімічних дисциплін за інженерно-технічними спеціальностями 180 академічних годин (6 кредитів ЄКТС) 27001 19.02.2021
Єрофєєва Аліна Анатоліївна Запорізький національний університет, кафедра «Теплоенергетики та гідроенергетики» Ст.викл. Без відриву від виробництва стажування “Підвищення ефективності роботи теплоенергетичного господарства” 6 кредитів ЄКТС (або 180 годин) 25001 23.01.2021р.
Дехтяр Людмила Миколаївна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спеціальних дисциплін Без відриву від основної роботи Стажування Впровадження сучасної техніки та технологій в господарстві електропостачання залізничного транспорту України 3,5 кредита (105 г) 21101 16 березня 2021 р
Шаров Антон Сергійович Придніпровського державного металургійного коледжу Викладач спеціальних дисциплін дистанційна Використання сучасних освітніх технологій, методичних прийомів під час викладання дисциплін за напрямком «Залізничний транспорт» в умовах дистанційного та змішаного навчання 1 кредит ЄКТС 32101 15.02.21
Прилєпова Марина Олександрівна ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Доцент Без відриву від основного місця роботи (дистанційна). Стажування «Вступ до спеціальності, основні функції, методи та загальні аспекти підготовки майбутніх фінансистів України» 6 кредитів ЄКТС або 180 годин № 74101 24.03.2021
Голубченко Олександр Іванович ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», кафедра «Будівельні та дорожні машини» Доцент Безвідривна Стажування Опрацювання тем: ознайомлення з навчально-методичними матеріалами кафедри; підготовка рукопису методичних вказівок. 180 годин 33005 12.04.2021
Погрібняк Родіон Петрович Національна металургійна академія України, кафедра «Прикладна механіка» Доцент Безвідривна Стажування Ознайомлення з сучасними підходами до викладання загально технічних і спеціальних дисциплін в умовах дистанційного навчання. 180 годин 33006 23.04.2021
Дмітраш Тетяна Іванівна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спеціальних дисциплін ЦК «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» Дистанційна Стажування Ознайомлення зі системою управління безпекою руху. Організація роботи з небе-зпечними ванта-жами. 120 41103 29.04.21
Бідкова Алла Вікторівна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спеціальних дисциплін ЦК «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» Дистанційна Стажування Іновації у ванта-жній та комерційній роботі. Особливості пла-нування переве-зень вантажів. 120 41104 29.04.21
Родоманова Інна Сергіївна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спеціальних дисциплін ЦК «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» Дистанційна Стажування Особливості роботи під’їзних колій залізниць і промислових під-приємств. 120 41105 29.04.21
Мураховська Ганна Вікторівна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спеціальних дисциплін ЦК «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» Дистанційна Стажування Організація при-скореного руху пасажирських поїздів. Орга-нізаці взаємодії пасажирської прикордонної передавльної станції з органами державного контролю. 120 41106 29.04.21
Никитенко Тетяна Леонідівна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спеціальних дисциплін ЦК «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» Дистанційна Стажування Шляхи реформу-вання ПАТ «УЗ» на базі вивчення досвіду залізни-чних адміністрацій країн Європи. Причини втрати вантажів. 120 41107 29.04.21
Кіржа Тетяна Іванівна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спеціальних дисциплін ЦК «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» Дистанційна Стажування Особливості управління експлуатаційною роботою на станціях. Оперативне планування роботи станцій. 120 41108 29.04.21
Кісельова Михайло Якович ДНУЗТ доцент безвідривна стажування «Ряди Фурє.Операційне числення. (Диференціальне числення.)Теорія поля» (дистанційне навчання) 6 кредитів ЄКТС (180 годин) № 92003 12.05.2021
Кришко Євген Прокопович. ДНУЗТ доцент безвідривна стажування «Підготовка методичних матеріалів з вищої математики в системі дистанційного навчання MOODLE» 6 кредитів ЄКТС (180 годин) № 92004 12.05.2021
Волкова Світлана Анатоліївна Державний вищий навчальний заклад Український хіміко-технологічний університет Доцент безвідривна від виробництва стажування Дистанційне навчання з інформаційних систем, програмування та обчисленнях математики 180 91002 23.04.2021
Кисельова Евгенія Анатоліївна Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» викладач заочно-дистанційна стажування 1.Формування базових понять українського словотвору та морфології на початковому етапі вивчення мови. 2.Впровадження вибіркового етимологічного аналізу індоєвропейської спадщини у лексиці української мови. 3. Упровадження змішаної форми навчання на початковому етапі вивчення української мови як іноземної. 4.Ознайомлення з основними напрямками організації науково-педагогічної роботи на кафедрі. 6кр.;180год. 77101 23.04.2021
Барташевська Людмила Іванівна Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Доцент дистанційна стажування Ознайомлення з проведенням лабораторних занять та семінарських занять з розділу «Електрика та магнетизм» дисципліни «Фізика» у дистанційній формі 180 37101 12.05.2021
Зайцев Анатолій Семенович Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Доцент дистанційна стажування Ознайомлення з проведенням лабораторних занять та семінарських занять з розділу, «Коливання та хвилі» дисципліни «Фізика» у дистанційній формі 180 37102 12.05.2021
Якунін Євген Олександрович Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Доцент дистанційна стажування Ознайомлення з проведенням лабораторних занять та семінарських занять з дисципліни «Фізика» у дистанційній формі 180 37103 12.05.2021
Курнат Наталія Леонідівна Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Старший викладач дистанційна стажування Ознайомлення з проведенням лабораторних занять та семінарських занять з розділу «Фізика твердого тіла» дисципліни «Фізика» у дистанційній формі 180 37104 12.05.2021
Соснін Костянтин Володимирович НТУ «ДП» доцент інституційна (очно-дистанційна денна) стажування Кіберфізичні системи, протоколи комп’ютерних систем індустріальних інтернет речей, MQTT. 180 93102 25.05.2021
Надточий Володимир Валентинович НТУ «ДП» старший викладач інституційна (очно-дистанційна денна) стажування Програмне середовище LabVIEW, віртуальні прилади, послідовність обробки даних, програма, поліморфізм, масиви. 180 93103 25.05.2021
Ткачов Віктор Васильович НТУ «ДП» завідувач кафедри інституційна (очно-дистанційна денна) стажування Кіберфізичні системи керування технологічними процесами, Industry4.0, мікропроцесорні інтелектуальні сенсори, мережеві протоколи. 180 93101 25.05.2021
Насонова Світлана Сергіївна Український державний хіміко-технологічний університет Доцент кафеди «Вища математика» безвідривна стажування Застосування комп’ютерних технологій до розв’язання задач математики 6 кредитів ЄКТС (180 годин) №53101 30.06.2021
Випанасенко Станіслав Іванович Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Професор кафедри електроенергетики Без відриву від основної роботи Заочно - дистанційне Ознайомлення з лабораторною базою, навчально-методичним забезпеченням та методами викладання в умовах дистанційного навчання, з урахуванням наукових напрямків досліджень кафедри електротехніки та електромеханіки 120 год / 4 ECTS 24103 30.06.2021
Калініченко Володимир Якович Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра водогосподарської інженерії доцент Без відриву від виробництва стажування Сучасні методи прогнозування в гідравліці Шість кредитів ЄКТС (або 180 годин) 64002 31.08.2021 р.
Приймак Андрій Петрович ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спец-дисциплін Без відриву від виробництва Стажування Систематизація матеріалів та внесення доповнень в навчально-методичний комплекс дисциплін 180 годин 33007 08.10.21
Кузьменко Альбіна Ігорівна Університет митної справи та фінансів Доцент кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики дистанційна Опанування сучасними технологіями та методами організації взаємодії різних видів транспорту» в умовах дистанційного та змішаного навчання 180 годин/6 кредиті в ЄКТС 32002 27.10.21
Шаров Антон Сергійович Придніпровського державного металургійного коледжу Викладач спеціальних дисциплін дистанційна Використання сучасних освітніх технологій, методичних прийомів під час викладання дисциплін за напрямком «Залізничний транспорт» в умовах дистанційного та змішаного навчання 1 кредит ЄКТС 32101 15.02.21
Гуслиста Ганна Едуардівна ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Стажування Заочна «Набуття спеціальних знань та навичок в області проєктування, будівництва та експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури, зокрема залізобетонних мостів та інших штучних споруд, що являють собою складні інженерні конструкції» 6 кредитів ЄКТС (180 годин) 11101 30.11.2021
Лагута В.В. УДУНТ, каф. АТ доцент стажування безвідривна Вивчення педагогічного досвіду з викладання курсу «Методи та засоби захисту інформації 6/180 93104 3.12.21
Буряк С.Ю. УДУНТ, каф. АТ доцент стажування безвідривна Удосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення знань та досягнень у сфері інформаційних технологій в управлінській, науковій та викладацькій діяльності 6/180 93105 3.12.21
Маловічко Н.В. УДУНТ, каф. АТ асистент стажування безвідривна Підвищення навичок роботи з проектування електронних схем на сучасній елементній базі 6/180 93106 3.12.21
Тимошенко Л.С. УДУНТ, каф. АТ асистент стажування безвідривна Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення знань в мікропроцесорних системах 6/180 93107 3.12.21
Пундик Наталія Григорівна Дніпровський політехнічний коледж Викладач Без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання іноземних мов 60 годин 689/01-312 24.11.21
Сараєва Тетяна Анатоліївна Дніпровський політехнічний коледж Викладач Без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання іноземних мов 60 годин 689/02-313 24.11.21
Суворова Олена Вікторівна Криворізький технічний коледж НМетАУ викладач Очно-дистанційна, без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання дисципліни «Стандартизація» 120 годин 689/03-314 27.11.21
Карч Олександра Леонідівна Дніпровський державне коледж будівельно-монтажних технолог те та архітектури викладач Без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання дисциплін «Статистика» і «Моніторинг статистичних даних» 120 годин 689/04-315 28.11.21
Литовченко Вікторія Олександрів Дніпровський державне коледж будівельно-монтажних технолог те та архітектури викладач Без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання дисципліни «Зварювання та різання» 150 годин 625/04-316 29.11.21
Мельний Станіслав Вікторович Криворізький коледж НМетАУ викладач Очно-дистанційна, без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних дисциплін 120 годин 677/04-317 19.11.21
Нечипоренко Надія Миколаївна Криворізький коледж НМетАУ викладач Очно-дистанційна, без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних механічних дисциплін 120 годин 677/05-318 19.11.21
Субботіна Марина Валентинівна Криворізький коледж НМетАУ викладач Очно-дистанційна, без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання дисципліни «Охорона праці» 120 годин 677/06-319 19.11.21
Томілович Ольга Вікторівна Криворізький коледж НМетАУ викладач Очно-дистанційна, без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання психолого-педагогічних дисциплін 120 годин 677/07-320 19.11.21
Шевченко Наталія Павлівна Криворізький коледж НМетАУ методист Очно-дистанційна, без відриву від основної роботи Стажування Ознайомлення з сучасними вимогами до організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання 120 годин 677/08-321 19.11.21
Никіфоров Олександр Володимирович Дніпровський індустриальний коледж Викладач, методист Змішана, без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних дисциплін Організація навчального процесу в умовах дистанційного навчання 120 677/02-322 30.11.21
Савіна Юлія Олександрівна НТУ «Дніпровська політехніко» доцент Змішана, без відриву від основної роботи Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання іноземних мов 180 годин 689/05-323 03.12.21
Короткова Світлана Віталіївна НТУ «Дніпровська політехніко» доцент Змішана, без відриву від основної роботи Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання іноземних мов 180 годин 689/06-324 03.12.21
Висоцька Тетяна Миколаївна НТУ «Дніпровська політехніко» доцент Змішана, без відриву від основної роботи Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання іноземних мов 180 годин 689/06-324 03.12.21
Шепелева Алевтина Володимирівна Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій викладач Змішана, без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до дисципліни «Фінансовий облік» 150 годин 677/03-325 10.12.21
Корнєв Дмитро Геннадійович Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури викладач спеціальних дисциплін циклової комісії «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» стажування заочна «Вивчення методичних матеріалів і досвіду роботи провідних викладачів кафедри з організації дистанційного навчання. Ознайомлення з методикою проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Технологія ремонту РС».» 1 кредит ЄКТС (30 годин) № 16201 17.01.2022
Іванова Ганна Павлівна Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Доцент кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Стажування Заочна «Поглиблення знань та навичок щодо сучасних методів моделювання, проєктування та розрахунку об єктів цивільного та промислового будівництва, у томі числі і гідротехнічного, з використанням відповідних програмних комплексів» 6 кредитів ЄКТС (180 годин) 11102 30.12.2021
Дерев’янко Віктор Миколайович Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кафедра «Технологія будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» д.т.н., професор Стажування Заочна Ознайомлення з сучасними технологіями виробництва будівельних матеріалів транспортних споруд 6 кредитів ЄКТС (180 годин) 63201 21.02.22
Кравчуновська Тетяна Сергіївна ДВНЗ ПДАБА, кафедра «Організація і управління будівництвом» Завідувач кафедри Стажування безвідривний Організація будівництва і реконструкції об’єктів житлового і промислового призначення 6 кредитів ЄКТС (180 год.) 62201 10.03.22
Дьяченко Лариса Юріївна ДВНЗ ПДАБА, кафедра «Організація і управління будівництвом» доцент Стажування безвідривний Організація будівництва і реконструкції об’єктів житлового і промислового призначення 6 кредитів ЄКТС (180 год.) 62202 10.03.22
Мартиш Олександр Олександрович ДВНЗ ПДАБА, кафедра «Організація і управління будівництвом» доцент Стажування безвідривний Організація будівництва і реконструкції об’єктів житлового і промислового призначення 6 кредитів ЄКТС (180 год.) 62203 10.03.22
Жижченко Валеріій Петрович Кафедра філософії і педагогіки Національног о технічного університету «Дніпровська політехніка» Кандидат філософських наук, доцент Заочна Стажування. Термін підвищення кваліфікації: з 18.11.2021 по 31.12.2021. 1.Удосконалення Робочої програми з дисципліни ,,Основи аргументації” відповідно до нових вимог. 2.Розробка тестів для діаг- ностики засвоєння мате- ріалу з Ціннісних компе- тенцій фахівця для дистан- ційної освіти. 3.Представлення Силабусу з дисципліни ,,Основи ар-гументації”. 4.Надання друкованого тексту лекції з дисципліни ,,Історія української філо- софії” на тему «Розвиток української національної ідеї в ХХ ст.”. 5.Надання друкованого тексту лекції з релігієзнав- ства на тему «Вільнодум- ство, його сутність, види та історичні етапи». Обсягом 6 кредитів ЄКТС, або 180 годин 34001 24.02.2022
Башев Валерій Федорович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара професор кафедри експериментально ї фізики факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем дистанційна стажування Сучасні підходи до навчально- методичної та наукової роботи 90 54201 4.05.2022
Сєтов Євген Анатолійович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара професор кафедри експериментально ї фізики факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем дистанційна стажування Сучасні підходи до навчально- методичної та наукової роботи 180 54202 4.05.2022
Мозговий Дмитро Костянтинович Кафедра телекомунікаційних систем та мереж, факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара доцент інституційна (очно-дистанційна) стажування Професійна науково-педагогічна та науково-методична діяльність у вищій школі:сучасні методи викладання технічних дисциплін 60 93201 15.03.2022
Гурко Олена Василівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара завідувач кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей стажування очна Новітні тенденції викладання іноземної мови у здобувачів вищої освіти 2 кредити ЄКТС або 60 годин 17201 19.05.22
Бесараб Олена Миколаївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей стажування очна Застосування сучасних інформаційних технологій у викладанні іноземної мови професійного спрямування для студентів нефілологічних спеціальностей 2 кредити ЄКТС або 60 годин 17202 19.05.22
Савчук Варфоломій Степарович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Професор дистанційна стажування Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань 60 54204 19.05.2022
Лягушин Сергій Федорович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Доцент дистанційна стажування Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань 60 54203 19.05.2022
Стаховська Наталія Федорівна Дніпровськи й державний технічний університет Кафедра перекладу доцент стажування очна «Вивчення сучасних підходів до викладання української мови як іноземної. Опанування сучасних інформаційно- комунікативних технологій» 6 кредітів ЄКТС 180 год. 3521 15.04.22
Власенко Наталія Давидівна Дніпровськи й державний технічний університет Кафедра перекладу асистент стажування очна «Вивчення сучасних підходів до викладання української мови як іноземної. Опанування сучасних інформаційно- комунікативних технологій» 6 кредітів ЄКТС 180 год. 3522 15.04.22
Вдовіна Олена Василівна Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури викладач Інституційна(очно-дистанційна) стажування Вивчення сучасних підходів до системи викладання спеціальних дисциплін 60 93202 05.01.2022
Головенко Віталій Олександрович ДВНЗ «Український державне хіміко-технологічний університет доцент Без відриву від основної роботи Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних і фахових дисциплін 180 годин 58/01-01 25.02.22
Калініченко Олег Олександрович ДВНЗ «Український державне хіміко-технологічний університет доцент Без відриву від основної роботи Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних і фахових дисциплін 180 годин 58/02-02 25.02.22
Роєнко Катерина Володимирівна ДВНЗ «Український державне хіміко-технологічний університет доцент Без відриву від основної роботи Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних і фахових дисциплін 180 годин 58/03-03 25.02.22
Гулєша Олена Михайлівна Дніпровський державне технічний університет доцент Без відриву від основної роботи Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних і фахових дисциплін 180 52/01-04 25.02.22
Банник Наталія Григорівна ДВНЗ «Український державне хіміко-технологічний університет доцент Без відриву від основної роботи Науково-педагогічне стажуванняВивчення сучасних підходів до викладання спеціальних і фахових дисциплін 180 35/01-05 25.02.22
Гориславець Юлія Олександрівна Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій викладач Без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання економічних дисциплін і спеціальних дисциплін з менеджменту 30 35/01-06 28.02.22
Коновалова Світлана Сергіївна Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій викладач Без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних і фахових дисциплін 30 35/02-07 28.02.22
Прудько Олена Іванівна Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій викладач Без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання вищої математика 30 35/03-07 28.02.22
Неділько Лілія Анатоліївна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Вивчення сучасних підходів до викладання правових дисциплін 150 73/01-08 28.02.22
Глущенко Богдана Олександрівна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Вивчення сучасних підходів до викладання правових дисциплін 150 73/02-09 28.02.22
Кокшинська Ольга Анатоліївна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Вивчення сучасних підходів до викладання правових дисциплін 150 73/03-10 28.02.22
Іщенко Олена Анатоліївна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Вивчення сучасних підходів до викладання правових дисциплін 150 73/04-11 28.02.22
Лагун Віктор Михайлович Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/01- 12 28.02.22
Корохова Алла Вікторівна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/02- 13 28.02.22
Калашник Ольга Леонідівна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/03- 14 28.02.22
Орел Надія Захарівна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/04- 15 28.02.22
Кисіль Оксана Ігоревна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/05-16 28.02.22
Іваницька Тетяна Анатоліївна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/06-17 28.02.22
Михайліна Яна Євгенівна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/07-18 28.02.22
Мар’єнко Юлія Павлівна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/08-19 28.02.22
Стріляєва Світлана Миколаївна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/09-20 28.02.22
Овечко Ганну В’ячеславівну Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/10-21 28.02.22
Неділько Лілія Анатоліївна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/11-22 28.02.22
Ломтєва Оксана Олександрівна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/12-23 28.02.22
Любченко Олена Володимирівна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/13-24 28.02.22
Дешко Віта Олександрівна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/14-25 28.02.22
Ларчікова Ольга Геннадіївна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/15-26 28.02.22
Федорова Любов Вікторівна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/16-27 28.02.22
Чорнобай Тетяна Олександрівна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/17-28 28.02.22
Тігунцева Леся Іванівна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/18-29 28.02.22
Желізняк Дарина Миколаївна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/19-30 28.02.22
Шевченко Юлія Володимирівна Дніпровський індустріальний коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Сучасні педагогічні технології та методи викладання у закладах перед вищої та вищої освіти 150 44/20-31 28.02.22
Кривий Роман Володимирович Дніпропетровський транспортно-економічний фаховий коледж викладач Без відриву від основної роботи стажування Розробка сценаріїв автоматитизації операційних систем на мові bash та іх інтеграція у навчальний процес 150 24/01-18 (34/01-32) 21.03.22
Донець Анна Олександрівна Фаховий коледж зварювання та електроніки викладач Без відриву від основної роботи стажування Вивчення сучасних підходів до викладання дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 150 63/01-33 31.03.22
Кучеренко Людмила Анатоліївна Фаховий коледж зварювання та електроніки викладач Без відриву від основної роботи стажування Вивчення сучасних підходів до викладання дисципліни «Основи екології» 150 63/02-34 31.03.22
Ласкава Оксана Миколаївна Фаховий коледж зварювання та електроніки бібліотекарь Без відриву від основної роботи стажування Вивчення сучасних підходів до організації бібліотечної справи 150 63/03-35 31.03.22
Багрій Віктор Васильович Дніпровський державне технічний університет Завідувач кафедри Очно-дистанційна Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних і фахових дисциплін 90 62/01-36 30.04.22
Трикіл Алік Іванович Дніпровський державне технічний університет доцент Очно-дистанційна Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних і фахових дисциплін 120 62/02-37 30.04.22
Якуніна Алла Олександрівна Дніпровський державне технічний університет доцент Очно-дистанційна Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних і фахових дисциплін 180 62/03-38 30.04.22
Клименко Юрій Миколайович Дніпровський державне технічний університет доцент Очно-дистанційна Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних і фахових дисциплін 180 62/04-39 30.04.22
Караван Наталія Анатоліївна Дніпровський державне технічний університет доцент Очно-дистанційна Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних дисциплін 180 62/05-40 30.04.22
Бельмас Іван Васильович Дніпровський державне технічний університет Завідувач кафедри Очно-дистанційна Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних і фахових дисциплін на кафедри технології машинобудування 180 62/06-41 30.04.22
Гладощук Олександр Григорович Дніпровський державне технічний університет Завідувач кафедри Очно-дистанційна Науково-педагогічне стажування Опанування сучасних інформаційних платформ для проведення Online навчання 180 62/07-42 30.04.22
Набережна Ольга Олександрівна Дніпровський державне технічний університет доцент Очно-дистанційна Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних дисциплін 180 62/08-43 30.04.22
Харитонова Олена Анатоліївна Дніпровський державне технічний університет доцент Очно-дистанційна Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних дисциплін 180 62/09-44 30.04.22
Литвиненко Володимир Анатолійович Дніпровський державне технічний університет доцент Очно-дистанційна Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних дисциплін 180 62/09-45 30.04.22
Пундик Наталія Григорівна Дніпровський політехнічний коледж Викладач Без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання іноземних мов 60 годин 689/01-312 24.11.21
Сараєва Тетяна Анатоліївна Дніпровський політехнічний коледж Викладач Без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання іноземних мов 60 годин 689/02-313 24.11.21
Суворова Олена Вікторівна Криворізький технічний коледж НМетАУ викладач Очно-дистанційна, без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання дисципліни «Стандартизація» 120 годин 689/03-314 27.11.21
Карч Олександра Леонідівна Дніпровський державне коледж будівельно-монтажних технолог те та архітектури викладач Без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання дисциплін «Статистика» і «Моніторинг статистичних даних» 120 годин 689/04-315 28.11.21
Литовченко Вікторія Олександрів Дніпровський державне коледж будівельно-монтажних технолог те та архітектури викладач Без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання дисципліни «Зварювання та різання» 150 годин 625/04-316 29.11.21
Мельний Станіслав Вікторович Криворізький коледж НМетАУ викладач Очно-дистанційна, без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних дисциплін 120 годин 677/04-317 19.11.21
Нечипоренко Надія Миколаївна Криворізький коледж НМетАУ викладач Очно-дистанційна, без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних механічних дисциплін 120 годин 677/05-318 19.11.21
Субботіна Марина Валентинівна Криворізький коледж НМетАУ викладач Очно-дистанційна, без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання дисципліни «Охорона праці» 120 годин 677/06-319 19.11.21
Томілович Ольга Вікторівна Криворізький коледж НМетАУ викладач Очно-дистанційна, без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання психолого-педагогічних дисциплін 120 годин 677/07-320 19.11.21
Шевченко Наталія Павлівна Криворізький коледж НМетАУ методист Очно-дистанційна, без відриву від основної роботи Стажування Ознайомлення з сучасними вимогами до організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання 120 годин 677/08-321 19.11.21
Никіфоров Олександр Володимирович Дніпровський індустриальний коледж Викладач, методист Змішана, вез відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних дисциплін Організація навчального процесу в умовах дистанційного навчання 120 677/02-322 30.11.21
Савіна Юлія Олександрівна НТУ «Дніпровська політехніко» доцент Змішана, без відриву від основної роботи Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання іноземних мов 180 годин 689/05-323 03.12.21
Короткова Світлана Віталіївна НТУ «Дніпровська політехніко» доцент Змішана, без відриву від основної роботи Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання іноземних мов 180 годин 689/06-324 03.12.21
Висоцька Тетяна Миколаївна НТУ «Дніпровська політехніко» доцент Змішана, без відриву від основної роботи Науково-педагогічне стажування Вивчення сучасних підходів до викладання іноземних мов 180 годин 689/06-324 03.12.21
Шепелева Алевтина Володимирівна Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій викладач Змішана, без відриву від основної роботи Стажування Вивчення сучасних підходів до дисципліни «Фінансовий облік» 150 годин 677/03-325 10.12.21
Перетокін Андрій Геннадійовия ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури доцент Змішана, без відриву від основної роботи Науково-педагогічне стажування Методика викладання дисциплін «Основи інтелектуальної власності» і «Управляння інтелектуальною власністю» 180 годин 677/01-326 25.12.21
Всі права захищені ©
Працевлаштування та практична підготовка УДУНТ
Розробив: Павленко І. А.