Опис проєкту

Мета проєкту

Глобальні прагнення до енергоефективності, пошук шляхів диверсифікації енергопостачання та виробництва чистої енергії неминуче пов’язані з міжрегіональним співробітництвом, передачею знань та спільними зусиллями на шляху до спільної мети. Нинішній Глобальний порядок денний розвитку, а також нещодавно прийнятий Європейською Комісією План REPowerEU чітко підкреслюють важливість глобального партнерства для сталого розвитку та стійкої енергетичної системи. Проєкт «Європейська енергоефективність на шляху до взаємного зміцнення партнерства з Грузією, Азербайджаном та Україною» – 3E-Partnership сприятиме співпраці та обміну знаннями між регіонами та установами.

Завдання проєкту

 • модернізація та розширення можливостей закладів вищої освіти в Азербайджані, Грузії та Україні;
 • зміцнення потенціалу ЗВО в Азербайджані, Грузії та Україні в галузі енергетичної стійкості та міжрегіонального співробітництва.

Для досягнення поставленої мети проєкт 3E-Partnership базуватиметься на наступних засадах

Генерація знань – спільна розробка та пілотування навчальної програми: розробка та адаптація інноваційних навчальних програм з енергоефективності.

Співпраця між залученими ЗВО з метою розвитку ключових компетенцій, використання інноваційних підходів до навчання, роботи з неакадемічним сектором та адаптації інноваційних стратегій викладання. Пілотування бакалаврських та магістерських програм з енергоефективності.

Співпраця та створення мережевої структури: Створення енергетичних лабораторій та Зеленої мережі у вищих навчальних закладах − учасниках проєкту та побудова партнерських відносин між зацікавленими сторонами проєкту з ЄС, Азербайджану, Грузії та України, що взаємно підсилюють один одного.

Основні етапи

Перший етап

Формування бази знань, аналіз матеріалів, проведення семінарів та онлайн-обговорень для створенням нових знань: аналітичних документів, звітів та розробки нової навчальної програми.

Ключові результати першого етапу:

 • Контекстні огляди та звіти, пов’язані з енергоефективністю в Азербайджані, Грузії та Україні;
 • Огляд європейської політики, практики та інструментів;
 • Валідаційні семінари та серія вебінарів;
 • Білі книги з енергоефективності (Грузія, Азербайджан, Україна);
 • Семінари з розробки навчальних програм з енергоефективності та заходи з обміну знаннями;
 • Спільно розроблена та впроваджена навчальна програма (для студентів бакалавріату та магістратури), модернізована система викладання енергоефективності та зеленого партнерства у ЗВО-учасниках;
 • Спільно розроблена навчальна програма сезонної школи (короткостроковий курс для подальшого застосування);
 • Пакет освітніх та навчальних ресурсів (доступний як для учасників, так і для більш широкої аудиторії на сайті проєкту).

Другий етап

Створення або відновлення енергетичних лабораторій та створення мережі лабораторій в Азербайджані, Грузії та Україні.
Ключові результати першого етапу:

 • Створення/покращення енергетичних лабораторії у ЗВО-учасниках проєкту з Грузії та Азербайджану;
 • Посилення кадрового та інфраструктурного потенціалу енергетичних лабораторій у ЗВО-учасниках проєкту;
 • Створення платформи для співпраці – зелену мережу та запуск цифрового хабу – збірнику оновлених та контекстно-специфічних знань, звітів, рекомендацій, найсучаснішого аналізу в галузі енергетики/

3E-Partnership

Опис проєкту

Консорціум

Новини та події

Забезпечення якості
Команда проєкту