Застосування законодавства про працю в умовах воєнного стану в Україні

Воєнний стан кардинально вплинув на всі сфери життя українців, включно з трудовою діяльністю...

26 червня, 2023
Додаток до № 1

 

Застосування законодавства про працю в умовах воєнного стану в Україні

 

        Воєнний стан кардинально вплинув на всі сфери життя українців, включно з трудовою діяльністю. Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136 (далі – Закон України № 2136) визначено особливості трудових відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

       Слід зазначити, що у період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, врегульованих Законом України № 2136 , що у свою чергу зобов’язує роботодавців та працівників враховувати норми вищезазначеного Закону.

        По-перше, на період воєнного стану допускаються строкові договори з новими працівниками, зокрема для заміни тимчасово відсутніх працівників, які в евакуації, відпустці чи втратили працездатність.

        Одночасно, після укладання трудового договору, можна встановлювати випробувальний термін для всіх працівників, у тому числі для неповнолітніх, осіб з інвалідністю, вагітних жінок, одиноких матерів із дітьми до 14 років або дитиною з інвалідністю, внутрішньо переміщених та інших осіб, яких раніше це не стосувалося.

       По-друге, роботодавці можуть без попередження і згоди працівників перевести їх на іншу роботу та в іншу місцевість для відвернення чи ліквідації наслідків бойових дій, обставин, що загрожують життю чи критичним потребам людей. Але є умови, якщо:

  • на території не ведуться бойові дії (якщо ведуться, то лише за згодою працівника);
  • немає протипоказань за станом здоров’я;
  • оплата не нижче середньої за попередньою роботою.

      По-третє, нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати. До 40 годин на тиждень — скорочений робочий час, передбачений для працівників із скороченим робочим днем на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.

      Крім того, на період воєнного стану додатково скасовуються:

  • заборона роботи у вихідні дні;
  • скорочений робочий день напередодні святкових, неробочих і вихідних днів;
  • перенесення вихідного дня, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем;
  • обмеження для надурочних робіт.

      По-четверте, роботодавець може обмежити тривалість відпустки за поточний робочий рік 24 календарними днями та відмовити у наданні невикористаних відпусток за попередні роки. Закон України № 2136 дозволяє відмовити у відпустці працівникам на об’єктах критичної інфраструктури. Виняток — відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до трьох років. Водночас працівник може попросити про неоплачувану відпустку на будь-який строк — проти 15 днів на рік у мирний час. Роботодавець зобов’язаний надати працівникові, який виїхав за кордон або набув статусу ВПО, на його вимогу, відпустку без оплати до 90 днів.

        Особливу увагу, слід зазначити, що на період воєнного стану роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили. Одночасно, роботодавці мають докладати максимум зусиль, щоби своєчасно виплачувати зарплату, що не звільняє роботодавців від обов’язку виплати заробітної плати.

           Отже, враховуючи встановлені законодавством зміни, для перемоги одним з головним чинників є підтримка держави, яка всі свої можливості спрямовує на забезпечення Збройних Сил України. Таким чином, наразі тривають інформаційні кампанії з метою надання консультаційної допомоги роботодавцям та працівникам в частині застосування законодавства про працю та надалі будуть докладатись усі можливі зусилля для забезпечення діяльності бізнесу та створення належних і безпечних умов праці, адже підтримка економічного фронту держави є спільним завданням з розвитку економіки України та внеском у її неодмінну перемогу.

           Ще більше дізнаєтесь на інформаційному порталі pratsia.in.ua

 

ПРАЦЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

        В Україні трудове законодавство встановлює певні особливості праці неповнолітніх. Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

      Так, згідно з вимогами статті 188 КЗпП України допускається прийняття на роботу лише тих неповнолітніх осіб, які досягли шістнадцяти років. Як виняток, за згодою одного із батьків, можуть прийматися на роботу й особи, які досягли п’ятнадцяти років.

Усі неповнолітні особи приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення двадцяти одного року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

      Більше інформації та відповідей на найактуальніші питання щодо законодавства про працю ви знайдете на інформаційному порталі pratsia.in.ua