Кафедра «Транспортні вузли» є випусковою кафедрою факультету «Управління процесами перевезень». Кафедра виконує навчальну роботу за двома формами навчання – денною та безвідривною. Крім того, кафедра бере участь у підвищенні кваліфікації фахівців Укрзалізниці та промислових підприємств з організації перевезень і управління на залізничному транспорті та у навчанні з перевезень небезпечних вантажів.

Викладачі кафедри задіяні у навчальному процесі в рамках проектів TEMPUS – магістрів за спеціальностями «Інтероперабельність/Безпека/Сертифікація в галузі міжнародного залізничного транспорту (MISCTIF)», «Інтелектуальні транспорті системи (CITISET)», «Експлуатація високошвидкісного залізничного транспорту».

Підготовка фахівців на кафедрі відбувається з урахуванням тенденцій сучасної освіти та орієнтована на Європейські освітні програми. При цьому значне місце в навчальних планах відводиться вивченню сучасних інформаційних технологій управління на транспорті.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів денної та безвідривної форм навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології», за трьома спеціалізаціями:

  • «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»;
  • «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»;
  • «Транспортно-експедиторська діяльність і логістика»

Випускники факультету УПП та кафедри «Транспортні вузли» зокрема є висококваліфікованими фахівцями однієї з найбільш вагомих та затребуваних спеціальностей на залізничному транспорті та у транспортній галузі взагалі.

Вони займають високі посади не тільки на Укрзалізниці, а і на підприємствах промислового залізничного транспорту та у портах; у галузях, що так чи інакше пов'язані з перевезенням вантажу та пасажирів; координують взаємодію різних видів транспорту; виконують транспортно-експедиційне обслуговування вантажних перевезень в логістичних центрах, у т.ч. і в міжнародному сполученні; проектують залізничні станцій та вузли; розробляють та експлуатують сучасні інформаційно-керуючі системи на підприємствах залізничного транспорту; контролюють безпеку руху та охорону праці в структурних підрозділах залізниць та інших промислових підприємств.

На кафедрі функціонує галузева науково-дослідна Гіркововипробувальна лабораторія основними напрямками діяльності якої є наступні:

  • розробка єдиних технологічних процесів роботи під'їзних колій і станцій примикання;
  • вдосконалення логістики транспортних потоків;
  • рекомендації по вдосконаленню технології роботи і колійного розвитку залізничного транспорту промислових підприємств і портів;
  • проектування колійного розвитку станцій, гіркових сортувальних пристроїв і під'їзних колій підприємств, паспортизація під'їзних колій;
  • теоретичні і експериментальні дослідження по підвищенню пропускної і провізної спроможності залізничного транспорту промислових підприємств і портів;
  • розробка бізнес-планів створення незалежних перевізних компаній та бізнес-планів розвитку транспортно-експедиційних та операторських компаній;
  • сертифіковані випробування залізничної станційної техніки і пристроїв.