Управління процесами перевезень

Протягом багатьох років факультет готує фахівців з організації перевезень і управління на транспорті та транспортної логістики. Сьогодні факультет готує бакалаврів та магістрів  за спеціальністю  275 «Транспортні технології» за трьома освітніми програмами:

Окрім того, на факультеті здійснюється підготовка кадрових офіцерів та офіцерів запасу служби військових сполучень для Збройних сил України.

 

 

Переглянути та завантажити інформаційні матеріали про факультет

 

Освітня програма–Транспортно-експедиторська діяльність та логістика

У сучасному світі переміщення вантажів є ключовим фактором, від якого залежить життєздатність та ефективність економічної діяльності будь-якого підприємства. Ефективна організація перевізного процесу неможлива без його якісного транспортно-експедиторського супроводження та має базуватись сучасних логістичних принципах.

Фахівці з транспортно-експедиторської діяльності та логістики забезпечують ефективність та безперервність перевізного процесу, виконуючи як функції пов’язані безпосередньо з організацією перевезення, так і супутні процеси, зокрема:

 • документальне супроводження перевезення;
 • митне оформлення при організації міжнародних перевезень;

 • координація взаємодії всіх видів транспорту при організації мультимодальних перевезень;
 • експедиторський контроль на всіх етапах перевезення;

 • розробка логістичних схем для ефективного використання рухомого складу та зменшення собівартості перевезень;
 • організація роботи транспортно-логістичних та мультимодальних центрів.

Виробнича практика проходить на транспортних підприємствах, у транспортно-експедиторських та логістичних компаніях, у транспортних відділах промислових підприємств.

Випускники університету, що навчались за цією освітньою програмою, забезпечують технічну та технологічну єдність транспортного, виробничого та складського процесу, здійснюють впровадження логістичних принципів організації діяльності підприємств, організують транспортно-експедиторське та митне забезпечення перевізного процесу.

Випускники, які отримали освіту за програмою «Транспортно-експедиторська діяльність та логістика», можуть працювати на посадах: менеджер з транспортно-експедиторської діяльності, диспетчер з міжнародних перевезень, агент з митного оформлення вантажів та товарів, менеджер (фахівець) з логістики, експедитор транспортний. Наші випускники також працюють на підприємствах різних видів транспорту, в логістичних центрах, на підприємствах, які займаються транспортно-експедиційною діяльністю, в митних та дозвільних органах.

 


 

Освітня програма 275.02 „Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”

Фахівці з організації перевезень і управління є представниками однієї з провідних та затребуваних спеціальностей на залізничному транспорті.

                                                

За час навчання студенти отримують глибокі теоретичні знання та набувають практичних навичок з управління експлуатаційною роботою залізниць, організації роботи логістичних систем, проектування залізничних станцій, документального та юридичного забезпечення перевізного процесу, дотримання умов безпеки руху та охорони праці.

Випускники університету, що навчались за цією спеціальністю, координують діяльність усіх галузей та підрозділів залізничного транспорту з організації перевізного процесу, в т.ч.:

 • здійснюють безпосереднє керування та контроль за рухом пасажирських і вантажних поїздів;

                                                      

 • організовують експлуатаційну, вантажну та комерційну роботу на станціях, у транспортних вузлах та на транспорті промислових підприємств;
 • виконують транспортно-експедиційне обслуговування вантажних перевезень в логістичних центрах, в.т.ч. і в міжнародному сполученні;

                                                                          

 • проектують залізничні станції та вузли;
 • розробляють та експлуатують сучасні інформаційно-керуючі системи на підприємствах залізничного транспорту;

                                                               

 • контролюють безпеку руху в структурних підрозділах залізниць;
 • керують рухом поїздів в метрополітенах.

Спеціалісти з організації перевезень керують роботою залізничних вокзалів, вантажних районів, станцій і залізничних дирекцій, працюють в транспортних цехах промислових підприємств та портів, у науково-дослідних і проектних інститутах залізничної галузі, займають керівні посади на всіх рівнях управління залізничного транспорту.

                                                                  

Випускників факультету за спеціалізацією „Організація перевезень і управління на залізничному транспорті” університет працевлаштовує на посади чергового по станції, чергового по вокзалу, поїзного диспетчера, логіста, менеджера з транспортної логістики тощо.

 


 

Освітня програма 275.03 „Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”

Автоперевезення є досить зручними для клієнтів, оскільки забезпечують порівняно високу швидкість перевезень, дотримання строків доставки, а також доставку «від-дверей-до дверей». При цьому автотранспортні компанії пропонують клієнтам широкий спектр послуг щодо транспортно-експедиційної підтримки автоперевезень з врахуванням сучасних логістичних підходів. В цьому зв’язку фахівці з організації автомобільних перевезень і транспортної логістики наразі користуються суттєвим попитом серед роботодавців, особливо у сегменті малого та середнього бізнесу.

Фахівці з управління на автомобільному транспорті:

 • координують рух автотранспортних засобів у логістичних ланцюгах постачання;
 • здійснюють транспортно-експедиційне обслуговування автомобільних перевезень, в т.ч. і в міжнародному сполученні;
 • розробляють оптимальні маршрути та графіки руху вантажних та пасажирських перевезень, зокрема, транспортних мереж у містах;

                                                                   

 • проектують транспортно-логістичні системи;
 • координують взаємодію різних видів транспорту при організації мультимодальних та міжнародних перевезень;
 • здійснюють маркетингові дослідження ринку транспортних послуг;

                                                                                

 • виконують оперативне управління перевезеннями в транспортних мережах різної складності;
 • працюють в автотранспортних підприємствах, транспортно-експедиційних компаніях та логістичних центрах.

          

Протягом навчання студенти здобувають глибокі теоретичні знання та практичні навички з: теорії формування транспортних систем та безпеки їх функціонування; розробки логістичних ланцюгів постачання; принципів створення та функціонування сучасних транспортно-логістичних систем та транспортно-вантажних комплексів; транспортно-експедиційного забезпечення перевізного процесу; проектування транспортних систем міст; оперативного управління процесами автомобільних перевезень пасажирів та вантажів; організації та управління інтермодальними перевезеннями в міжнародних транспортних коридорах; митного оформлення перевезень; організації руху міського транспорту.

Фахівець з організації перевезень на автомобільному транспорті може працювати:

 • в транспортних організаціях і транспортно-експедиційних компаніях;
 • в транспортно-логістичних центрах, контейнерних терміналах, портах;

                       

 • у транспортних відділах та відділах постачання на підприємствах всіх форм власності;
 • в органах управління автомобільним транспортом;
 • в органах управління міськими перевезеннями;
 • у підрозділах державної автомобільної інспекції України;
 • в страхових компаніях різних форм власності;
 • у підрозділах митної служби України.

Випускників університет працевлаштовує на посади менеджера з транспортної логістики, експедитора, менеджера з митного оформлення вантажів, диспетчера автотранспорту.

 

 

Освітня програма 101 «Екологія»

Освітня програма 101 «Сталий розвиток територій та зелений туризм» 

 

Якщо коротко, то еколог — це фахівець із захисту довкілля та управління природними ресурсами. Екологивідповідають за чисте повітря, утилізацію та сортування відходів, розумне використання водних ресурсів, а також відновлення екосистем від шкоди, завданої людською діяльністю. Професія еколога є суспільно важливою, затребувана у кожній країні та передбачає виконання найрізноманітніших обов’язків – від управлінських та контролюючих до дослідницьких та освітніх.

 

 

У своїй професійній діяльності еколог виконує різні функції, зокрема:

– контролює діяльність підприємств, установ та організацій у природоохоронному секторі

– погоджує дозволи та проекти на використання природних ресурсів, приймає участь у розробці відповідних проектів

– керує використанням природних ресурсів на всіх рівнях

– здійснює контроль за забрудненням повітря, води та ґрунтів, оцінює вплив на довкілля

– аналізує безпечність води, ґрунтів, відходів та повітря, виявляє причини забруднення

– планує сталий розвиток міст та територій, впроваджує заходи охорони довкілля

– охороняє та вивчає заповідні території

– здійснює екологічний аудит, експертизу та сертифікацію екологічної продукції

– організовує заходи зеленого туризму та екологічної освіти

– розвиває власний бізнес екологічних товарів або послуг

 

Ми забезпечуємо сучасну та якісну екологічну освіту. Для підготовки студентів ми використовуємо сучасні навчальні підходи з акцентом на практичну підготовку та інтерактивні форми навчання – лекторії, тренінги, екскурсії та практикуми на підприємствах. Щоб зробити навчання максимально корисним та інформативним ми залучаємо відомих екологічних експертів та природоохоронних менеджерів. Саме тому наші випускники отримують максимальні знання та вміння у різних напрямках охорони довкілля. За час навчання ви здобудете усі необхідні навички та знання, які роботодавці висувають фахівців з екології на ринку праці.

 

У наших випускників за спеціальністю 101 «Екологія» широкі можливості для майбутнього працевлаштування. Випускник з професійною кваліфікацією бакалавр або магістр екології може здійснювати незалежну професійну діяльність або працевлаштуватися на посади державних установ та бізнесу:

‑ Державна екологічна інспекція України

‑ Департаменти екологічної політики в органах місцевої влади

‑ Підприємства у галузі природокористування та екологічного захисту

– Компанії з виробництва екологічних товарів та послуг

‑ Проектні та експертні організації

‑ Заповідники та природні парки

‑ Зони еко-відпочинку та еко-ферми

‑ Екологічні лабораторії та навчальні заклади

Інформаційні матеріали про факультет

Буклет УПП - для бакалаврів

Буклет УПП - для магістрів

Презентація - УПП