Управління процесами перевезень

Деканат факультету

 • Вернигора Роман Віталійович

  Вернигора Роман Віталійович
  Декан

 • Лисенко Ірина Михайлівна

  Лисенко Ірина Михайлівна
  Диспетчер факультету

 • Журавель Ірина Леонідівна

  Журавель Ірина Леонідівна
  Заступник декану

ЗАСНУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

 

 

Довгий час вважалось, що експлуатаційний факультет (майбутній факультет „Управління процесами перевезень”) був заснований тільки у 1936 році. Однак, результати досліджень архівних даних, які були виконані на протязі останніх років, свідчать, що факультет існував із часу заснування ДІІТу, тобто з 1930 року. Першим деканом експлуатаційного факультету став Максиміліан Люціанович Бельгард, який на той час мав значний як практичний досвід роботи на залізниці, так і досвід викладацької роботи в області експлуатації залізниць.

Про авторитет М.Л. Бельгарда як висококваліфікованого спеціаліста-експлуатаційника свідчить той факт, що в 1926-1928 роках він був головою методичного бюро з розробки навчальних планів з предмету „Експлуатація залізниць” при Центральному управлінні з профосвіти Наркомату шляхів сполучень СРСР. В новоствореному інституті – ДІІТі – М.Л. Бельгард не тільки очолив експлуатаційний факультет, але й науково-дослідний інститут ДІІТу. У 1931 році він стає професором і завідувачем кафедри „Перевізна експлуатація”.

Однак, на початку 1932 року відбулась реорганізація ДІІТу: він був поділений на два інститути – інженерно-механічного та будівельного напрямків. При цьому експлуатаційний факультет було ліквідовано, а його студентів перевели на електромеханічні спеціальності.

СТАНОВЛЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

В середині 30-х років минулого століття в зв’язку зі зростанням промислового виробництва в СРСР, зокрема у Донецько-Придніпровському регіоні, суттєво збільшились обсяги вантажних перевезень залізничним транспортом. При цьому на залізницях країни виникла гостра потреба в кваліфікованих інженерних кадрах з організації залізничних перевезень. Виходячи з цього, у 1936 році у ДІІТі був удруге створений факультет „Експлуатації залізниць”. Група студентів першого курсу в кількості 30 чоловік була першим набором експлуатаційного факультету, а другого курсу - в кількості 34 чоловік була сформована із студентів на той час ліквідованого „Загальнотехнічного факультету”. Деканом нового факультету було призначено декана „Загальнотехнічного факультету” Антона Григоровича Гальченка, а його заступником - фахівця з експлуатації залізниць Дзюру Антона Максимовича. Вже через півроку Дзюра А.М. призначається деканом і беззмінно очолює факультет до 1971 року.

Гальченко А.Г.

декан факультету 1936-1937 р.р

Дзюра А.М.

декан факультету 1937-1971 р.р.

 

Вивчення спеціальних дисциплін поставило перед факультетом задачу створення відповідних кафедр, тому вже в 1937 році на факультеті були створені дві випускаючі кафедри: „Рух і вантажна робота” і „Станції та вузли”. Декан факультету А.М.Дзюра очолив кафедру руху і вантажної роботи, а завідувачем кафедри станцій та вузлів був призначений Ющенко Микола Романович – майбутній ректор ДІІТу.

У 1940-1941 навчальному році факультет налічує вже 573 студенти. За п'ять довоєнних років на факультеті були організовані учбові і наукові лабораторії, які формували майбутніх інженерів-експлуатаційників та вчених, в т.ч.:

– лабораторія руху поїздів;

– лабораторія сигналізації, централізації блокування і зв'язку;

– кабінет по проектуванню станцій та вузлів;

– кабінет вантажної роботи.

В довоєнний період – період становлення першого випуску інженерів-експлуатаційників – кафедрами факультету виконувалися наукові роботи по розрахунку пропускної спроможності ділянок залізниць, прискоренню обороту вагонів, досліджувалися і упроваджувалися методики по проектуванню і організації роботи станцій і вузлів, вдосконаленню маршрутизації і організації вагонопотоків та інші. До виконання науково-дослідницьких робіт широко залучалися студенти, які набували при цьому глибокі знання і практичні навички.

Перший випуск інженерів-експлуатаційників відбувся в 1940 році.

 

ФАКУЛЬТЕТ У РОКИ ВІЙНИ

Другий випуск, в кількості 34 чоловік, прямо після Державної екзаменаційної комісії йде на фронт. З наближенням фронту 16-18 серпня 1941 р. чотири курси факультету в кількості 280 чоловік у складі інституту евакуюють в Новосибірськ. Прибувши 1 вересня до Новосибірська, факультет експлуатації разом з іншими факультетами входить до складу Новосибірського інституту військових інженерів транспорту (НІВІТу). У початковий період всі факультети ДІІТу були вечірнім відділенням НІВІТу. У 1942 році ДІІТ був виділений з НІВІТу і одержав учбові площі в приміщенні Новосибірського авіаційного технікуму.

25 жовтня 1943 року Дніпропетровськ був звільнений від німецько-фашистських загарбників і вже 27 жовтня ДІІТовці виїхали для відновлення зруйнованих корпусів і гуртожитків. З вересня 1944 року ДІІТ знову почав заняття в рідних, відновлених учбових корпусах.

 

ПОВОЄННІ РОКИ

Після закінчення війни на факультет повертаються з фронту студенти та вступають нові. Всі студенти та викладачі беруть активну участь у відновленні зруйнованих і створенні нових лабораторій факультету. За короткий строк були відновлені лабораторії руху поїздів з моделлю напільного устаткування з 5-ти станцій і 4-х перегонів, механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, холодотранспорту.

Лабораторія руху поїздів у повоєнні роки

Захист дипломних проектів – 1948 рік

За післявоєнні роки факультет одержує подальший розвиток: переобладнають лабораторії організації руху поїздів, холодотранспорту, автоматики, телемеханіки і зв'язку, в професорсько-викладацький колектив факультету вливаються нові викладачі, серед яких кандидати наук, доценти - випускники експлуатаційних факультетів ДІІТу, МІІТу,ТашІІТу, ХабІІЖТу.

Пропрацювавши 35 років деканом експлуатаційного факультету доцент Дзюра А.М. в 1971 році передає факультет доценту Лігоненку Віктору Сергійовичу, який керував факультетом до 1974 року. З 1974 року по 1977 рік деканом факультету був доцент Орловський Павло Миколайович, а з 1977 по 1982 рік на чолі факультету стає доцент Савенко Анатолій Семенович, що був одночасно і завідувачем кафедри управління експлуатаційною роботою.

Лігоненко В.С.

декан факультету 1971-1974р.р

Орловський П.М.

декан факультету 1974-1977р.р.

Савенко А.С.

декан факультету 1977-1982р.р

В середині сімдесятих років виявляється гостра необхідність в підготовці фахівців із залізничної автоматики, телемеханіки і зв'язку. Для їх підготовки на факультеті створюється кафедра „Автоматика, телемеханіка і зв’язок” і вже в 1980 році здійснюється перший випуск фахівців по заочній формі навчання. Одночасно з цим, кафедрою „Економіка транспорту” ведеться підготовка фахівців по спеціальностях „Бухгалтерський облік” і „Економіка транспорту” за безвідривною формою навчання.

З початку 80-х років науково-педагогічний колектив поповнився новими фахівцями із залізничної автоматики. Серед них був і доцент Кізяков Валер'ян Якович, який у 1982 році стає деканом факультету та очолює його до 2006 р.

 

НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ

У 1992 року кафедрою „Економіка транспорту” на базі факультету починається підготовка фахівців на денній формі за фахом „Бухгалтерский облік і аудит”, а з 1995 року ще й за фахом „Транспортний менеджмент”. В 1995 році ці спеціальності виділяються в окремий факультет „Економіка та менеджмент на транспорті”.

З 1993 роки факультет по заявці Міністерства оборони України починає підготовку військових фахівців з організації перевезень і управління на залізничному транспорті. З 1995 року здійснюється набір студентів за спеціальністю „Охорона навколишнього середовища та безпека на транспорті”, а з 1996 року починається підготовка фахівців за спеціальністю «Автоматика й автоматизація на залізничному транспорті» за денною формою навчання.

З 2006 р. по 2012 р. деканом факультету є доцент Нестеренко Галина Іванівна.

Кізяков В.Я.

декан факультету 1982-2006р.р

Нестеренко Г.І.

декан факультету 2006-2012р.р

В період з 1996 по 2009р. факультет є найбільшим в університеті і налічує більше 1000 студентів. У 2009 році керівництвом університету прийнято рішення про передачу спеціальності „Автоматика та автоматизація на транспорті” на факультет „Технічна кібернетика” (наразі – факультет «Комп’ютерних технологій та систем».

З 2012 року факультет очолює кандидат технічних наук, професор кафедри „Транспортні вузли” Вернигора Роман Віталійович.

 

СЬОГОДЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет „Управління процесами перевезень” динамічно розвивається, і є наразі потужним науково-методичним центром України з підготовки кваліфікованих кадрів в галузі організації перевезень, транспортної логістики та інженерної екології.

За вимогами часу та реального сектору економіки з 2014 р. на факультеті розпочато навчання студентів за освітньою програмою «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті», а у 2018 р. започатковано освітню програму «Транспортно-експедиторська діяльність та логістика». У 2023 р. у результаті реорганізації структури університету до факультету включено кафедру «Екологічна та цивільна безпека», яка здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Екологія».

У навчальний процес широко впроваджуються сучасні інформаційні технології та комп’ютерна техніка, мультимедійні засоби для демонстрації презентацій та навчальних фільмів. Для підготовки фахівців з організації перевезень широко використовуються комп’ютерні тренажери-симулятори. Дистанційна форма навчального процесу, зокрема, самостійна робота студентів, складання екзаменів та заліків здійснюється на основі потужної університетської системи дистанційного навчання «Лідер», що реалізована на платформі Moodle.

Заняття на комп’ютерному тренажері чергового по станції

Заняття в комп’ютерному класі

Заняття в лабораторії руху поїздів

Заняття на військовій кафедрі

Першочергове значення на факультеті надається набуттю студентами практичних навичок щодо вирішення різних прикладних питань, налагодженню комунікацій та вмінню командної роботи. З цією метою організовуються ділові ігри, тренінги з логістики. В комп’ютерних класах студенти вивчають діючі на транспорті інформаційні системи та автоматизовані робочі місця, проектують транспортні об’єкти, досліджують транспорті процеси на комп’ютерних моделях.

Ділова гра з логістики

Заняття у мультимедійному класі

Значна увага приділяється розвитку матеріальної бази факультету. За період 2020…2023 р.р оновлено навчальні аудиторії, при цьому практично усі навчальні аудиторії оснащені  мультимедійним обладнанням. У 2021 р. на факультеті створено дві нові лабораторії – «Складської та інформаційної логістики» та «Моделювання транспортних процесів», а також повністю оновлено хол факультету, де створено зону відпочинку для студентів.

Лекція в аудиторії факультету

Лабораторія складської та інформаційної логістики

Лабораторія моделювання транспортних процесів

Хол факультету УПП

МІЖНАРОДНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ

Викладачі та студенти факультету приймають активну участь у цілому ряді міжнародних європейських проектів, зокрема у програмах підготовки магістрів за напрямками «Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті» (з 2011…2020 р.р.), «Інтелектуальні транспортні системи» (2012…2016 р.), «Експлуатація високошвидкісного транспорту» (2015…2017 р.р.), що реалізовувались у рамках європейської програми TEMPUS.

Студенти факультету мають широкі можливості для академічної мобільності в різних університетах Європи, приймають участь у щорічній виставці залізничної техніки InnoTrans у Берліні.

 

На стажуванні у Сілезьському політехнічному університеті

(м. Катовіце, Польща)

Студенти факультету на виставці InnoTrans (м. Берлін)

З 2019 р. факультет є учасником міжнародного освітнього проекту з підготовки магістрів за програмою «Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (CRENG), що реалізується в межах проекту ERASMUS+. Під час реалізації цього проекту декілька викладачів факультету пройшли стажування у провідних університетах Німеччини, Польщі та Франції, а з 2020 р. на факультеті розпочато підготовку магістрів за програмою «Логістика та ризик-кризове управління на транспорті».

Стажування у Берлінському технічному університеті (2019 р.)

Стажування у Варшавській політехніці (2019 р.)

Стажування у Технологічному університеті Валансьєна (Франція, 2020 р.)

Магістри факультету за програмою CRENG (2021 р.)

Науково-педагогічними працівниками факультету виконується значний обсяг науково-дослідних робіт, спрямованих на комплексне та системне удосконалення технічних засобів та технологічних процесів підприємств транспорту, підвищення безпеки руху та охорони праці, моделювання транспортних об’єктів. На факультеті функціонують дві галузеві науково-дослідні лабораторії – «Гіркововипробувальна» та «Охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті». Науковці факультету тісно співпрацюють з залізницями, великими промисловими підприємствами та портами України, державними установами у сфері транспорту та екологічної безпеки, а також приймають участь у міжнародних науково-дослідних проектах. До виконання багатьох НДР залучаються студенти факультету, які виявили схильність до наукової роботи.

Співробітники Гіркововипробувальної ГНДЛ на польових дослідженнях вагонного уповільнювача

Співробітники Гіркововипробувальної ГНДЛ на польових дослідженнях в порту ТІС

Викладачі факультету постійно приймають участь у багатьох наукових конференціях як в Україні, так і поза її межами. Щорічно на факультеті проходять 3 наукові конференції: „Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту” (секція „Транспортні системи та технології”), «Екологічний інтелект», «Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств». В конференціях активну участь приймають студенти факультету. Для залучення студентів до науково-дослідної роботи на факультеті функціонує студентський науковий гурток, в рамках якого проводяться щорічні студентські наукові конференції, олімпіади, конкурси студентських робіт, видаються доповіді та наукові статті за участю студентів. Щороку студенти факультету стають переможцями та призерами всеукраїнських фахових олімпіад та конкурсів студентських  наукових робіт.

Учасники міжнародної конференції «Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств» (м. Кострине, 2013 р.)

Учасники міжнародної науково-практичної конференції «Енергооптимальні технології перевізного процесу» (Львів, 2017 р.)

Учасники студентської олімпіади з транспортних технологій (2019 р.)

День логістики на факультеті УПП (2021 р.)

В умовах реформування транспортної системи України та її інтеграції до міжнародних транспортних систем факультет «Управління процесами перевезень» активно працює над удосконаленням навчального процесу, широко впроваджує нові технології навчання та розширює тематику науково-дослідної роботи.

 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

 

В університеті для студентів створені всі умови не тільки для успішного освоєння обраної спеціальності, але й для всебічного творчого та культурного розвитку студентської молоді, підтримки серед студентів культу здорового та активного способу життя. В зв’язку з цим значна увага на факультеті «Управління процесами перевезень» приділяється виховній роботі зі студентами та організації їх дозвілля. При цьому гармонійне поєднання сучасних технологій та перевірених часом традицій в організації навчального процесу і виховної роботи дозволяють з одного боку сформувати фахівця з широким інженерним та культурним світоглядом, з іншого – зробити студентське життя на факультеті цікавим та насиченим.

 

Спорт. На факультеті значна увага приділяється популяризації здорового способу життя та всебічному фізичному розвитку студентської молоді. З цією метою студенти факультету активно залучаються до занять різними видами спорту у спортивних секціях університету. До складу факультету входить кафедра «Фізичного виховання». Спортивна команда факультету щорічно займає призові місця у спартакіаді університету. Серед студентів факультету – переможці обласних та національних спортивних змагань, кандидати в майстри та майстри спорту.

Кубок ректора з міні-футболу

Команда факультету з міні-футболу

Змагання серед факультетів з плавання

Тренування у гімнастичному залі

Творчість. Одним з напрямків виховної роботи на факультеті є розвиток творчих здібностей студентів. Значна кількість студентів факультету займається хореографією, вокалом, музикою, театральним мистецтвом в творчих гуртках університету. Протягом багатьох років творчий колектив факультету є переможцем та призером в конкурсах художньої самодіяльності „Студентська весна” та “Шанс”.

Творчий колектив факультету УПП

Виступ команди факультету УПП на «Студентській весні»

День першокурсника

Привітання дівчат факультету УПП

Розвиток та дозвілля. У рамках заходів, спрямованих на всебічний розвиток студентів та формування у них широкого культурного світогляду, на факультеті УПП постійно організовуються різноманітні екскурсії до театрів, музеїв, промислових підприємств міста та інших цікавих місць Дніпра та України. Щорічно проходить День факультету УПП, на якому відбувається нагородження кращих студентів факультету.

День факультету УПП

Привітання та нагородження випускників

Екскурсія на металургійний завод «Інтерпайп-Сталь»

Екскурсія до річкового порту

Екскурсія на Дитячу залізницю у Запоріжжі

Екскурсія до Львова

На природі

У пейнтбольному клубі

На катку

У боулінгу

Отже, факультет «Управління процесами перевезень» має як славетну історію та багаторічні традиції, так і сучасне сьогодення, а головне – впевнений погляд у майбутнє. І головною нашою рушійною силою, нашим найціннішим надбанням завжди були, є і будуть наші студенти та наші викладачі. Факультет УПП – потужна родина професіоналів. Приєднуйтесь!