Інтелектуальні системи енергопостачання

Енергетика є одною з найбільш поширених галузей в Україні і світі, яка забезпечує не тільки виробництво електроенергії та побутової теплоти, але й цілу низку важливих технологічних процесів у найрізноманітніших галузях промисловості, транспорту, будівництві, сільському господарстві.

Кафедра готує кваліфіковані кадри з вищою освітою (бакалавр, магістр) з спеціальностей [141] «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і [144] «Теплоенергетика» по освітнім програмам «Електротехнічні системи електроспоживання», «Енергетичний менеджмент та енергоефективність у промисловій та комунальній сфері», «Теплоенергетика». Основні наукові напрямки кафедри: електромагнітна сумісність на транспорті; впровадження енергозберігаючих технологій; автоматизація управління системами тягового електропостачання.

Випускники спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» є фахівцями широкого профілю для роботи на підприємствах залізничного транспорту, у будь-яких галузях промисловості, будівництва, сервісу, у науково-дослідних і проектних організаціях у галузі електропостачання. Сфера професійної діяльності випускника:

  1. Виробництво, експлуатація, технічне обслуговування і ремонт пристроїв енергетики, автоматики, телемеханіки, пристроїв електропостачання; методи й засоби підвищення надійності та довговічності системи електропостачання.
  2. Розробка проектної та нормативно-технічної документації.
  3. Виготовлення, випробування нових зразків приладів системи електропостачання.
  4. Електропостачання різних видів електричного транспорту та засоби забезпечення оптимального функціонування транспортних систем.

Договір про співпрацю з КПІ ім. І. Сікорського

Договір про співробітництво з ЕДС-ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більше відео на YouTube каналі кафедри (Перейти)