Комп'ютерні інформаційні технології

Запрошуємо на кафедру «Комп’ютерні інформаційні технології» (КІТ) – кафедру, де новітні технології живуть разом з традиціями, поєднуючи сучасність з класикою.

Кафедра КІТ була створена в 1985 році під назвою «Математичне забезпечення САПР».

На базі кафедри ведеться підготовка фахівців за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». Термін навчання на денному відділені складає: бакалавр на базі повної середньої освіти – 3 роки 10 місяців, бакалавр коледж-ВНЗ – 2 роки 10 місяців, магістр – 1 рік 4 місяці. На заочному відділені: бакалавр на базі повної середньої освіти – 4 роки 10 місяців, бакалавр коледж-ВНЗ – 2 роки 10 місяців.

Навчальний процес забезпечують понад 20 викладачів, серед яких 3 доктори наук та 9 кандидатів. Викладачі постійно підвищують рівень своєї кваліфікації, проходячи стажування на підприємствах з інформатизації Укрзалізниці, в університетах України та близького зарубіжжя; а також беруть активну участь у наукових розробках університету та роботі всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій.

Кафедра веде підготовку аспірантів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», що є важливим аспектом у забезпеченні якості освіти, поповненні науково-педагогічних кадрів.

Для навчання студентів на кафедрі обладнано три комп’ютерні класи, які оснащені сучасною обчислювальною технікою з найбільш актуальним програмним забезпеченням; а також лекційні аудиторії та класи для проведення практичних занять. Частина занять проходить в обчислювальному центрі університету.

Студенти проходять стажування на базі підприємств автоматизації роботи Придніпровської залізниці, різних державних установ та приватних фірм, основними напрямами роботи яких є розробка і впровадження новітніх інформаційних технологій та програмного забезпечення.

Випускники кафедри отримують знання в таких галузях, як моделювання та розробка програмного забезпечення, його супровід та документування; експлуатація та керування різноманітними автоматизованими системами керування та автоматизованими робочими місцями фахівців; проектування, розробка та впровадження інтегрованих систем і забезпечення оптимальних режимів їх функціонування для сучасних складних технологічних комплексів тощо.