Хімія та інженерна екологія

Навчальні дисципліни кафедри

 • ПІБ
  Назва дисциплін
  Код спеціальності
 • Зеленько Ю.В.
  Загальна екологія( та неоекологія); Економіка природокористування; Екологічна токсикологія та біометрія; Захист навколишнього природного середовища від дії фізичних та енергетичних факторів; Системний аналіз якості навколишнього середовища(магістр); Екологічний менеджмент, аудит, стандартизація та сертифікація(магістр); Прогнозування ризиків та криз(магістр)
  101, 275
 • Тарасова Л.Д.
  Хімія; Хімія з основами біогеохімії; Аналітична хімія; Хімічні основи екологічних процесів; Хімія навколишнього середовища(магістр)
  133, 144, 183, 192, 273, 274, 101
 • Безовська М.С.
  Основи екології та безпека життєдіяльності; Урбоекологія; Техноекологія; Утилізація та рекуперація відходів; Захист навколишнього природного середовища від дії фізичних та енергетичних факторів
  071, 072, 101
 • Яришкіна Л.О.
  Методи та засоби захисту довкілля; Екологічні аспекти військової діяльності; Експлуатація природозахисних систем(магістр)
  101
 • Сорока М.Л.
  Природоохоронне законодавство та екологічне право; Моніторинг довкілля; Організація та управління в природоохоронній діяльності; Екологічна безпека; Методологія та організація наукових досліджень(магістр); Стратегія сталого розвитку(магістр); Управління екологічними вимірювальними лабораторіями (магістр); Оцінка впливу на навколишнє середовище(магістр); Системи охорони здоров'я та безпека навколишнього природного середовища(магістр)
  101, 275
 • Самарська А.В.
  Вступ до фаху; Загальна екологія( та неоекологія); Екологічна токсикологія та біометрія; Захист навколишнього природного середовища від дії фізичних та енергетичних факторів; Моніторинг довкілля; Екологічний менеджмент, аудит, стандартизація та сертифікація(магістр); Геоінформаційні системи в екології(магістр); Екологія в галузі(магістр)
  101, 192
 • Розгон О.В.
  Хімія; Основи екології та безпека життєдіяльності; Хімічні основи екологічних процесів; Екологічна токсикологія та біометрія ; Урбоекологія; Техноекологія; Захист навколишнього природного середовища від дії фізичних та енергетичних факторів
  133, 144, 183, 192, 273, 274, 071, 072, 101