Екологічна та цивільна безпека

 

ОБИРАЙ СУЧАСНУ ЕКОЛОГІІЧНУ ОСВІІТУ!

З 1 лютого 2023 року дві історичні кафедри із потужною науковою складовою об’єднались і на їх базі створено нову кафедру «Екологічна та цивільна безпека» -- це кафедри:: «Безпека життєдіяльності» і «Хііміія та інженерна екологія».


Майже 20 років кафедра випускає бакалаврів та магістрів широкої екологічної кваліфікації. Наша спеціалізація – менеджмент природокористування, чисті технології та природоохоронна інженерія. За ці роки колектив кафедри підготував понад 360 інженерів-екологів та магістрів з охорони довкілля та управління природоохоронною діяльністю. Понад 50 % наших випускників працює за фахом.


 

Наші випускники працюють у різних галузях економіки та державного управління України:
– Держана екологічна інспекція України;
– органи виконавчої влади та місцевого самоврядування;
– промислові підприємства;
– екологічні лабораторії та інститути;
– органи екологічної сертифікації та стандартизації;
– заповідні території;
– виробництва органічної продукції;
– навчальні заклади та громадські організації.


Колектив нашої кафедри забезпечує сучасну та якісну природоохоронну освіту. Усі студенти кафедри навчаються за спеціальним навчальним планом, який відповідає європейським стандартам якості освіти та сучасним потребам ринку праці. Ми використовуємо інтерактивні форми навчання – лекторії, тренінги та практикуми на підприємствах. Щоб зробити навчання максимально корисним та інформативним ми залучаємо відомих екологічних експертів та природоохоронних інженерів. Саме тому наші випускники отримують максимальні знання та вміння у різних напрямках охорони довкілля.

 

Наші викладачі враховують на сучасні потреби ринку праці. Саме тому 40 % усього часу навчання відводиться на практичну підготовку наших студентів Усі студенти-екологи проходять практику у незалежній екологічній лабораторії університету, яка визначає понад 100 речовин у промислових викидах, відходах, стічних та природних водах, ґрунтах.
Ми розвиваємо наших студентів та підтримуємо їх наукові, соціальні та бізнес ініціативи. Викладачі та науковці кафедри допомагають активним студентам отримати стипендії та гранти на стажування та участь у школах професійного та особистісного розвитку. Ми пишаємося нашими студентами – переможцями наукових конкурсів, винахідниками, засновниками громадських організацій та Start-Up проектів.
Обирайте сучасну екологічну освіту на кафедрі «Екологічна та цивільна безпека».

 

 

 

Наша кафедра приймає участь у підготовці бакалаврів та магістрів за всіма спеціальностями денної та безвідривної форм навчання в університеті, а також в системі післядипломної освіти. Крім того на кафедрі викладаються дисципліни, що розроблені для підготовки магістрів міжнародного рівня в рамках європейських програм TEMPUS та ERASMUS+ за фахом «Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті» та «Логістика і ризик-кризове управління на транспорті».

Освітній процес на кафедрі пов’язано з навчанням майбутніх фахівців в сфері основ екології та безпеки життєдіяльності, промислової безпеки та охорони праці на виробництві, цивільного захисту, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на транспорті, нормативно-правової бази в області безпеки та ін.

Практичні знання і навички з безпеки життєдіяльності та охорони праці студенти набувають на кафедрі при виконанні лабораторних і практичних робіт в спеціалізованих учбових лабораторіях з гігієни праці та виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, а також природного навколишнього середовища.

На кафедрі приділяється значна увага науковій роботі студентів, працює студентське науково-технічне співтовариство. Щорічно проводиться засідання секції «Безпека життєдіяльності» Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Науково-технічний прогрес на транспорті». Кращі доповіді і наукові дослідження студентів готуються до участі у 1 та 2 турі всеукраїнського конкурсу наукових робіт з безпеки життєдіяльності.

 

З 2011 р. на кафедрі працює галузева науково-дослідна лабораторія «Технології та системи безпеки на залізничному транспорті». Лабораторія виконує наукові дослідження в області впливу людського фактору на безпеку транспортних процесів, розробки відповідних технологій, нормативної документації, проведення експертних оцінок для потреб залізничного транспорту, розробки і випробування систем безпеки руху поїздів, безпеки життєдіяльності та ін.

Професор Горобець В.Л. (праворуч) керує підготовкою до ресурсних випробувань поперечної балки електропоїзда на підприємстві компанії Hyundai Rotem (Південна Корея, 2012 р.)

 

Високою оцінкою наукової діяльності викладацького складу кафедри є те, що доцент Сидоренко Ганна Григорівна у 2016 році стала лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, яку вона отримала за цикл наукових праць «Особливості центральної нейротрансмісії за умов довготривалого стресу».