Моніторинг результатів навчання

 • Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти включає вхідний, поточний, модульний, підсумковий контролі, перевірку залишкових знань студентів, атестацію.
 • У програмах навчальних дисциплін слід визначати критерії та процедури оцінювання знань за результатами навчання з усіх видів навчальних занять й виконання індивідуальних завдань, кваліфікаційних робіт.
 • Результати навчання виявляти через визначення рівня сформованості компетентностей.
 • Загальний порядок оцінювання знань студента, порядок розподілу балів, форми та види завдань, критерії оцінювання знань для кожної навчальної дисципліни доводити до відома студентів на початку навчального семестру.
 • Моніторинг рівня знань студентів з наступним аналізом якості навчання проводити відповідно до нормативних документів університету [2, 3, 4].
 • Результати моніторингу кафедри та факультети розміщувати в локальній системі університету з якості освіти.
 • Результати моніторингу постійно розглядати на засіданнях ректорату та Вченої ради університету.
 • Моніторинг діяльності кафедр щодо організації та проведення відкритих лекцій.

  Графік проведення відкритих лекцій у першому семестрі 2021-2022 н.р.(переглянути)

  Графік проведення відкритих лекцій у другому семестрі 2020-2021 н.р.(переглянути)

  Графік проведення відкритих лекцій у першому семестрі 2020-2021 н.р.(переглянути)

  Протягом вересня-грудня 2019 року навчально-методичним відділом здійснено моніторинг діяльності кафедр щодо організації та проведення відкритих лекцій.

  Кафедрами були надані графіки проведення 12 відритих лекцій, з них не відбулися, як відкриті, лекції на кафедрі «Прикладна математика» (доц. Нечай І.В.). Крім лектора був присутній лише один викладач кафедри, це звичайне взаємовідвідування, а також ст.викл. Максименкової Ю.А. через захворювання студентів.

  Зауваження:

  На хорошому рівні, відповідно до нормативних вимог, проведені лекції на кафедрах:
  «ICЕ», доц. Ляшук В.М., «АТ», доц. Буряк С.Ю., «УЕР», доц. Журавель І.Л., «КІТ», доц. Іванов О.П., «Хімія та інженерна екологія», проф. Зеленько Ю.В.

  Навчально-методичний відділ