263 ОПП та ОНП “Охорона праці” ННІ ПДАБА (магістр)

Освітньо-професійна та освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня спеціальності 263 “Цивільна безпека” (ННІ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”).
Зауваження і пропозиції надсилати на адресу [email protected]